Zastupiteľstvo v Banskej Bystrici (okrem BBA) žiada poslancov NR SR o zachovanie celistvého Múzea SNP

SPRÁVY
7 /

Po pondelkovom odvolaní dlhoročného generálneho riaditeľa banskobystrického Múzea SNP Stanislava Mičeva k 30. septembru 2021 sa utorkové mestského zastupiteľstvo vyjadrilo aj k pripravovanej novele zákona o múzeách a galériách, ktorú budú schvaľovať poslanci NR SR.

Primátor Ján Nosko poďakoval Stanislavovi Mičevovi za odvedenú prácu

Na odvolanie Stanislava Mičeva banskobystrický primátor Ján Nosko:

„Po medializovaných informáciách o odvolaní skúseného odborníka a zároveň môjho priateľa Stana Mičeva z postu riaditeľa Múzea SNP sa len ťažko hľadajú slová. V mene Banskobystričaniek a Banskobystričanov sa mu chcem poďakovať za všetko, čo urobil pre rozvoj Múzea SNP, z ktorého sa pod jeho vedením stala uznávaná inštitúcia nielen doma, ale aj v zahraničí,“

Primátor sa zároveň odvolanému generálnemu riaditeľovi Múzea SNP poďakoval slovami:

„Ďakujem Ti, Stano, za odvedenú prácu a za všetko, čo si urobil pre jej rozvoj. Chcem veriť, že Múzeum SNP v Banskej Bystrici bude naďalej patriť k základným mestotvorným prvkom a bude medzinárodne akceptovanou inštitúciou, ktorá bude vzdelávať všetky generácie o vojenskej histórii i Slovenskom národnom povstaní.“

Ján Nosko

Ján Nosko

Mestské zastupiteľstvo je proti rozdeleniu Múzea SNP

Po dohode ministerky kultúry Natálie Milanovej a ministra obrany Jaroslava Naďa je vzhľadom na koaličnú väčšinu v slovenskom parlamente viac – menej isté, že jedinečné Múzeum SNP sa rozdelí medzi tieto dva rezorty, o čom v konečnom dôsledku rozhodnú poslanci NR SR, ak schvália predloženú novelu zákona o galériách.

Hlavná časť Múzea SNP má prejsť pod Vojenský historický ústav v Bratislave, ktorý je  vedecko-výskumným, archívnym a múzejným zariadením Ministerstva obrany SR pre oblasť vojenskej histórie. Banská Bystrica tak stratí významnú samostatnú múzejnú inštitúciu.

Natália Milanová a Jaroslav Naď

Natália Milanová a Jaroslav Naď

Digitalizačné centrum múzeí v Banskej Bystrici podľa rozhodnutia ministerstva kultúry skončí. Bude podriadené Slovenskej národnej galérii a po určitej dobe presťahované z nášho mesta. Múzeum SNP stratí aj Slovenskú národnú expozíciu v Štátnom múzeu Auschwitz-Birkenau, ktorá prejde pod Múzeum holokaustu v Seredi.

Po predchádzajúcej porade poslaneckého grémia primátor Ján Nosko navrhol na mestskom zastupiteľstve schváliť uznesenie na podporu zachovania celistvosti Múzea SNP a proti jeho rozdelenie v tomto znení::

„Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici žiada poslancov NR SR, aby nehlasovali za novelizáciu zákona o múzeách a galériách, ktorú predkladá Ministerstvo kultúry SR. Sme proti rozdeleniu Múzea SNP medzi rezorty kultúry a obrany tak, ako je to navrhnuté. Žiadame zachovanie Múzea SNP v celistvosti a komplexnosti, v zriaďovateľskej pôsobnosti jedného rezortu.“

Navrhnuté uznesenie podporil poslanec Matúš Molitoris, ktorý donedávna pôsobil ako zástupca riaditeľa Stredoslovenského múzea.

„Rozdelenie a rozbitie celej expozície je úplne tragické a obzvlášť za takýchto okolností,“

doplnil Molitoris.

Výhrady proti tomuto návrhu uznesenia vzniesol jedine poslanecký klub Banskobystrickej alternatívy (BBA). Jeho predseda Martin Úradníček argumentoval nedostatkom informácií a tým, že nemá naštudované paragrafové znenie novely zákona. Ďalší poslanec z BBA Vladimír Pirošík argumentoval, že netuší aký dopad bude mať toto rozhodnutie na zamestnanosť a rovnako odmietol navrhnuté uznesenie podporiť.

Poslanec Stanislav Mičev mu vysvetlil, že presťahovaním svetového Digitalizačného centra do Bratislavy a Zvolena stratí prácu 36 zamestnancov v Banskej Bystrici. Prechodom expozície v Auschwitz-Birkenau pod Slovenské národné múzeum, ktorému je podriadené Múzeum holokaustu v Seredi, stratí Banská Bystrica významných zahraničných partnerov vo svete múzeí.

„Delimitácia z ministerstva kultúry pod ministerstvo obrany je hrubý nezmysel a falzifikácia. Pôjde o to, aby sa tu dejiny SNP vykladali  inak ako sa vykladajú dnes. Chcú nám zabrániť, aby sme robili vzdelávanie v oblasti holokaustu, SNP a II. svetovej vojny,“

uzavrel tému Mičev.

Stanislav Mičev

Stanislav Mičev

Napokon zastupiteľstvo schválilo návrh primátora Noska. Za deklaratórne uznesenie hlasovalo 13 prítomných poslancov, 1 sa zdržal a 6 nehlasovalo (všetci z BBA).

Autor: (tom), Foto: ilustračné