Dvojdňová vedecká konferencia Museologica literaria v Štátnej vedeckej knižnici Banská Bystrica

KULTÚRA
0 /

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum v spolupráci so Zväzom múzeí Slovenska – Literárnou a hudobnou komisiou pozývajú v dňoch 15. – 16. novembra 2023 na štvrtú  vedeckú konferenciu „Museologica literaria“.

Projekt „Museologica literaria“ vznikol  v roku 2016 (riešiteľka Mgr. Soňa Šváčová, PhD.) ako platforma na odbornú reflexiu literárno-múzejnej, hudobno-múzejnej ale aj všeobecne literárno-vednej, muzikologickej a muzeologickej problematiky v interdisciplinárnom priestore. Spolupracujú na ňom múzeá, univerzity, Slovenská akadémia vied, knižnice, archívy, odborníci na ochranu pamiatok a iné.

Literárne a hudobné múzeum ŠVK Banská Bystrica

Literárne a hudobné múzeum ŠVK Banská Bystrica

Hlavným výstupom sú vedecké konferencie s účasťou zahraničných partnerov. Z konferencie je vždy vydaný zborník. Frekvencia konania  je každé dva roky; konferencie sa konali v roku 2017, 2019, 2021, vždy v ŠVK – Literárnom hudobnom múzeu, ktoré je ich hlavným organizátorom. Je to jediné podujatie svojho druhu na Slovensku aj v Čechách.

Za účelom odbornej reflexie literárno-múzejnej, hudobno-múzejnej ale aj všeobecne literárno-vednej, muzikologickej a muzeologickej problematiky múzeum iniciovalo založenie Literárnej a hudobnej komisie Zväzu múzeí na Slovensku (2019).

Mgr. Soňa Šváčová, PhD.

Mgr. Soňa Šváčová, PhD.

„V rámci aktuálneho ročníka konferencie je osobitný priestor venovaný výročiam troch významných osobností, ktoré sa stali podnetom na zostavenie dvoch tematických  prednáškových blokov,“

hovorí Mgr. Soňa Šváčová, PhD., vedúca Literárneho a hudobného múzea ŠVK.

museologica-literaria-2023-program

V roku 2023 si pripomíname 180. výročie narodenia hudobného skladateľa Jána Levoslava Bellu, v októbri 2024 si pripomenieme 150. výročie narodenia prozaika a dramatika Jozefa Gregora Tajovského a v januári 2025 140. výročie narodenia spisovateľky Hany Gregorovej, jeho manželky.

Zľava Ján Levoslav Bella, Jozef Gregor Tajovský a Hana Gregorová

Zľava Ján Levoslav Bella, Jozef Gregor Tajovský a Hana Gregorová

Dôležitou súčasťou konferencie je aj organizovaná i spontánna odborná diskusia k reflektovaným témam. Odbornou garantkou konferencie je muzikologička, bývalá riaditeľka múzea PhDr. Marianna Bárdiová, PhD.

Tohoročná konferencia, ktorej zameranie nájdete v programe je prístupná aj pre záujemcov zo strany verejnosti.

PhDr. Marianna Bárdiová, PhD. vpravo

PhDr. Marianna Bárdiová, PhD. vpravo

Zdroj: Soňa Šváčová a Soňa Šóky  , Foto: ŠVK, ilustračné a archív