FOTO: Banskobystrický samosprávny kraj ocenil osobnosti, ktoré prispeli k rozvoju kultúry

KULTÚRA
1 /

BBSK po roku opäť ocenil výnimočných ľudí, ktorí sa podieľajú na šírení a rozvíjaní kultúry v Banskobystrickom kraji. Ocenenie Kvet kultúry a umenia si vo štvrtok v priestoroch Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene prevzali z rúk vedenia kraja celkovo štyria jednotlivci a jeden umelecký kolektív.

Ocenenie získali za dlhodobé výsledky v oblasti umenia i záujmovej umeleckej činnosti, ale aj za výnimočné, tvorivé a interpretačné počiny v oblasti umenia i záujmovej umeleckej činnosti.

„Bolo mi cťou predať ocenenie do rúk týchto vzácnych ľudí, ktorí nám prinášajú kultúru a umenie v rôznych podobách, obohacujú nás o nové zážitky, emócie, poznanie a rozdávajú radosť. Oni sú kvetmi našej zeme kultúry a umenia. Oni napĺňajú priestory a sály na to, aby zaplnili naše srdcia a robili nás kultúrnymi ľuďmi, to znamená lepšími ľuďmi. Alebo aby sami sadili nové kvety kultúry a umenia. Dnes sme ocenili osobnosti a výkony, ktoré majú korene v našom kraji, ale aj ho presahujú, ktoré uchovávajú kultúrne a umelecké dedičstvo živou formou, ktorých profesionálny výkon sa im stal poslaním, a my sme im za to vďační,“

uviedol predseda BBSK Ondrej Lunter.

Ondrej Lunter

Ondrej Lunter

Kvet bieleho šafranu si prevzal režisér Ľuboslav Majera, ktorý zrežíroval niekoľko inscenácii v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene, toto divadlo sa jemu a jeho rodine na isté obdobie stalo aj útočiskom pred vojnou v bývalej Juhoslávii.

Dlhodobo spolupracoval s ochotníckym súborom v Brezne. Ako hosťujúci režisér pracoval v rozhlase v Belehrade, Sarajeve, Bratislave, Berlíne. Paralelne režíroval aj divadelné predstavenie doma a na Slovensku v profesionálnych aj ochotníckych divadlách (vyše 160 réžií). Od 1. októbra 2004 do júna 2022 prednášal aj na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

Ľuboslav Majera

Ľuboslav Majera

Ďalšou ocenenou sa stala Katarína Konečná, ktorá strávila celý svoj profesionálny život v Pohronskom múzeu v Novej Bani. Stála pri zakladaní moderného múzejníctva na Slovensku. V Pohronskom múzeu od základov tvorila elektronickú evidenciu zbierkových predmetov a evidenciu knižničných jednotiek, zaslúžila sa o vznik konzervátorskej dielne v Pohronskom múzeu.

Bola aktívnou členkou archeologických výskumov realizovaných nielen na území stredného Pohronia. Je aktívnou členkou OZ Nová Baňa, kde sa podieľa na propagovaní histórie baníctva Novej Bane a aktívne participuje na záchranných prácach na dedičstve svetového významu – základoch strojovne Potterovho atmosférického stroja.

Katarína Konečná

Katarína Konečná

V kategórii výnimočné umelecké, tvorivé alebo interpretačné počiny si ocenenie prevzal slovenský spisovateľ, poet, aforista, glosátor Ondrej Kalamár, ktorý reprezentoval slovenskú literatúru na viacerých medzinárodných poetických a literárnych festivaloch v Českej republike, Poľsku a Srbsku, kde získal cenu Radoje Domanoviča – Excelencia satiry 2020 za aforistickú tvorbu.

Ondrej Kalamár začal publikovať časopisecky, knižne debutoval zbierkou pocitových básní Bezdotyková fáza času (1995). Napísal ďalšie zbierky básní Moje potichu (2011) a Vstup na vlastné bezpečie, (2016). Je autorom niekoľkých zbierok aforizmov, bonmotov a sentencií. Spoločne s Tomášom Magnusekom vytvoril scenár k celovečernému filmu inšpirovaného príbehom spisovateľa Jozefa Urbana. V roku 2019 bol natočený rovnomenný film.

Ondrej Kalamár prvý sprava

Ondrej Kalamár prvý sprava

Ocenenie si prevzal aj významný slovenský tanečník, choreograf, scenárista a režisér scénických programov, metodik, matičiar a kultúrno-osvetový pracovník Igor Kovačovič. Od roku 1963 vytvoril viac ako 540 scénických programov s tradičnou ľudovou kultúrou na festivaloch, ale aj na pôde Matice slovenskej.

Bol tvorca námetov a scenárov televíznych i rozhlasových relácií, osnov tanečného odboru Konzervatória J. L. Belu, gramoalbumov s ľudovou hudobnou kultúrou, napísal množstvo článkov v publikáciách, odborných časopisoch, bol autorom vyše 150 choreografií v slovenských i zahraničných amatérskych i profesionálnych súboroch a spolupracoval s dedinskými skupinami na celom Slovensku.

Igor Kovačovič

Igor Kovačovič

Biely šafran si tento rok prevzal aj zmiešaný mužsko-ženský spevácky zbor Cantus Monte Regis z Novej Bane. Bohatý repertoár 40-členného speváckeho zboru zahŕňa klasické, sakrálne a chrámové skladby, hymnické a národné piesne, ale aj úpravy baníckych a ľudových piesní.

Na regionálnych, krajských i celoslovenských prehliadkach reprezentovali náš región vždy úspešne. Zúčastnili sa na Medzinárodnom festivale zborov a orchestrov v Budapešti v roku 2018 a v roku 2022 navštívili festival v Benátkach.

Cantus Monte Regis

Cantus Monte Regis

„Uvedomujem si a vnímam ako pracovník kultúry, že práca v kultúre je poslaním a túto prácu človek musím milovať a chápať, pretože táto práca sa inak nedá vykonávať. Toto morálne ocenenie vnímam ako poklonu pre ľudí, ktorí obetujú svoj život pre oblasť kultúry v našom kraji. Verejnosť na Slovensku vníma tento kraj ako kultúrny kraj, ktorý podporuje kultúru či už profesionálnu amatérsku – regionálnu a investuje do tejto oblasti nemalé zdroje v tejto ťažkej dobe. Pre mňa je však veľmi dôležité a podstatné oceniť ľudí, ktorí svojou prácou obohacujú náš život a robia ho krajším  prostredníctvom  kultúry. Srdečne mi dovoľte zagratulovať, oceneným a chcem im aj takto  za ich prácu srdečne poďakovať v mene nášho BBSK a chcem im popriať veľa úspechov,“

povedal podpredseda BBSK za oblasť kultúry Roman Malatinec.

Roman Malatinec prvý zľava

Roman Malatinec prvý zľava

„Po rokoch odmlčania Banskobystrický samosprávny kraj prostredníctvom odboru kultúry opäť v roku 2022 vrátil na kultúrnu scénu významné podujatie Kvet kultúry a umenia ako vyjadrenie poďakovania a uznania výnimočným ľuďom, ktorí sa podieľajú na šírení a rozvíjaní kultúry v kraji,“

dodal riaditeľ odboru kultúry BBSK Peter Černek.

Peter Černej prvý zľava

Peter Černej prvý zľava

Symbolom ocenenia je biely šafran. Ten patrí k najdrahším koreninám sveta, pozitívne vplýva na stabilitu duševného zdravia a nálady. Sú to paralely, ktoré spájajú jeho účinky s účinkami, ktoré navodzuje umenie a kultúra.

A práve ľudia, ktorí sa venujú kultúre a umeniu, sú pre nás vzácni a dokážu na nás pozitívne vplývať. Autorkou plastiky Kvet kultúry a umenia je mladá umelkyňa z Lučenca Eva Stramska Srníková.

Zdroj: Marek Mačica , Foto: BBSK