Medený hámor ožije koncertmi a víziami revitalizácie

KULTÚRA
1 /

Koncert židovskej hudby, zvuky z Brazílie či Švajčiarska i výstava doteraz nezverejnených vízií revitalizácie areálu vás čakajú už túto nedeľu v Medenom hámri. Príďte si pozrieť unikátny historický areál, kde sa písali dejiny Banskej Bystrice.

Občianske združenie ZA! Medený hámor v spolupráci s Mestom Banská Bystrica, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a občianskym združením Severná Vás pozývajú zažiť atmosféru Medeného hámra. V nedeľu 14.augusta 2022 sa od 17:00 do 20:00 hod. v centre areálu uskutoční ďalšie zo série podujatí „Nedeľa v Medenom hámri“.

Návštevníci sa môžu tešiť na Mojše band – autentickú kapelu reprezentujúcu židovskú hudobnú tradíciu zo Slovenska, ktorá má dnes už jasné postavenie na európskej scéne vďaka inovatívnemu pohľadu na židovské dedičstvo najmä z regiónov bývalého Uhorska. Kapela je finalistom Celosvetovej súťaže židovskej hudby v Amsterdame v roku 2017 a držiteľom prestížnej Youtube Award tejto súťaže na roky 2018 – 2019.

Svetový rozmer navráti do Medeného hámra aj improvizátor a skladateľ Thomas Rohrer, ktorý žije striedavo v São Paule a švajčiarskych Alpách, pričom hrá na tradičný brazílsky strunný nástroj (rabeca) a soprán saxofón vo voľno – improvizovanom dialógu so slovenským gitaristom a improvizátorom Štefanom Szabóom.

Počas podujatia sa uskutoční aj výstava “Vízie revitalizácie” z návrhov študentov Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave. Doc. Ing. Eva Kráľová, PhD. predstaví Medený hámor – jeho najstaršiu časť –ako dosiaľ nevyužitý potenciál na obohatenie mesta o priestory s neopakovateľnou atmosférou.

Eva Kráľová

Eva Kráľová

„Zanedbaný stav pamiatky – nedôstojný významu a prínosu tohto areálu pre dobré meno mesta – bol a dosiaľ je výzvou pre všetkých súčasníkov (nielen majiteľov či obyvateľov mesta). Výstava predstavuje súbor vízií o tom, ako by sa objekty mohli využívať a ako by mohli vyzerať. Nie sú reakciou na žiadnu objednávku ani príkaz, lež odrážajú predstavy budúcich architektov o zmysluplnej, atraktívnej a aj udržateľnej perspektíve nielen tohto areálu, ale aj jeho návštevníkov a užívateľov,“

upresňuje docentka Kráľová.

Medený hámor

Medený hámor

„Som presvedčený, že Medený hámor je top téma i príležitosť na rozvoj mesta a regiónu. S OZ ZA! Medený hámor sa snažíme verejnosti sprostredkovať hodnoty a genius loci tohto areálu cez príklady jeho oživenia či revitalizácie. Zároveň verím, že najvhodnejšími nástrojmi na záchranu týchto unikátnych pamiatok je v prvom rade spolupráca, vzájomná dôvera a otvorenosť všetkých zainteresovaných strán,”

dodáva Juraj Havlík za OZ ZA! Medený hámor.

Mojše band

Mojše band

Aktuálne informácie k podujatiu nájdete na: https://www.facebook.com/events/588382742814190.

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie presunie do Hogo Fogo Jazz & Art Club na Námestí Štefana Moysesa 7. Vstupné je dobrovoľné, podujatie sa uskutočňuje s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica, cez Výbor mestskej časti č.1.

Zdroj: Juraj Havlík  OZ ZA! Medený hámor , Foto: Martin Dubovský a ilustračné