FOTO: DFS Dratvárik rozdával radosť medzi seniormi na Fončorde

KULTÚRA
0 /

Seniori z Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb SENIUM na Jilemnického ulici mali v utorok milú návštevu. Prišli ich potešiť tancom, hudbou a spevom členovia Detského folklórneho súboru Dratvárik zo Slovenskej Ľupče pod vedením Juraja Dávida.

Išlo o akciu v rámci projektu Kultúra bez hraníc (VÚC)  a Klauni rozdávajú smiech (Ministerstvo kultúry SR). V domove pre bystrických seniorov sa kultúrne mladých folkloristov vystúpenie uskutočnilo symbolicky v rámci mesiaca úcty k starším.

„Tento projekt vznikov vo vzájomnej  spolupráci Mesta Banská Bystrica, Banskobystrického samosprávneho kraja a Ministerstva kultúry SR. To je príklad, keď i na štátnej úrovni v spolupráci so samosprávnymi zložkami môže vzniknúť jedinečný projekt, ktorý je tu vďaka úsiliu nadšencov už viac ako 15 rokov,“

povedala pre náš portál Lýdia Baranová z Oddelenia kultúry MsÚ Banská Bystrica.

Zámerom projektu je  priniesť trochu kultúry a zábavy skupine seniorov v domovoch sociálnych služieb, ktorí nemajú reálnu možnosť sami ísť za kultúrou, pretože kvôli vysokému veku alebo chorobe sú často imobilní. Program sa uskutočňuje priamo v domovoch dôchodcov.

Rada Európy zdôrazňuje význam a napĺňanie kultúrnych práv pri upevňovaní procesu sociálnej súdržnosti a slobody jednotlivca osobnostne sa rozvíjať počas celého života. Táto snaha vychádza nielen z úcty k starším občanom, ale aj z našej povinnosti obohatiť a spríjemniť jednotvárny život našim seniorom v domovoch sociálnych služieb.

Výsledkom tohto snaženia je zmysluplná zmena v živote obyvateľov domovov dôchodcov, zachovanie kontinuity spoločenského života a v neposlednom rade kvalitný umelecký zážitok. Tak to bolo aj v DD a DSS Senium.

Mladí umelci z DFS Dratvárik priniesli so sebou medzi seniorov okrem svojho tanečného, speváckeho a hudobného umenia aj dobrú náladu a spomienky na ich mladosť. Známe ľudové piesne spoločne spievali s nimi mnohí seniori, ktorí si podupkávali do taktu a na záver nešetrili potleskom. Bol to pre nich veľmi príjemný kultúrny zážitok.

 

Autor: (tom), Foto: Mirka Chabadová