Blíži sa celoštátna súťaž mladých moderátorov Sárova Bystrica 2019

KULTÚRA
0 /

Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici organizuje celoštátnu súťaž mladých modetátorov – amatérov SÁROVA BYSTRICA 2019. Uskutoční sa vo štvrtok 24. októbra 2019 od 9:00 hod. v Komornej sále SOS   na Dolnej 35.

Sárova Bystrica 2019

Do obľúbenú súťaž pre mladých adeptov moderovania SÁROVA BYSTRICA 2019 sa môže prihlási každý mladý človek, ktorý dovŕšil vek 15 až 25 rokov. Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách 15 – 18 / 19 – 25 rokov a v štyroch súťažných disciplínach: čítanie spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, vedenie rozhovoru so zaujímavým respondentom a moderovanie relácie. Víťazi oboch kategórií získavajú nomináciu do celoštátneho finále súťaže.

Organizátor má právo nominovať, na základe návrhu odbornej poroty aj súťažiaceho, ktorý obsadil iné miesto. Uzávierka záväzných prihlášok je v pondelok 14. októbra 2019 do 15:00 hod. Prihlášku je nutné zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: krajcovic@sosbb.sk vo forme vyplneného dokumentu Word.

„Pre záujemcov o súťaž organizuje SOS dva PRÍPRAVNÉ SEMINÁRE 10. 10. 2019 o 9:00 hod. v Hotelovej akadémii v Brezne a 11. 10. 2019 o 9:00 hod. v Komornej sále SOS, Dolná 35, Banská Bystrica. Na semináre je potrebné sa prihlásiť do Brezna do 8. 10. 2019 a do Banskej Bystrice do 9.10. 2019,“

informuje  Mgr. art. Maroš Krajčovič z SOS Banská Bystrica.

Krajské kolá v ďalších krajoch organizujú:

Košický kraj – Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach
Nitriansky kraj – Krajské osvetové stredisko v Nitre
Prešovský kraj – Divadlo Jonáša Záborského, útvar osvetovej činnosti Prešov
Trenčiansky kra j- Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Žilinský kraj – Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Záujemcovia o súťaž z Bratislavského a Trnavského kraja sa môžu prihlásiť do súťaže u najbližšieho organizátora súťaže.

Ladislav Sára

Bol pedagóg, protifašistický bojovník a rozhlasový hlásateľ (* 9. februára 1913 v Podbrezovej – Lopeji – † 19. februára 1945 v Melku). V prvej svetovej vojne mu zomrel otec, jeho matka po ňom zdedila čižmársku dielňu. V rokoch 1918-22 študoval na ľudovej škole v Brezne.

V školskom roku 1928/29 začal navštevovať Učiteľský ústav v Banskej Štiavnici, posledný školský rok 1932/33 absolvoval v Lučenci, kde aj zmaturoval. Skúšky učiteľskej spôsobilosti pre ľudové školy zložil 30. novembra 1935 v Lučenci, o dva roky neskôr v Banskej Bystrici získal aj kvalifikáciu pre meštianske školy.

V roku 1933 pôsobil ako učiteľ v Hardišti (dnešné Zemplínske Hradište), v rokoch 1934-37 vyučoval na Ľudovej škole v Trebišove, v rokoch 1937-39 na meštianskej škole v Brezne. Od roku 1939 vyučoval slovenský jazyk, dejepis a zemepis na Vyššej priemyselnej škole v Banskej Bystrici, kde zotrval do roku 1944.

Bol účastníkom kultúrnych podujatí v Banskej Bystrici, spolupracovníkom amatérskeho divadla, autorom kroniky Mestského divadelného združenia, spoluorganizátorom rozhlasových krajových vysielaní. Po vypuknutí SNP v roku 1944 bol prvým hlásateľom Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici. Počas Povstania pracoval na Povereníctve SNR pre školstvo a osvetu v Banskej Bystrici. Po zajatí na Starých Horách 31. októbra 1944 bol väznený v Banskej Bystrici, neskôr v Bratislave. Zahynul počas náletu amerických stíhačiek na nacistický transport do koncentračného tábora.

Autor: (dem) , Foto: ilustračné a archív