V Stredoslovenskom múzeu sa stretneme s minulosťou Dolnej zeme

História
0 /

Kolonizácia dolnozemských regiónov Uhorska v 18. a 19. storočí. To je téma, ktorej bude venované ďalšie online podujatie Stredoslovenského múzea – Stretnutia s minulosťou. Docent Miroslav Kmeť z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúkne zaujímavý pohľad na sťahovanie pätiny vtedajšej populácie Slovákov z materského územia.

Vznik osídlenia Dolnej zeme. Zachovávanie tradícií a zvykov slovenských vysťahovalcov v novom domove. To všetko môžeme sledovať počas dvoch storočí, kedy dochádzalo k migrácii niekoľko tisíc Slovákov na územie  dnešného Maďarska, Rumunska, Chorvátska a Srbska.

„Migrácia Slovákov na Dolnú zem v 18. a 19. storočí patrí aj dnes k témam, ktoré v našej spoločnosti rezonujú veľmi málo. Ide pritom o históriu, ktorá si nesporne zaslúži našu pozornosť. Hoci si to totiž mnohokrát neuvedomujeme, ide o míľnik, ktorý nás ovplyvňuje aj v súčasnosti. V tejto súvislosti je nutnépredstaviť si hlavné medzníky, ktoré podnietili samotnú migráciu Slovákov. Pozrieme sa však aj na lokality, kde sa usadili, či osobnosti dolnozemských elít v národnoemancipačnom hnutí,“

hovorí docent Miroslav Kmeť z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Miroslav Kmeť

Miroslav Kmeť

V stredu 28. apríla 2021 sa priaznivci Stredoslovenského múzea dozvedia nie len historické zaujímavosti týkajúce sa osídľovania Dolnej zeme, ale budú mať možnosť nahliadnuť na najnovšie výstupy vedeckých projektov s touto tematikou.

Živé vysielanie sa na sociálnych sieťach Stredoslovenského múzea https://www.facebook.com/stredoslovenske.muzeum/ začne už tradične o 18:30 hod.

Zdroj: Kristína Hatarová, Foto: archív a ilustračné