Videonávrat k prezentácii súťažných návrhov a diskusii o obnove mestského parku v Banskej Bystrici

SPRÁVY
2 /

Koncom októbra minulého roka vyhlásilo Mesto Banská Bystrica súťaž na revitalizáciu mestského parku – národnej kultúrnej pamiatky, ktorá patrí medzi dominanty mesta pod Urpínom. Návrhy, ktorých bolo celkom 12,  bolo možné zasielať do konca januára 2023.

Mesto pripravilo výstavu návrhov obnovy historického mestského parku na Radnici. Počas dvoch týždňov od vernisáže 19. apríla do konca minulého mesiaca si víťazné návrhy  mohli pozrieť všetci záujemcovia z radov verejnosti.

Súčasťou výstavy  bola moderovaná diskusia s autormi ocenených súťažných návrhov a časťou porotcov. V tejto diskusii okrem prezentácie návrhov odznela aj rekapitulácia doterajších krokov smerujúcich k revitalizácii našej národnej kultúrnej pamiatky.

Celkovým víťazom sa stal návrh Ireneja ŠerešaLenky GulačovejRomany Šašinkovej a Kataríny Gálikovej. Návrhy obnovy mestského parku nájdete na tomto linku: https://www.archinfo.sk/diskusia/blog/sutaze/mestsky-park-banska-bystrica-vysledky-sutaze.html.

Diskusie sa zúčastnili aj členovia poroty Jitka Vágnerová, autorizovaná krajinná architektka Českej komory architektov, Peter Vaňo, krajinný architekt a predseda poroty, ako aj Lukáš Cesnak, architekt a občiansky zástupca, ktorého si v rámci participatívneho procesu zvolila do poroty verejnosť, spolu s viceprimátorom Jakubom Gajdošíkom. Moderovala Monika Pastuchová.

Ak ste nestihli prísť na vernisáž výstavy a sledovať zaujímavú diskusiu, môžete sa k nej vrátiť v tomto videu:

Všetky informácie o mestskom parku nájdete na webovej stránke mesta https://www.banskabystrica.sk/mestskypark.

Autor: (tom), Foto: mesto BB a vizualizácie