Samosprávy protestujú proti znižovaniu kvality života svojich obyvateľov v návrhu štátneho rozpočtu

SPRÁVY
6 /

Svoj nesúhlas s návrhom zvýšenia daňového bonusu na úkor príjmov samospráv obcí a miest z podielových daní v štátnom rozpočte na budúci rok, ktorý budú schvaľovať poslanci NR SR, prišli v utorok pred budovu slovenského parlamentu vyjadriť zástupcovia Únie miest Slovenska, Združenia miest a obcí Slovenska a krajov SK8, s podporou Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy SR a Asociácie komunálnych ekonómov SR.

Únia miest Slovenska s ďalšími protestujúcimi samosprávami vyzývajú poslancov Národnej rady SR, aby za pozmeňujúci návrh k novele zákona o dani z príjmov nehlasovali.

Samosprávy pred slovenským parlamentom

Samosprávy pred slovenským parlamentom

Pokiaľ by to predsa len prešlo, každá samospráva by musela voliť  individuálne opatrenia na náhradu výpadku podielových daní resp. radikálne obmedziť niektoré komunálne služby, ak nechcú obce a mestá zvyšovať dane a poplatky svojim obyvateľom.

Samosprávy upozorňujú, že im štát na zvýšený daňový bonus má zobrať 784 miliónov eur, kompenzácie sú však na úrovni 240 miliónov eur. Ide tak o pokračovanie v prijímaní rozhodnutí, ktoré majú negatívne vplyvy na samosprávy a automaticky sa premietnu do znižovania kvality verejných služieb, ktoré samosprávy zabezpečujú pre obyvateľov,“

zaznelo na tlačovom brífingu pred budovou parlamentu v Bratislave.

Richard Rybníček

Richard Rybníček

Prezident ÚMS Richard Rybníček upozornil, že v prípade novely zákona o dani z príjmov nejde len o finančné dosahy, ktoré si vynútia krátenie rozsahu i kvality samosprávnych služieb či zvyšovanie miestnych daní a poplatkov:

„Toto je otázka, ktorá sa týka charakteru štátu. Ak sa novela zákona schváli, samosprávy budú ešte viac závislé od rozhodnutí vládnej moci. Zvýšenie daňového bonusu prostredníctvom novely zákona bude napokon znamenať dvojitý postih. Jednak dostatočne finančne nepomôže rodinám a navyše im ublíži tým, že vo svojich obciach a mestách budú mať horšie služby alebo vyššie poplatky za tieto služby.“

Na strane samospráv je parlamentná opozícia, ktorá nepodporuje riešenie zvýšenia daňového bonusu na úkor podielových daní, čo tvorí hlavnú zložku daňových príjmov  do rozpočtov našich obcí a miest.

Podľa poslancov strany  HLAS – sociálna demokracia samosprávy miest a obcí nemôžu výpadky financií riešiť na úkor ľudí. Preto nepodporia návrh zákona o daňovom bonuse, ktorý ničí ekonomicky samosprávy na celom Slovensku. Zároveň však vyzývajú starostov a primátorov, aby výpadky financií nesanovali prostredníctvom zvyšovania miestnych daní.

Hoci navrhovaný tzv. prorodinný balíček so zavedením daňového bonusu vyzerá na prvý pohľad  výhodne, v skutočnosti všetky peniaze, ktoré rodiny dostanú, zoberie štát samosprávam v štýle „z jedného vrecka dáva a z druhého berie“. Konkrétne Banskej Bystrici bude v rozpočte na budúci rok chýbať 4,7 milióna eur, s ktorými za normálnych okolností ráta mesto v daňových príjmoch.

„Samosprávy sú v kríze a štát sa snaží situáciu miest a obcí pred občanmi bagatelizovať. Považujeme za potrebné obyvateľom povedať, aké majú predstavované a prijímané opatrenia štátu dôsledky na ich kvalitu života a na fungovanie miest,“

hovorí banskobystrický primátor Ján Nosko, ktorý aktuálne vedie verejnú diskusiu s novozvolenými mestskými poslancami aj občanmi.

Ján Nosko

Ján Nosko

Na týchto stretnutiach mesto predstavuje postup zostavovania rozpočtu v krízovom čase, čakajúc na dôležité parametre vyplývajúce zo štátneho rozpočtu, ktorý ešte nebol schválený.

Občanom primátor Nosko vysvetľuje  aj riziká spojené s tým, ak by prešiel v NR SR návrh na krátenie podielových daní pre samosprávy. To sa uvidí v nasledujúcich dňoch.

Diskusia o rozpočte na Radnici

Diskusia o rozpočte na Radnici

Autor: (tom) , Foto: TASR a ilustračné