FOTO: Súbory Mladosť a Poľana na Námestí SNP koncertovali Bystričanom

KULTÚRA
1 /

Vo štvrtok podvečer sa na banskobystrickom Námestí SNP stretli dva skvelé univerzitné folklórne súbory – Mladosť z UMB Banská Bystrica  a Poľana z TU Zvolen. Ich tanečné, spevácke a hudobné umenie očarilo Bystričanov i návštevníkov mesta.

FS Mladosť priniesol Bystričanom program najúspešnejších hudobno –  tanečných diel v choreografii a réžii Martina Urbana. Spoluúčinkoval FS Poľana zo Zvolena. Obidve umelecké telesá vytvorili na Námestí SNP skvelú náladu a osviežili mesto pod Urpínom pod lúčmi postupne zapadajúceho slnka.

Zaznievali ľudové piesne a tance z rôznych kútov Slovenska, pri ktorých diváci nešetrili potleskom.  Mladosť s Poľanou vystúpili na konci školského a akademického roka, ale aj na úvod Banskobystrického kultúrneho leta

Mladosť

Základ pre činnosť a vôbec vznik univerzitného súboru Mladosť bol položený v školskom roku 1959/60, keď sa otvoril v Banskej Bystrici Pedagogický inštitút. Na ňom sa po prvý raz v histórii Banskej Bystrice umožnilo štúdium hudobnej výchovy pre učiteľov ZDŠ. V tomto roku, po založení katedry hudobnej výchovy

Tu Dezider Strmeň založil a úspešne viedol spevácky zbor PEDAGÓG, ktorý sa stal základom záujmovej umeleckej činnosti na škole. V školskom  roku 1960/61 bol založený aj tanečný súbor. Tanečná zložka pracovala pod vedením PhDr. Boženy Kovaľovej, bývalej členky súborov Lúčnica a Technik.

V tomto období bol založený aj orchester, ktorý viedol Eduard Gábor. Keď sa k speváckemu zboru pridružili ďalšie umelecké zložky, tento hudobno – spevácko – tanečný súbor vystupoval pod názvom BUDÚCNOSŤ.

Katedra hudobnej výchovy mala a má širokú pôsobnosť pri rozvíjaní záujmovej činnosti poslucháčov. Z iniciatívy tejto katedry vznikol 12. 10. 1971 vysokoškolský folklórny súbor MLADOSŤ, ktorý nadviazal na predchádzajúce obdobia. Postupom času sa súbor vyprofiloval do štyroch  zložiek: dievčenskej speváckej skupiny a potom  mužskej speváckej skupiny,  ľudovej hudby a tanečnej zložky.

Súbor postupne rástol a zaznamenával úspechy, najmä pod vedením Mgr. art. Mariana Čupku. Každý rok sa zúčastňoval súťaže vysokoškolských folklórnych súborov na medzinárodnom festivale Akademická Nitra a  Akademický Zvolen, pričom v roku 2002 získaal opäť hlavnú cenu a titul „Laureát Akademickej Nitry“ za tanečný blok „Šumiacka svadba“.

Vtedy začala aj intenzívnejšia spolupráca súboru a jeho zriaďovateľa – Univerzity Mateja Bela. Mariána Čupku v roku 2009 odmenila rektorka Univerzity Mateja Bela za jeho prínos k rozvoju súboru striebornou medailou. Od roku 2010 ho vystriedal  na pozícii umeleckého vedúceho Mgr. art. Martin Urban, ktorý priniesol nový štýl práce s dôrazom na autentickosť prejavu, pre súbor tvorí nové tance.

Poľana

Súbor vznikol na prelome rokov 1955 – 1956 a prvýkrát vystúpil 12. apríla 1956 v národnom podniku Bučina vo Zvolene. V tomto roku získal 1. miesto v krajskom kole Súťaže tvorivosti mládeže v Banskej Bystrici. Tým sa začalo jeho úspešné účinkovanie.

V roku 1976 schválilo Kolégium rektora VŠLD Štatút folklórneho súboru Poľana. Kontinuitu práce zaručovali skúsení členovia vedenia súboru J. Račko, M. Almássyová a riaditeľ E. Senko. Veľkým prínosom pre súbor bolo to, že vedenia mužskej speváckej skupiny sa ujal vynikajúci interpret ľudových piesní M. Križo. Táto skupina sa čoskoro stala pilierom umeleckej úrovne celého súboru.

Postupne prichádzali domáce i zahraničné úspechy. Od roku 1979 súbor vystupoval na medzinárodných festivaloch v Rakúsku, Poľsku, Taliansku, Španielsku, Turecku, Sýrii, Maďarsku, Belgicku, na Cypre, Ukrajine a vo Francúzsku a Portugalsku.

Od roku 1990 je folklórny súbor Poľana záujmovou zložkou Technickej univerzity. V súčasnosti sú jeho členmi prevažne študenti tejto univerzity, ale aj iných škôl a zamestnanci rôznych organizácií. Súbor má vo všetkých zložkách (hudobnej, tanečnej, speváckej mužskej a speváckej ženskej skupine) okolo 70 členov.

Riaditeľom súboru je Pavol Gejdoš, umeleckým vedúcim a zároveň tanečným pedagógom  František Chudý, vedúcim mužskej speváckej zložky Alexander Králik a ženskej speváckej skupiny Daniel Bebej, vedúcim ľudovej hudby je Miroslav Danihel.

Bolo veľmi sympatické vidieť na  Námestí SNP na jednom pódiu folklórne súbory z bystrickej a zvolenskej univerzity. Aj takto sa prejavuje blízkosť dvoch susedných miest v kultúrnej oblasti, ktorá nás spája azda najviac.

Autor: (tom), Foto: Mirka Chabadová