Daniel Hevier vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

KULTÚRA
0 /

Výnimočný slovenský autor kníh pre deti a mládež, básnik, textár mnohých populárnych piesní a scenárista Daniel Hevier zavítal v posledný májový deň  do Verejnej knižnice Mikuláša Kováča a následne vystúpil aj  na Deň detí. My si pripomeňme jeho návštevu Banskej Bystrice slovom i vo fotogalérii.

V rámci rozšíreného konceptu projektu Čítanie pod rozsvietenou čerešňou v roku 2024 organizuje Verejná knižnica Mikuláša Kováča besedy so známymi slovenskými spisovateľmi a spisovateľkami. Posledný májový deň tak do knižnice prišiel jeden z najznámejších a najplodnejších slovenských spisovateľov (nielen) pre deti a mládež Daniel Hevier.

V dvoch doobedňajších termínoch objavilo priestory pobočky Fončorda spolu až 8 tried prvého stupňa banskobystrických základných škôl s viac ako 150 žiakmi. Rozprávanie  zo života pána spisovateľa, jeho autorské piesne, ale aj rapovanie, odpovede na zvedavé otázky, podpisovanie a fotografovanie rozsvietili detské tváre a roztlieskali detské dlane.

Projekt bol v predchádzajúcich rokoch venovaný kolektívom tried základných škôl. Rok 2024 obohatila knižnica o podvečerné podujatia pre verejnosť. Záujem o besedu s Danielom Hevierom bol mimoriadny – prišla viac ako stovka záujemcov, prevažne dospelých čitateľov Verejnej knižnice. Okrem čítania a spevu bolo podujatie v úvode ozvláštnené o odhalenie obrazu Andrey Magovej – umeleckú súčasť akcie, ktorý vytvoril príjemnú a tematickú kulisu celému podvečernému podujatiu.

Besedy s Danielom Hevierom boli súčasťou pekného projektu Verejnej knižnice Mikuláša Kováča Čítanie pod rozsvietenou čerešňou, ktorý podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

„Sme radi, že našu knižnicu stále viac a viac objavujú nielen organizované skupiny žiakov základných škôl, ale i široká verejnosť. Po letnej prestávke predstaví Verejná knižnica Mikuláša Kováča množstvo atraktívnych podujatí pre mládež, dospelých aj seniorov, ktoré potešia oko aj dušu. V jesennom období plánujeme besedy so známymi spisovateľmi, kreatívne workshopy, tvorivé dielne pre dospelých, vedomostné kvízy či medzigeneračné zábavné programy. Pokračovať budeme aj v projektovom podujatí Čítanie pod rozsvietenou čerešňou,”

uviedla marketingová manažérka VKMK Mgr. Katarína Lehotská Mikuláková.

Zdroj: Katarína Lehotská Mikuláková, Foto: VKMK