Úrad priemyselného vlastníctva SR vyhlasuje Cenu vynález roka a Cenu Jána Bahýľa za rok 2022

SPRÁVY
0 /

ÚPV SR so sídlom v Banskej Bystrici udeľuje Cenu Jána Bahýľa od roku 1999 slovenským pôvodcom a majiteľom patentov, úžitkových vzorov a dizajnov za ich mimoriadne technické alebo dizajnérske riešenia s cieľom pozdvihnúť tvorivosť na Slovensku.

Cena vynález roka 2022

Cieľom súťaže je prispieť k pozdvihnutiu vedecko-technickej tvorivosti na Slovensku a priemyselno-právnej ochrane jej výsledkov a propagovať hodnotné slovenské technické riešenia.

Ste pôvodcom, majiteľom, dedičom platného patentu, úžitkového vzoru a Váš vynález má úspechy, hospodársky a spoločenský prínos v národnom i medzinárodnom kontexte?

ÚPV SR v Banskej Bystrici

ÚPV SR v Banskej Bystrici

Oboznámte sa so Štatútom ceny, podpíšte potrebné súhlasy a čestné prehlásenia a pošlite nám elektronicky alebo poštou všetky potrebné podklady najneskôr do 15. marca 2023. Tu nájdete Registračný formulár pre cenu Vynález roka za rok 2022.

Podklady môžete poslať aj poštou na adresu:

Mgr. Erika Presperínová, LL.M.
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Švermova 43
974 04 Banská

t.č.: 048/ 43 00 330
email: erika.presperinova@indprop.gov.sk

Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na https://www.indprop.gov.sk/o-urade/ochrana-osobnych-udajov/ochrana-osobnych-udajov.

Cena Jána Bahýľa: Významná osobnosť vynálezcovsko-inovátorskej činnosti za  rok 2022

Cieľom je oceniť a vyzdvihnúť slovenskú osobnosť za mimoriadne hodnotné prínosy a riešenia v oblasti vynálezcovskej činnosti, za patentovú aktivitu a dlhodobý prínos v oblasti vedy a výskumu.

Návrh na udelenie ocenenia môže podať akákoľvek fyzická osoba, alebo právnická osoba a takisto aj ÚPV SR.

Oboznámte sa so Štatútom ceny, podpíšte potrebné súhlasy a čestné prehlásenia a pošlite elektronicky alebo poštou všetky potrebné podklady najneskôr do 15. marca 2023.

Tu nájdete Registračný formulár pre zaregistrovanie nominanta do Ceny Jána Bahýľa.

Viac informácií získate na www.upv.sk.

Zdroj: ÚPV SR, Foto: ilustračné a archív