Banskú Bystricu a nemecké mesto Augsburg spája najbohatší muž Európy a jeho banka – Jakub Fugger Bohatý

História
0 /

Rodinná firma Fuggerovcov z nemeckého Augsburgu sa stala najbohatšou spoločnosťou na svete potom, čo začala s banským podnikaním v oblasti dnešného Slovenska, predovšetkým Banskej Bystrice.

Meď je kov, ktorý by bol vzácnejší ako zlato – len je ho v prírode viac

V tomto priestore obrovskými investíciami do ťažby medi a striebra Jakub Fugger spolu s Jánom Thurzom vybudovali bezkonkurenčne najväčší európsky podnik a Slovensko (Uhorské kráľovstvo) s centrom v Banskej Bystrici sa vďaka tomu v tej dobe  stalo najväčším producentom medi na svete.“

 Najbohatší muž stredovekej Európy Jakub Fugger z nemeckého Augsburgu vďačil za svoje rozprávkové bohatstvo  banskobystrickej medi. Jakub Fugger bol vo svojej dobe prezývaný pre svoj obrovský majetok „Bohatý“. Popritom rodina Fuggerovcov bola pôvodne jednoduchou remeselníckou rodinou, ktorej členovia sa zaoberali tkáčskym remeslom.

Zmena nastala v druhej polovici 15. storočia, keď z remeselníckej rodiny sa stala obchodnícka. Fuggerovci teda bola pôvodne len meštianska a nie šľachtická rodina podobne ako Thurzovská rodina z Betlanoviec na Spiši.

Z rodiny Fuggerovcov vynikol práve Jakub Fugger – Bohatý, ktorý žil v rokoch 1459 – 1525. Jakub Fugger bol obchodníkom a banským ťažiarom. Roku 1486 bola  Fuggerovská spoločnosť, prvýkrát nazvaná priamo Fuggerovskou bankou. Fuggerovská banka je unikátom, pretože v Augsburgu pôsobí od stredoveku do súčasnosti a patrí medzi najprestížnejšie európske banky.

Fuggerovská banka sa stala  na konci 15. storočia osobnou bankou pre jeden z najvýznamnejších európskych šľachtických rodov Habsburgovcov – ktorý práve vďaka Fuggerovcom ovládol v 16. storočí veľkú časť Európskych kráľovstiev vrátane Uhorska.

Jakub Fugger

Po smrti Jajuba Fuggera – Bohatého

Keď Jakub Fugger – Bohartý ako najbohatší európsky podnikateľ zomrel bezdetný, jeho dedičstvo predstavovalo vyše 2 000 000 guldenov.  Prepočet tohto majetku je do dnešnej doby takmer nemožný! Majetok zdedil jeho synovec Anton Fugger, ktorý do roku 1546 tento majetok zdvojnásobil.

Základom ťažiarskeho a hutníckeho podnikania Fuggerovcov s Thurzovcami sa v Uhorsku stala Banská Bystrica a Banskobystrický Mediarsky podnik. Mediarsky podnik bol komplex banských, hutníckych a iných zariadení na výrobu medi v Banskej Bystrici a jej okolí. Najvýznamnejšie v oblasti Banskej Bystrice boli banícko-hutnícke komplexy v Španej Doliny, Pieskoch, Starých Horách, Moštenici, Tajove a Harmanci.

Mediarsky podnik vznikol roku 1496, keď bola vytvorená Thurzovsko – Fuggerovská spoločnosť, ktorá ho založila a do roku 1525 viedla. V rokoch 1525 – 46 ho vlastnila a viedla už len Fuggerovská spoločnosť z Augsburgu.

Od konca 15.storočia do začiatku 17.storočia patril popri podnikoch v Tirolsku a v Švédsku k najvýznamnejším mediarskym podnikom v Európe. Koncentráciou a výškou výroby, vyspelou technológiou i počtom pracovníkov bol v 16.storočí najvyspelejším a najväčším podnikom svojho druhu na svete.

Najväčší rozmach výroby medi

V čase najväčšieho rozmachu výroby Fuggerovci zamestnávali 2.000 pracovníkov. V rokoch 1494 -1539 vyrobil podnik 1 085 580 centov medi, t. j. priemerne 24 124 centov ročne a 448 572 hrivien striebra, t.j. 9 532 hrivien ročne.

V rokoch 1495 – 1604 podnik vyrobil 125 tisíc ton medi – množstvo, ktoré v uvedenom období nedosiahol žiadny iný podnik na svete, a 147 ton striebra. Asi len desatina vyrobenej medi sa v období najväčšieho rozmachu spracúvala v banskobystrickom hámri na hotové výrobky (riad, kotle, tyče, strešný plech  a iné).

Meď sa z podniku vyvážala do Nemecka, Benátok, Holandska, Poľska, Anglicka, Španielska, ale aj do Číny, Indie, Egypta, Sýrie, Južnej Ameriky a ďalších krajín. V období 15. a 16. storočia dosahoval podnik obrovské zisky vďaka ktorým sa z Jakuba Fuggera – Bohatého stal najbohatší muž Európy a z Jána Thurzu jeden z najbohatších mužov Uhorského kráľovstva.

Autor: Vladimír Sklenka, Foto: archív