Do obnovy fasády Thurzovho domu investuje BBSK viac ako pol milióna eur

KULTÚRA
0 /

Jedinečná fasáda Thurzovho domu na Námestí SNP v Banskej Bystrici sa po desaťročiach dočká patričnej a odbornej obnovy. Banskobystrický samosprávny kraj na ňu vyčlenil viac ako pol milióna eur. Budova je v správe Stredoslovenského múzea.

Rekonštrukcia pod dohľadom pamiatkárov

Stredoslovenské múzeum vďaka finančnej podpore svojho zriaďovateľa BBSK už začalo s obnovou fasády Thurzovho domu. Tento jedinečný solitér Námestia SNP patrí k najvýznamnejším pamiatkam v Banskej Bystrici. Keďže v ňom sídli SSM,  je verejne prístupný aj pre verejnosť.

Finančné prostriedky vyčlenené na aktuálnu obnovu fasády presahujú sumu pol milióna eur. Celá investičná akcia bude financovaná z kapitálových zdrojov Banskobystrického samosprávneho kraja. Práce by mali byť podľa zhotoviteľa, ktorým je na základe verejného obstarávania firma Pamarch, ukončené najneskôr na jar 2021.

„Reštaurovať a obnovovať budeme s odbornou spôsobilosťou i pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu všetky tri fasády domu – tú známu s neodmysliteľnou nástennou výzdobou, smerujúcu do Námestia SNP, tiež aj  časť do záhrady ako aj tú do podbránia. Reštaurovanie sa uskutoční náročnými konzervačnými a rekonštrukčnými spôsobmi, zameranými na zachovanie umelecko-remeselných a výtvarných hodnôt,“

hovorí riaditeľ Stredoslovenského múzea Marcel Pecník.

Okrem fasády SSM pristúpilo aj k rekonštrukcii podzemných priestorov, ktoré by v budúcnosti mali slúžiť aj na výstavné účely. Suterén domu ponúka zachované pôvodné autentické prvky stredovekého stavebníctva a architektúry. Investičná akcia je financovaná z kapitálových zdrojov Banskobystrického samosprávneho kraja. Na tieto účely bola vyčlenená suma vo výške 200 000 eur.

V rámci rekonštrukcie Thurzovho domu pôjde o sanáciu vlhkosti suterénnych priestorov, tým pádom aj sanáciu vzlínavej  vlhkosti pre celú budovu.  Práce sa dotknú vnútorných obvodových stien, podláh, klenieb, systému odvetrania priestorov, dôjde k rekonštrukcii elektroinštalácií, kanalizácie, tiež sa obnoví nevyužívané a poškodené schodisko do suterénu z vnútorných priestorov prízemia domu. Odstránené budú nevyhovujúce stavebné úpravy suterénu zo 70 – tych rokov 20. storočia.

Strategické rozhodnutie BBSK

Bystrický župan  Ján Lunter k samotnej rekonštrukcii Thurzovho domu uvádza::

„Stredoslovenské múzeum  je pre náš kraj nielen najväčším,  ale plní aj metodickú funkciu. Ako jeho zriaďovateľ sme preto prijali strategické rozhodnutie podporovať jeho rozvoj rovnako, ako to robíme aj smerom k ďalším našim organizáciám. Podarilo sa nám opätovne verejnosti sprístupniť Matejov dom a veľmi ma tešia zmeny, ktoré sa dejú nielen zvonka, ale aj vo vnútri Thurzovho domu.“

Roman Malatinec, podpredseda BBSK a predseda komisie kultúry k tomu dodáva:

Čo sa týka obnovy budov našich kultúrnych zariadení,  vždy mám radosť, keď viem, že to skvalitní ich prácu a prostredie v ktorom pracujú. Je to spoločný úspech, keď tak významná budova ako je Thurzov dom bude dôstojne reprezentovať a pripomínať bohatú históriu tak krásneho mesta,  akým je Banská Bystrica. Thurzov dom patrí   Stredoslovenskému  múzeu,  ktoré je metodické múzeum pre všetky naše múzeá v kraji.  Bude naďalej  dôstojným stánkom kultúry, ktorý prinesie zaujímavé výstavy, podujatia a priláka do svojich priestorov čo najviac návštevníkov.“   

Stredoslovenské múzeum plánuje pritom v inováciách pokračovať aj naďalej. V roku 2019 bol vypracovaný projekt novej stálej expozície pre Thurzov dom na 2. a 3. nadzemnom podlaží. Projekt bol spracovaný na základe požiadavky po modernej, interaktívnej, ale odborne založenej expozícii, ktorá bude prezentovať najvýznamnejšie míľniky histórie samotného domu, mesta, kraja, ale aj so zaujímavými presahmi za ich hranice.

Čerpať pritom bude z bohatých zbierkových fondov múzea. V prípade realizácie sa tak do tohto výnimočného domu v centre mesta pod Urpínom vráti po dlhých rokoch chýbajúca stála muzeálna expozícia.

Stredoslovenské múzeum dočasne mení otváracie hodiny

Rekonštrukcia Thurzovho domu do istej miery obmedzí jeho normálne fungovanie. Zvýšená hlučnosť a prašnosť sa tak podpíšu aj pod dočasnú zmenu otváracích hodín pre verejnosť.

V Thurzovom dome sú momentálne okrem výtvarných diel Karola Molnára inštalované hneď dve ďalšie zaujímavé výstavy. Ide o tematické expozície, ku ktorým patrí „Jeseň na dedine“ a „S kompasom v ruke“. Stredoslovenské múzeum sa rozhodlo pristúpiť k dočasnej úprave otváracích hodín tak, aby boli čo najmenej obmedzovaní reštaurátori pracujúci na jeho rekonštrukcii, ako aj samotní návštevníci.

Thurzov dom v októbri privíta svojich návštevníkov od stredy až do piatku v čase od 16:00 do 20:00 hodiny. Cez víkend jeho priestory môžete navštíviť od 14:00 do 18:00 hodiny.

Stredoslovenské múzeum pristúpilo od 1. októbra 2020 k zmene otváracích hodín aj vo svojich ďalších expozíciách, a to v režime zimnej sezóny. Tihányiovský kaštieľ ako aj Matejov dom budú pre návštevníkov prístupné od utorka do piatku v čase od 9:00 do 17:00 hodiny. Počas víkendu sa ich priestory otvoria od 13:00 až do 17:00 hodiny.

Zdroj: Lenka Štepáneková, Kristína Hatarová a (tom) , Foto: BBSK a SSM