FOTO: Tradičné vianočné zvyky na Námestí SNP

KULTÚRA
0 /

Kultúrny program Banskobystrických Vianoc 2016 pokračoval v utorok podvečer na Námestí SNP zvykoslovným pásmom „Od Ondreja do Troch kráľov“. Vystúpili v ňom  FS Urpín, Mladosť a DFS Matičiarik.

Folklórny súbor Urpín 

Patrí k špičkovým umeleckým telesám a reprezentuje slovenský folklór na mnohých podujatiach doma i v zahraničí. Za 59 rokov svojej činnosti tanečne a hudobne spracoval folklór mnohých oblastí Slovenska. Zakladateľom súboru je Ján Husárik.

Hlavným zameraním programovej skladby súboru sú oblasti Horehronia a Podpoľania, avšak program je doplnený aj o tance z iných oblastí Slovenska, ako sú Myjava, Zemplín, Šariš, Goral a iné. Počas svojho pôsobenia uskutočnil 1780 vystúpení, navštívil 24 krajín Európy, Ameriky, Afriky a Ázie. Absolvoval 64 zahraničných zájazdov, počas ktorých  uskutočnil 240 vystúpení.

Riaditeľom súboru je Ing. Peter Pohančaník, PhD., vedúcim tanca  Mgr. Michal Majer, vedúcou hudby Zuzana Slančíková a vedúcou speváckej zložky Mgr. Alena Maľová.

FS Mladosť

Základ pre činnosť a vôbec vznik univerzitného súboru Mladosť bol položený v školskom roku 1959/60, keď sa otvoril v Banskej Bystrici Pedagogický inštitút. Na ňom sa po prvý raz v histórii mesta umožnilo štúdium hudobnej výchovy pre učiteľov ZDŠ. V tomto roku, po založení katedry hudobnej výchovy Dezider Strmeň založil a úspešne viedol spevácky zbor PEDAGÓG, ktorý sa stal základom záujmovej umeleckej činnosti na škole.

V školskom  roku 1960/61 bol založený aj tanečný súbor. Tanečná zložka pracovala pod vedením PhDr. Boženy Kovaľovej, bývalej členky súborov Lúčnica a Technik. V tomto období vznikol aj orchester, ktorý viedol Eduard Gábor. Keď sa k speváckemu zboru pridružili ďalšie umelecké zložky, tento hudobno – spevácko – tanečný súbor vystupoval pod názvom BUDÚCNOSŤ.

Katedra hudobnej výchovy mala a má širokú pôsobnosť pri rozvíjaní záujmovej činnosti poslucháčov. Z iniciatívy tejto katedry vznikol 12. októbra 1971 vysokoškolský folklórny súbor MLADOSŤ, ktorý nadviazal na predchádzajúce obdobia. Postupom času sa súbor vyprofiloval do štyroch  zložiek: dievčenskej speváckej skupiny a potom  mužskej speváckej skupiny,  ľudovej hudby a tanečnej zložky.

Súbor postupne rástol a zaznamenával úspechy, najmä pod vedením Mgr. art. Mariana Čupku.Každý rok sa zúčastňoval súťaže vysokoškolských folklórnych súborov na medzinárodnom festivale Akademická Nitra a  Akademický Zvolen, pričom v roku 2002 získal opäť hlavnú cenu a titul „Laureát Akademickej Nitry“ za tanečný blok „Šumiacka svadba“.

Vtedy začala aj intenzívnejšia spolupráca súboru a jeho zriaďovateľa – Univerzity Mateja Bela. Mariána Čupku v roku 2009 odmenila rektorka Univerzity Mateja Bela za jeho prínos k rozvoju súboru striebornou medailou. Od roku 2010 ho vystriedal  na pozícii umeleckého vedúceho Mgr. art. Martin Urban, ktorý priniesol nový štýl práce s dôrazom na autentickosť prejavu, pre súbor tvorí nové tance. FS Mladosť vystupuje na mnohých domácich a zahraničných festivaloch

Detský folklórny súbor Matičiarik

Vznikol v roku 1990. Jeho pôvodnou ideou bolo pracovať s deťmi ináč, ako tomu bolo zvykom vo väčšine súborov, predovšetkým so zameraním na podstatne širšie vzdelávanie detí v prejavoch väčšej škály slovenskej ľudovej kultúry.

Prítomnosť etnografky vo vedení súboru bola pre túto myšlienku veľmi dôležitá. Rovnako bolo našim cieľom viesť deti k radosti z činnosti v súbore, čo sa potom prejavuje aj počas vystúpení. Zakladateľkami DFS Matičiarik  sú PhDr. Zuzana DrugováPhDr. Erika Mesíková.

Dnes pracuje v troch tanečno -speváckych skupinách súboru okolo 150 detí vo veku od 4 do 15 rokov pod vedením Renaty Dálikovej a dvoch zakladateliek. So súborom spolupracuje Ľudová hudba Sedmokráska pod odborným vedením PhDr. Alžbety Lukáčovej. Matičiarik absolvuje niekoľko desiatok vystúpení ročne vrátane zahraničných zájazdov.

Autor: (dem), Foto: Mirka Chabadová