V júni sa v bystrickom R2N uskutočni konferencia iMPULZ o tom, ako zostať človekom v storočí zmeny

SPRÁVY
0 /

Na treťom ročníku celoslovenskej Konferencie o budúcnosti vzdelávania, školstva a práce s mládežou sa predstaví viac ako desať expertov a odborníkov z praxe. V programe konferencie iMPULZ budú rezonovať aj témy duševného zdravia, inovácií či poznania talentov.

„Svet sa mení závratnou rýchlosťou. Nové technológie, inovácie, trendy. Nová doba, nový človek, nové kurikulum. Ako čeliť narastajúcim duševným problémom a nezabudnúť pritom na seba? Ktoré z inovatívnych nástrojov využiť vo vzdelávaní a ako popritom všetkom zostať stále človekom?  Pomôže nám poznanie svojich talentov alebo skôr schopnosť reagovať na zmeny vôkol nás? Hostia a lektori konferencie budú odpovedať aj na tieto otázky. Verím, že účastníci konferencie si aj tento rok odnesú potrebný impulz pre ich prácu,“

hovorí Jaroslav Dodok, predseda OZ TEAM.

Jaroslav Dodok

Jaroslav Dodok

Konferencia iMPULZ sa uskutoční 13. júna 2024 v priestoroch R2N v Banskej Bystrici. Organizuje ju občianske združenie OZ TEAM, CVČ –  JUNIOR Banská Bystrica, v spolupráci s organizáciou ZIPCeM. Účastníci sa môžu registrovať  na stránke www.konferenciaimpulz.sk.

V programe vystúpia Juráneková, Maňásek či Hevier

Na konferencií prvýkrát vystúpi aj zahraničný hosť Radek Maňásek, ktorý patrí medzi zakladajúcich členov Franklin Covey v Českej republike. Vo svojom bloku priblíži, ako priniesť efektívne zavádzanie zmien, podľa praktických dlhoročných skúseností v leadershipe.

Radek Maňásek

Radek Maňásek

Na otázky duševného zdravia nám prinesie odpovede Zuzana Juráneková, ktorá v IPčku pôsobí ako odborná poradkyňa a vedúca centier krízovej intervencie Káčko.

Daniel Hevier so svojimi dlhoročnými skúsenosťami prehovorí na hlavnom pódiu o hodnote slova a jeho úlohe pri poľudšťovaní mladej generácie.

Daniel Hevier

Daniel Hevier

„V druhom bloku konferencie budeme hovoriť o vízii pre školstvo a mládež. Na tieto témy sme pozvali odborníkov z praxe, ktorí prinesú aktuálne trendy z diania u mladej generácie,”

hovorí Andrea Lašková z organizačného tímu konferencie iMPULZ.

Je veľmi náročné sledovať aktuálne trendy a reagovať na ne. Konferencia iMPULZ preto prinesie cenné rady v tejto oblasti. Bude inšpirovať ako myslieť na seba, ale aj ako efektívne zavádzať zmeny a opätovne objaviť zmysel svojej práce či učiteľského povolania.

Jedinečné workshopy

Súčasťou programu sú zaujímavé workshopy, ktoré budú viesť skúsení lektori. Zuzana Labašová prinesie cenné rady a skúseností v kritickom myslení, Rastislav Zábojník predstaví nástroje využívajúce umelú inteligenciu, ktoré môžu skvalitniť, ale aj zefektívniť prácu účastníkov konferencie. Ďalších lektorov organizátori konferencie predstavia už čoskoro.

Inšpirácia pre školy, firmy, aj samosprávy

Konferencie sa okrem riaditeľov škôl  a učiteľov môžu zúčastniť aj zástupcovia mládežníckych organizácií, samospráv a súkromného sektora, ktorých sa týka práca s mládežou.

R2N centrum

R2N centrum

Kompletný zoznam hostí, rečníkov a lektorov, ako aj program konferencie, môžu účastníci postupne nájsť na webstránke www.konferenciaimpulz.sk. Prihlasovanie je otvorené len do konca mája.

Takto to vyzeralo na podujatí iMPULZ 2023:

Organizátormi inšpiratívnej konferencie iMPULZ sú OZ TEAM, CVČ – JUNIOR Banská Bystrica a ZIPCeM, ktorí spoločne s  partnerom Konferencie – SYTEV, realizujú unikátny rozvojový program Show your talent, ktorý Nadácia Pontis v roku 2019 zaradila medzi TOP 15 najinovatívnejších projektov na Slovensku.

Podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta Zvolen, Vladimíra Maňku. Partnermi konferencie sú Rozvojová agentúra BBSK, Rada mládeže Banskobystrického kraja, R2N Business Center,GoOut a ďalší.

Zdroj: Dávid Maslen, Foto: archív OZ TEAM a ilustračné