FOTO: Banskobystrickí matičiari oslávili 100 rokov svojej aktívnej činnosti

KULTÚRA
0 /

Pred 100 rokmi, presne  30. novembra 1919, vznikol v Župnom dome na Lazovnej, v ktorom dnes Štátna vedecká knižnica (ŠVK), Miestny odbor  Matice slovenskej (MO MS) v Banskej Bystrici.

V átriu ŠVK v Banskej Bystrici konala prvá časť slávnosti pripomínajúca 100 rokov založenia MO MS v rámci procesu oživotvorenia Matice slovenskej, ktorá bola založená v roku 1863 v Martine a neskôr od roku 1875 zakázaná.

Pred pamätnou tabuľou odhalenou k 80. výročiu obnovenia MO MS (v roku 1999) v Banskej Bystrici sa odvíjal slávnostný program za účasti vzácnych hostí z Bratislavy, Martina, ale aj zo Srbska a mnohých prítomných hostí z MO MS, partnerských inštitúcií, ale aj matičiarov z iných kútov Slovenska.

V programe odzneli dobové verše, spomienky vtedajších matičných činiteľov aj rekapitulácia minulej aj súčasnej aktivity MO MS v Banskej Bystrici, ktorú  predniesol predseda MO MS JUDr. Pavol Boroň. Vystúpil aj  Spevácky zbor MO MS Collégium Cantus s hymnickými piesňami . Oslávenkyni sa prihovorili aj hostia – pani ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková a viceprimátor mesta Banská Bystrica Milan Lichý.

Vyvrcholením prvej časti slávnostného programu bolo uvedenie knižnej Pamätnice Miestneho odboru Matice slovenskej Banská Bystrica 1919 – 2019“ do života. Pamätnicu MO MS uviedli do života životodarnou soľou jej zostavovatelia: autori Igor KovačovičMarcel Pecník, recenzent Pavol Boroň, jazyková korektorka Anita Murgašová  a ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. Vyprevadili ju na cestu k ľuďom a súčasne pre históriu aj podpísali prvé exempláre publikácie.

Tieto vzácne chvíle prvej časti stretnutia ostali zachytené  a zdokumentované pre ďalšiu históriu spoločnou fotografiou v tomto priestore.

„Otvorením tejto inštitúcie dňa 30. novembra 1919 v Župnom dome sa začala epocha neoblomného posilnenia slovenského národného povedomia a pestovania hrdosti k našim tradíciám, kultúre a dejinám v tomto regióne. Tento deň je tak bezpochyby hlavným sviatkom Banskobystričanov z hľadiska ich hodnotového, morálneho a duchovného rozvoja.“

uviedla Ľubica Laššáková a dodala:

„Uvedením knihy Pamätnica Miestneho odboru Matice slovenskej v Banskej Bystrici 1919 – 2019 do života sa táto publikácia stáva nenahraditeľným zdrojom informácií o prínose a oddanosti matičiarov. Jej vysokokvalitný obsah nás zaiste intelektuálne obohatí a prispeje k uvedomeniu si nášho veľkého dlhu voči všetkým ľuďom, ktorí pomáhali napĺňať poslanie Matice slovenskej v Banskej Bystrici.“

Druhá časť slávnosti storočnice MO MS sa preniesla do priestorov Spoločenskej sály ŠVK, kde prebiehal slávnostný akt  spojený s odovzdávaním ocenení MS a Pamätných listov MO MS jednotlivcom aj kolektívom. Akt oceňovania vykonali: prvý podpredseda MS Marek Hanuska, predseda MO MS Pavol Boroň a tajomníčka MO MS Anita Murgašová. Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková udelila MO MS v Banskej Bystrici Pamätnú plaketu MK SR.

Podujatie sa stalo symbolickým medzníkom v činnosti tejto pre mesto i región významnej organizácie.  Pre jej vedúcich predstaviteľov i členov znamenalo aj ďalší impulz do tvorivej a kultúrnej činnosti, ako sa v Matici priliehavo a úprimne zvykne hovorievať „na roli národa dedičnej“.

Autor: (dem), Foto: MS BB a FB