Blíži sa 63. ročník Banskobystrickej hudobnej jari so znelkou a otváracím koncertom Pavla Šporcla s Praga Camerata

KULTÚRA
0 /

Banskobystrická hudobná jar každoročne prináša skvosty klasikov v podaní domácich i zahraničných umelcov a súborov. V poradí už 63. ročník festivalu pripravujú organizátori na marec a apríl 2024. Pred každým koncertom počas trvania festivalu a pri jeho prezentácii má zaznieť historicky prvá znelka podujatia, na ktorú do 15. februára beží autorská súťaž, pričom víťazov spoznáme v marci.

Súťaží sa o oficiálnu znelku BBHJ

Jeden z najstarších festivalov klasickej hudby na Slovensku má v meste pod Urpínom dlhoročnú tradíciu. Organizátori sa každoročne snažia prinášať novinky. Zaujímavosťou vlaňajšieho ročníka bolo predstavenie nového loga, ktorého autorom je Martin Bízik, absolvent Ateliéru digitálnych médií na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Ambíciou tohto ročníka je, aby podujatie malo aj svoju znelku.

Po logu, ktoré sme predstavili minulý rok, by tak mohol mať festival aj svoju vlastnú znelku. Aj preto sme sa rozhodli vypísať autorskú súťaž. Prihlásiť sa môže každá hudobne vzdelaná fyzická osoba, ako jednotlivec alebo ako spoluautor. Každý súťažiaci má možnosť zaslať maximálne jednu znelku. V prípade spoluautorov, títo sa do súťaže prihlasujú jednou spoločnou prihláškou,“

hovorí Lýdia Baranová, vedúca Kultúrneho centra Robotnícky dom.

Pavel Šporcl s komorným orchestrom Praga Camerata

Pavel Šporcl s komorným orchestrom Praga Camerata

Súťaž vyhodnotí trojčlenná odborná porota do 28. februára 2024. Jej členovia budú jednotlivé súťažné nahrávky hodnotiť anonymným spôsobom a následne odporučia víťaza na znelku Banskobystrickej hudobnej jari. Výsledky budú zverejnené na webe mesta www.banskabystrica.sk a v Radničných novinách.

Víťaz súťaže získa odmenu vo výške 500 eur.

63. ročník BBHJ otvorí Pavel Šporcl a Praga Camerata

Otvárací koncert 63. Banskobystrickej hudobnej jari, na ktorom sa predstaví s dielami barokových majstrov český husľový virtuóz Pavel Šporcl spolu s komorným orchestrom Praga Camerata, bude 13.marca 2024 o 18:00 hod. v Robotníckom dome.

Pavel Šporcl je výrazná umelecká osobnosť, priamy pokračovateľ slávnej tradície českej husľovej školy. Vďaka svojmu umeniu i nekonvenčnému vystupovaniu patrí k najžiadanejším českým umelcom na prestížnych svetových koncertných pódiách.

Pavel Šporcl

Pavel Šporcl

Renomovaný kritik a historik Henry Roth ho zaradil ako jediného z českých huslistov mladej generácie do svojej knihy Violin Virtuosos: From Paganini to the 21st Century/Husľoví virtuózi: Od Paganiniho po 21. storočie.

Po uvedení Dvořákova husľového koncertu s Českou filharmóniou v pražskom Rudolfíne v sezóne 2001/2002 nazvali kritici Pavla Šporcla talentom, ktorý sa rodí možno raz za sto rokov.

Program otváracieho koncertu

Georg Friedrich Händel (1685 – 1759)

Arrival of the Queen of Sheba/Príchod kráľovnej zo Sáby Sinfonia k 3. dejstvu z oratória Solomon/Šalamún HWV 67

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)

Husľový koncert op. 8 č. 5 Es dur La Tempesta di Mare/Morská búrka RV 253

Johann Pachelbel (1653 – 1706)

Canon in D Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) Ciaccona d mol pre sólové husle z Partity č. 2 BWV 1004

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)

Husľové koncerty op. 8 Le quattro stagioni/Štyri ročné obdobia

  • E dur La primavera/Jar RV 269
  • g mol L´estate/Leto RV 315
  • F dur L´autunno/Jeseň RV 293
  • f mol L´inverno/Zima RV 297

Zdroj: (tom) a mesto BB, Foto: ilustračné