V nedeľu bude v Chráme Panny Márie Pomocnice u Saleziánov Dona Bosca v Sásovej Trojkráľový koncert

KULTÚRA
0 /

S novým rokom prichádza aj séria koncertov a ďalších kultúrnych podujatí. Akadémia umení v Banskej Bystrici, Slovenské osvetové stredisko a Saleziáni Dom Bosca v Banskej Bystrici si pripravili výnimočné hudobné podujatie.

Trojkráľový koncert orchestra Camerata Novisoliensis pod taktovkou dirigenta Pavla Tužinského, na ktorom sa predstaví aj komorný spevácky zbor Ars vocalis i sólisti, sa uskutoční v nedeľu 15. januára 2023 o 19:15 hod. v Chráme Panny Márie Pomocnice u Saleziánov Dona Bosca v Sásovej. Všetci sú srdečne pozvaní.

Camerata Novisoliensis

Camerata Novisoliensis je komorným orchestrálnym telesom, jeho členmi sú študenti Katedry inštrumentálnych nástrojov, príležitostne spoluúčinkujú aj členovia orchestra Štátnej opery v Banskej Bystrici.

Dirigentom a dramaturgom je doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD., ktorý flexibilne prepája svoju dlhoročnú pedagogickú aj umeleckú prax a odborne uvádza študentov do problematiky profesionálnych zákonitostí hrania v orchestri.

Pavol Tužinský

Pavol Tužinský

Toto komorné orchestrálne teleso  má v kultúrnom živote mesta pod Urpínom už svoje pevné miesto. V repertoári sú koncerty pre širokú verejnosť, ktoré obohacujú kultúrnu ponuku v koncertnom živote v Banskej Bystrici a v okolitom regióne.

Umelecký prejav Camerata Novisoliensis je na vysokej profesionálnej úrovni, koncerty tohto komorného orchestra sa tešia obľube u návštevníkov.

Neodmysliteľnou súčasťou sa stal cyklus Trojkráľových koncertov na najväčšom banskobystrickom sídlisku Sásová v spoluorganizovaní so Stredoslovenským osvetovým strediskom a rehoľnou komunitou Saleziánov Don Bosca. V roku 2018 to bude už prvé decénium populárneho umelecko-výchovného podujatia.

Komorný orchester Camerata Novisoliensis ponúka partnerskú príležitosť sólových koncertných vystúpení pre pedagógov, ktorí sa okrem pedagogickej praxe venujú aj koncertnej činnosti. Koncertný cyklus Koncert pedagógov a študentov sa stal trvalou súčasťou festivalu Banskobystrická hudobná jar, ktorú organizuje Mesto Banská Bystrica.

Camerata Novisoliensis

Camerata Novisoliensis

Orchester participuje na všetkých reprezentatívnych podujatiach Akadémie umení, spolupracuje s Katedrou vokálnej interpretácie pri príprave operných predstavení v rámci Operného štúdia.

Repertoár tvoria diela rôznych štýlových období, slovenských aj európskych skladateľov minulosti a súčasnosti. Výsledkom kvalitnej práce je aj spolupráca pri realizácii CD nahrávok, Brixiho omše Missa pastoralis D dur a Haydnovej omše Missa sancti Cyrilli et Methodii.

Autor: (tom), Foto: (tom)  Akadémia umení a ilustračné