Témou marcovej Bystrickej hodinky je „Kostiviarska vo víre času“

História
0 /

Po úspešnej novembrovej prezentácii monografie Svätý Jakub a Kostiviarska, tentokrát v rámci Bystrickej hodinky vystúpia jej autori s prednáškou na tému Kostiviarska vo víre času. Z časového hľadiska vybrali z monografie tri kapitoly, ktoré rozšírili o najnovšie zistené fakty:

Historik Vladimír Sklenka vo svojom príspevku odprezentuje minulosť osídlenia a vzniku dediny  Kostiviarska. Fakty o vývoji Kostiviarskej budú ilustrované dobovými mapami i majetkovými listinami. Poskytne tiež najnovšie informácie industriálneho podniku v Medenom hámri vo väzbe na blízku Kostiviarsku.

historik-vladimir-sklenka

Svätý Jakub a Kostiviarska boli rozsiahlejšie osídlené v prvej vlne nemeckej kolonizácie. Vladimír Sklenka k tomu poznamenal:

„Kostiviarska bola výnimkou, lebo mala slovenské osídlenie a nazývala sa Slovenskou dedinou. Kostiviarskej patrí aj primát v tom, že ako jedna z mála dedín mala aj svoje námestie ako slobodné kráľovské banské mesto banská Bystrica. Námestie v Kostiviarskej sa nazývalo Kozie námestie. Obidve dediny boli situované okolo dolného toku potoka Bystrica v rámci chotára slobodného kráľovského banského mesta Banská Bystrica.“

jan-kollar

Kostiviarčan Ján Krčula prednesie príspevok o žánrovej rozmanitosti a tematickej mnohostrannosti tvorby Ľuda Ondrejova, ktorý prežil detstvo v Kostiviarskej. Z tejto obce čerpal mnohé fakty, ktoré sú zachytené v jeho literárnych dielach. O mnohých faktoch popravy legendárnych zlodejov Kapustu a Ursínyho prinesie faktografiu z archívu.

jakub1

V poslednom príspevku vystúpi Ján Kollár, ktorého bude nielen definovanie najstaršej zástavby dediny Kostiviarska podľa zistených faktov, ale aj jej jadra Kozieho námestia. Najväčšia industriálna stavba, visutá lanovka z lomu Kostiviarska do Stredoslovenskej cementárne v Senici, bude tvoriť záver tohto príspevku.

Bystrickú hodinku organizuje o .z. Banskobystrický okrášľovací spolok, ktorý pozýva všetkých milovníkov histórie vo štvrtok 21. marca 2019 o 18:00 hod. do Kaviarne Národného domu v Banskej Bystrici. Vstup je voľný a na podujatí bude možnosť za akciovú cenu zakúpiť monografiu Svätý Jakub a Kostiviarska i so získaním autogramov od autorov.

obalka-Jakub-a-Kostiviarska-1

Viac info sa dozviete na www.bystrickahodinka.sk, www.bbos.sk, alebo na mailom na: diana.vigasova@gmail.com.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica, Banskobystrického samosprávneho kraja, Komunitnej nadácie Zdravé mesto.

plagat kostiviarska

Zdroj: BBOS, Foto: ilustračné