FOTO: Divadlom k diskusii – angažovaný scénický večer v Banskej Bystrici

KULTÚRA
0 /

Desiaty december je Medzinárodný deň ľudských práv.  V tento deň vyvrcholí medzinárodná kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách.

Do odkazu desiateho decembra prispieva Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici angažovaným divadelno – diskusným večerom, ktorým okrem kampane vyvrcholí aj projekt DIVADLOM K DISKUSII. Večer sa uskutoční v priestore Akadémie umení – Laboratória súčasného umenia Výrobné družstvo v Banskej Bystrici, Horná 38 od 19:00 hod.

Šestnásť dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu páchanému na ženách sa koná každoročne v rozpätí symbolických dátumov – 25. november (Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách) a 10. december (Medzinárodný deň ľudských práv).

Ide o svetovú kampaň, do ktorej sa na Slovensku zapájajú ženské neziskové organizácie (Aspekt BA, Možnosť voľby BA, Fenestra KE a iné), ľudskoprávne združenia, rovnako ako jednotlivci a jednotlivkyne, aby vyjadrili solidaritu so ženami, ktoré sú obeťami domáceho násilia a artikulovali postoj, že násilie nemá v našej spoločnosti miesto.

Do 16 dní aktivizmu sa pravidelne zapája aj Bábkové divadlo na Rázcestí. Od roku 2003 vyvíja rôzne paradivadelné, performatívne aktivity na podporu kampane /napr. Happening pri príležitosti výstavy Umlčané svedkyne, v spolupráci so združením Fenestra Košice, inscenované čítanie E. Ensler: Vagína monológy, happening Vec: Cesta č. 5 s viacerými ženskými mimovládnymi organizáciami, projekt Živá ženská knižnica a iné/.

V roku 2018 vznikol v divadle ľudskoprávny projekt Demokratická živá knižnica pre školy, ktorý upozorňuje na témy inakosti, artikuluje hodnoty tolerancie, demokracie, ochrany práv menšín. Vznikol na základe modelu tzv. živých knižníc, kedy o ľudskoprávnych témach hovoria priamo zástupcovia, zástupkynedanej menšiny.Integrálnou súčasťou projektu je diskusia performeriek, prípadne lektoriek s publikom.

V projekte účinkujú dve scénické diela: inscenované čítanie PAPUŠA z rovnomennej knihy vydavateľstva reportážnej literatúry Absynt o živote a diele rómskej poľskej poetky Bronislawy Wajs /účinkujú študentky, hostky Janka Balková, Janka Plešková/ a autorská performancia na podporu tolerancie párov rovnakého pohlavia a ľudí s inou rodovou identitou TAK ČI INAK, LÁSKA/ účinkuje performerka, hostka Viktória Jehlárová/.

Počas roka 2019 projekt pokračoval pod názvom DIVADLOM K DISKUSII. Projekt účinkoval na základných a stredných školách v rôznych mestách Banskobystrického kraja. Od začiatku projektu /september 2018/ sa predstavení zúčastnilo a o témach diskutovalo viac ako 700 študentov, študentiek. Dňa 10. decembra  2019 projekt vyvrcholí verejným uvedením v rámci finálneho dňa spomínanej kampane.

Súčasťou večera je protestná „pískačka“. Pískačka je výrazným prvkom kampane, v tento deň paralelne pískajú ľudia vo viacerých mestách Slovenska/sveta. Symbolicky tak „vypískajú“ násilie páchané na ženách, ktoré by nemalo mať miesto v žiadnej spoločnosti.

Podujatie vzniklo v spolupráci s Laboratóriom súčasného umenia FVU AU Výrobné družstvo, Horná ulica č. 36, Banská Bystrica. Vstup na podujatie je voľný. Rezervácie: FB Výrobné družstvo, FB Bábkové divadlo na Rázcestí
vstupenky@bdnr.sk,  048/412 55 13, www.bdnr.sk.

Projekt Divadlom k diskusii podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie,  podporu a ochranu ľudských práv a slobôd.  Zriaďovateľom BDNR je BBSK.

Zdroj: Monika Tatarková, Foto: BDNR