Deti v Divadle pod balkónom kreslili divadelné príbehy aj rozprávky

KULTÚRA
0 /

Banskobystrické DIVADLO POD BALKÓNOM, v spolupráci so študentmi Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, odborom Marketingová komunikácia a reklama, pripravilo koncom minulého roka zaujímavú výtvarnú súťaž pre deti.

Situácia v školách v tomto, stále pretrvávajúcom covidovom období, nie je jednoduchá. Najmä v nižších ročníkoch musia učitelia vynaložiť viac úsilia, aby deti motivovali pracovať a vytvorili im prostredie, ktoré ich bude baviť a vyučovanie budú brať ako istú formu zábavy.

DIVADLO POD BALKÓNOM v Banskej Bystrici, ktoré sa zameriava na detské divadelné predstavenia, v spolupráci so študentmi Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, odborom Marketingová komunikácia a reklama, prišlo začiatkom decembra minulého roka so zaujímavým nápadom.

Vyhlásilo súťaž, v ktorej mali žiaci za úlohu nakresliť svoj divadelný príbeh o tom, ako prežívali prvú vlnu pandémie alebo svoju obľúbenú rozprávku. Súťaž bola určená žiakom prvého stupňa vybraných banskobystrických základných škôl. Konala sa na sociálnej sieti od 9. do 22. decembra a divadlo sa ňou snažilo spríjemniť deťom súčasnú situáciu a dať im možnosť rozvíjania fantázie pri kreslení, ktorej sa nekládli žiadne medze.

„Vianočné kreslenie malo úspech. Téma deti zaujala a organizátori súťaže dostali množstvo  krásnych divadelných príbehov. Vybrať víťazov bolo veľmi náročné, no napokon to bolo sedem divadelných príbehov, ktoré sme ocenili vstupenkami na predstavenia DIVADLA POD BALKÓNOM,“

uviedol riaditeľ divadla Ján Haruštiak.

Podujatie bolo organizované v rámci projektu APVV-18-0257: Inkubátor multimediálnej digitálnej produkcie – recipročný transfer vedy, umenia a kreatívnych priemyslov.

Zdroj: Anna Gudzová , Foto: Divadlo pod balkónom