Stretnutie generácií Kalište 2019 bude 22. júna

SPRÁVY
1 /

Jedno z najúspešnejších tradičných podujatí s protifašistickým odkazom v regióne – Stretnutie generácií na Kališti – má za sebou už 13 ročníkov.

Jeho hlavní organizátori – Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a Múzeum SNP spoločne s ďalšími spolupracujúcimi organizáciami v uplynulom roku uskutočnili dôležitú zmenu v termíne konania – namiesto druhej augustovej soboty predsunuli termín na obdobie záveru školského roka s tým, aby boli vytvorené podmienky na väčšiu účasť žiakov a študentov našich škôl. 

„Dôvodov bolo niekoľko, ale najdôležitejší je práve v postupnom zapájaní mladých ľudí do aktivít, ktoré im pripomenú historické okamihy nášho národa dôstojnou a názornou formou. V autentickom priestore Kališťa, fašistami vypálenej obce, kde sa odohrala jedna z veľkých tragédií 18. marca 1945, chcú organizátori ponúkať rôznorodý program, ktorý by zaujal mladšiu i staršiu generáciu,“

hovorí Jana Borguľová zo SZPB v Banskej Bystrici.

Vlani sa teda po prvýkrát konalo Stretnutie generácií v júni. Jeho organizátori vyhodnotili túto termínovú zmenu ako prospešnú, ktorá sa bude v ďalších ročníkoch ešte zdokonaľovať najmä po obsahovej a programovej stránke. 

A tak s predstihom informujú, že 14. ročník Stretnutia generácií na Kališti 2019 sa uskutoční v sobotu 22. júna 2019. Organizátori budú verejnosť priebežne informovať o programových aj organizačných zámeroch, aby sa mohli záujemcovia v predstihu oboznámiť s podujatím a zariadiť si svoje osobné záležitosti v prospech účasti na Kališti.

Organizátori veria, že podujatie bude dôstojným príspevkom k aktuálnemu 75. výročiu Slovenského národného povstania.

Zdroj: Jana Borguľová, Foto: ilustračné