Študentky UMB nahrali video na počesť významného architekta Ladislava Hudeca

KULTÚRA
0 /

Dve študentky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici  Miriama Kubíková (Filozofická fakulta) a Zuzana Kopšová (Ekonomická fakulta) v spolupráci s Konfuciovým inštitútom pre obchod pri UMB spracovali a nahrali zaujímavé video na počesť významného architekta, rodáka z Banskej Bystrice Ladislava Hudeca.

Zaujímavý študentský nápad z UMB

Video je zamerané najmä na jeho tvorbu počas pobytu v Šanghaji (Park Hotel, Normandie Apartments, Grand Theatre, Wu´sHouse), kedy navrhol viac ako 60 budov, ktoré sa stali súčasťou kultúrneho dedičstva Šanghaja.

Uvedený nápad študentiek Miriam Kubíkovej a Zuzany Kopšovej vznikol minulý akademický rok počas výučby výberového predmetu čínskeho jazyka. Spolu s lektormi  počas letných prázdnin  pripravili toto krátke video:

Architekt Ladislav E. Hudec (8. 1. 1893 – 26. 10. 1958)

Narodil sa v roku 1893 v Banskej Bystrici. Študoval na technike v Budapešti a ako dôstojník rakúsko – uhorskej armády sa počas prvej svetovej vojny dostal do ruského zajatia. Ocitol sa na Sibíri, odkiaľ v roku 1916 spolu s bratom Gejzom ušli do Číny.

Do Šanghaja prišiel až po dvoch rokoch strastiplného putovania. O osude jeho brata nevieme nič. Od roku 1920 začal Ladislav Hudec pracovať v ateliéri amerického architekta R. A. Curryho. Spolu navrhli American Club a MC Tyeire School. V Ázii je Hudec známy pod menom La-s´-sluo Wu-ta-kche. Hovorí sa o ňom ako o mužovi, ktorý zmenil tvár Šanghaja.

Svoje najdôležitejšie diela navrhol Hudec neskôr vo vlastnom ateliéri, ktorý založil v roku 1925. Hudec je autorom viacerých kostolov, univerzity, bánk, klubov a ďalších skvelých stavieb. Je to predovšetkým 22 – poschodový Park Hotel spojený s bankou z roku 1934. Bola to nielen prvá výšková stavba v Šanghaji, ale dlhé roky bola najvyššou budovou mimo Severnej Ameriky.

Táto jedinečná budova bola postavená v štýle Art – Deco a očarila mnohých ľudí. Na jej poslednom poschodí navrhol Hudec nočný bar s otváracou strechou. Hotel sa stal symbolom západnej moderny v Číne, symbolom myšlienkovej výmeny, symbolom „Paríža východu”. Táto architektúra je dnes zapísaná medzi dôležitými pamätihodnosťami Šanghaja.

Ladislav Hudec zomrel v roku 1958 v Berkeley. Z Ameriky bolo jeho telo podľa vlastného závetu prevezené na Slovensko v roku 1970 a pochovaný je na Evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici.

Hudec postavil v Šanghaji najvýznamnejšie stavby vrátane prvých mrakodrapov, pričom bol svojho času najväčším zahraničným architektom pôsobiacim v tomto čínskom meste. Neprojektoval len výškové budovy, v priebehu tridsiatich rokov postavil v meste viac ako šesťdesiat objektov. Tretina jeho stavieb je na listine chránených čínskych historických pamiatok.

V Banskej Bystrici funguje Centrum architekta L. E. Hudeca (C.A.L.E.H.), ktoré vlani sprístupnilo  stálu expozíciu architekta L. E. Hudeca v podkroví Späthovej vily na Skuteckého ulici 22.

Zdroj: Dana Straková a (tom), Foto: archív a ilustračné