K organu v Španej Doline pribudla kvalitná replika barokového hracieho stola

KULTÚRA
1 /

V Španej Doline tento týždeň pribudla nová súčasť obnoveného organa. Ide o repliku barokového hracieho stola, pretože pôvodný sa nezachoval.

Nový hrací stôl špaňodolinského organa

Jednou z dôležitých otázok pri obnove organa bol jeho hrací stôl. hoci sa nezachovala jeho pôvodná originálna podoba. Na základe dendrochronologického výskumu sa zistilo, že špaňodolinský organ ako prvý zdokumentovaný organ na Slovensku mal samostatný hrací stôl.

Organ Martina Podkonického tak okrem svojho už teraz jedinečného postavenia autentického pamätníka slovenského barokového organárstva získal aj jednoznačné prvenstvo svojho autora v pokrokovom myslení a staviteľstve organov. Hrací stôl organa v Španej Doline pochádzal z roku 1751, teda bol o 32 rokov starší ako dosiaľ prvý zdokumentovaný samostatný hrací stôl v Trnave.

Prvé tóny obnoveného organa zaznejú na konci júla 2019

Organista vytvára tón priamo na klaviatúre stláčaním jednotlivých klávesov, ktoré pomocou drevených abstraktov otvárajú ventily vo vzduchovej komore a umožňujú tak vstup vzduchu do jednotlivých píšťal.

„Ako pri každom organe, tvorí hrací stôl dôležitý hrací mechanizmus, ktorý vytvára reskripciu umenia manuálnej hry organistu do zvukovej podoby. Tento proces prebieha pomocou klaviatúry,“

vysvetľuje organista Matúš Kucbel, iniciátor myšlienky obnovy historického organa v Španej Doline.

Okrem toho sa na hracom stole nachádzajú manubriá alebo tiež ťahadlá, ktoré sú označené názvami registrov, čiže jednotlivých zvukov, ktorými organ v Španej Doline disponuje.

Pozostáva z 12 takýchto zvukových registrov. Register vytvárajú samostatné rady píšťal, ktoré sa od tých ďalších registrov zvukovo líšia. Organista pomocou drevených tiahel dokáže tzv. registrovať, čiže kombinovať tieto zvuky podľa svojej potreby, prípadne podľa interpretačnej potreby jednotlivých skladieb.

„Hrací stôl v Španej Doline je naozaj poctivo vypracovanou umeleckou robotou, ktorú previedli pracovníci firmy pánov Kánskeho a Brachtla z Krnova. Mal som už možnosť prvýkrát si na ňom ťuknúť. Bude na ňom radosť hrať, som dojatý,“

vyznal sa Matúš Kucbel zo svojich pocitov po vyskúšaní si nového hracieho stola.

V špaňodolinskom kostole Premenenia Pána od začiatku júna 2019 prebieha posledná fáza reštaurovania a obnovy barokového organa Martina Podkonického z roku 1751. Slávnostná inaugurácia obnoveného organa bude 27. júla 2019. Začne o 15:00 hod. svätou omšou s posvätenim organa a od 16:00 hod. začne nevídaný koncert  s vynikajúcimi organistami Davidom Di Fiore, Stanislavom Šurinom a  Matúšom Kucbelom.  To bude paráda!

Zdroj: Matúš Kucbel, Foto: FB Matuša Kucbela a ilustračné