Stretnutie s minulosťou: Peter Zaťko – špičkový národohospodár v turbulencii doby

História
0 /

K najdiskutovanejším témam v hospodárskych dejinách Slovenska patrí problematika vývoja jeho industrializácie v prvej polovici 20. storočia. Ide predovšetkým o otázku rozvoja alebo úpadku slovenského hospodárstva v rámci medzivojnovej Československej republiky.

Nad uvedenou problematikou sa začal už od svojich študentských čias na Vysokej škole obchodnej v Prahe zamýšľať mladý slovenský národohospodár Peter Zaťko.

Dolný rad sprava Jozef Fundarek, Imrich Karvaš a Peter Zaťko

Dolný rad sprava Jozef Fundarek, Imrich Karvaš a Peter Zaťko

Stredoslovenské múzeum – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja pokračuje aj v mesiaci máj v populárnom podujatí Stretnutia s minulosťou. Bohatý zoznam zaujímavých tém tento mesiac doplní profesor Peter Mičko z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V jeho prednáške sa bude v stredu 18. mája 2022 o 17:00 hod. v Matejovom dome venovať  dôležitému hospodárovi svojej doby –  Petrovi Zaťkovi.

„Nosnou témou profesionálnej kariéry Petra Zaťka sa stala nedostatočná industrializácia Slovenska a snahy o jeho hospodársky rozvoj. Postupne sa vypracoval na špičkového národohospodára a aktívne sa zapájal do hospodárskeho a čiastočne aj politického diania na Slovensku. Svoje myšlienky dôležité pre ekonomickú stabilitu krajiny presadzoval i po zmene geopolitickej situácie v Európe a vzniku Slovenskej republiky (1939 – 1945),“

konštatuje profesor Peter Mičko.

Peter Mičko

Peter Mičko

Peter Zaťko mal zásluhu na viacerých rozvojových projektoch a takisto vytváral prekážky pre úplné ovládnutie slovenskej ekonomiky Nemeckom. Osobitnú kapitolu v jeho živote predstavuje SNP, kde sa ako člen ilegálnej Slovenskej Národnej Rady, výrazným podielom zaslúžil o jeho hospodárske zabezpečenie.

„S časovým vzďaľovaním sa,  čoraz viac vynikajú hodnoty osobností histórie. Platí to v plnej miere aj o poprednom národohospodárovi Petrovi Zaťkovi. Čím ďalej sa dostávajú do popredia jeho odborné i odvážne aktivity v hospodárskej politike a slúžia ako podnetný príklad pre súčasných činiteľov. Hlavne pokiaľ ide o oddanosť národu, jeho životu a rozvoju. Myšlienky obsiahnuté v jeho živote a práci sa stávajú aj dnes inšpiratívnym zdrojom pre ekonomické myslenie a som rád, že práve takéto osobnosti sú predmetom popularizácie histórie medzi ľuďmi aj v dnešnej dobe,“

hovorí Marcel Pecník, riaditeľ Stredoslovenského múzea.

Na ďalších životných osudoch P. Zaťka sa zreteľne podpísali politické udalosti v Československu z februára 1948 a prevzatie moci komunistami.

„Aj napriek ponuke Komunistickej strany Slovenska vstup do nej odmietol, čo postupne znamenalo nútený odchod z postov v dôležitých hospodárskych úradoch a neskôr nespravodlivé súdne stíhanie a násilné opatrenia voči celej rodine. Represálie komunistického režimu ho pripravili o produktívne zapájanie sa do riešenia ekonomických problémov.  Slovensko tak prišlo o špičkového národohospodára, ktorý mohol výrazne prispieť k hospodárskemu rozvoju krajiny,“

dodáva profesor Mičko.

V júni  Stredoslovenské múzeum spolu s kolektívom historikov poodkryje tajomstvá vzniku novej stálej expozície Tranzithistory v Thurzovom dome. Čo všetko stálo za jej vznikom a čo bude jej obsahom sa dozviete  29. júna 2022 o 17:00 hod. nie v Matejovom, ale už v Thurzovom dome.

Zdroj: Dana Kurtíková , Foto: archív a ilustračné