Roman Malatinec: Kultúra na Slovensku nemá adekvátnu obhajobu!

ROZHOVOR
1 /

Umelecké organizácie poslali premiérovi Igorovi Matovičovi otvorený list. V ňom upozorňujú, že prvá pomoc do kultúrneho a kreatívneho priemyslu doteraz neprišla.Premiéra kritizujú za to, ako sa k danej problematike postavil a tiež to, že ju podľa nich bagatelizuje na úroveň, akoby išlo len o pár umelcov. Vyzývajú ho, aby ich začal počúvať a riešil ich situáciu.

Poukazujú, že v kultúrnom a kreatívnom priemysle pracuje 220  tisíc občanov, čo je približne deväť percent pracujúcich. Dodávajú, že približne jedna tretina z nich má v posledných siedmich mesiacoch pokles práce o viac ako 80 percent a niektoré odvetvia až o 90 percent.

Na 14. októbra 2020 o 17:00 hod. sa na bratislavskom Námestí SNP chystá protestné zhromaždenie kultúrnej obce #spoluzakulturu. Problémy však majú nielen profesionálni umelci a technickí pracovníci v slovenskej kultúre, ale aj amatérski umelci či súbory v obciach, mestách a regiónoch.

Mgr. art. Roman Malatinec je známy folklorista – spevák, tanečník, inštrumentalista, moderátor a umelecký vedúci Folklórneho súboru Podpoľanec. Stal sa poslancom krajského zastupiteľstva za Detvu, zároveň vykonáva funkciu podpredsedu BBSK a predsedu komisie pre kultúru, je členom poslaneckého klubu HLAS – sociálna demokracia.

Romanom Malatincom sme sa porozprávali o aktuálnych problémoch slovenskej a regionálnej kultúry v ťažkých časoch pandémie.

Ste rodený folklorista, čo robíte pre kultúru v Banskobystrickom samosprávnom kraji ako jeho podpredseda?

Vyštudoval som etnológiu a divadelnú réžiu, takže umenie mi je veľmi blízke. Som veľmi rád, že pán predseda BBSK pre túto funkciu spojil oblasť kultúry s cestovným ruchom, čo spolu súvisí a napokon je tu aj pilotný projekt Rozvojovej agentúry BBSK. Svoju prácu  vykonávam v spolupráci s vedením kraja, poslancami i samotným úradom. Nesedím kdesi na Úrade BBSK v Banskej Bystrici, som Podpoľanec a chcem byť priamo v jednotlivých regiónoch kraja, ktorý mám prejdený ako folklorista celý. Je to o vzťahoch a kontaktoch s ľuďmi, o komunikácii s nimi.

V súčasnom zložitom období  pandémie sa kultúra dostala na chvost záujmu vlády a chýba jej finančná pomoc, umelci chystajú verejný protest, čo si o tom myslíte?

Kultúra na Slovensku  nemá adekvátnu obhajobu!  A už vôbec nie miestna a regionálna. Kultúrnej obci  chýba jasné vyjadrenie pani ministerky Natálie Milanovej ohľadom opatrení, ktoré zasiahli celú kultúrnu obec. Akým spôsobom zastala a obhajovala záujmy kultúrnej obce, divadelníkov, tanečníkov, hudobníkov, výtvarníkov či  pomocného technického personálu na krízovom štábe? Žiadame jej stanovisko a nie iba strohé vyjadrenia na sociálnej sieti.

Čo vyčítate ministerke Milanovej?

Celému segmentu kultúry chýba mediálny výstup ministerky ako ďalej, ako to celé vníma a aké budú postupy MK SR pri  škodách, ktoré vznikajú na základe opatrení. Je dôležité, či si uvedomuje následky a aké budú dopady pre kultúru vôbec. Nevieme, aké finančné prostriedky budú použité na pomoc týmto umelcom, organizáciám a organizátorom pri výpadku ich príjmov.  Množstvo umelcov a pracovníkov v kultúre čelí existenčným problémom už od prvej vlny pandémie. Doposiaľ nevieme,   v akom horizonte im bude poskytnutá pomoc. Je to normálne?

Ministerka tvrdí, že robí čo sa dá, ale podpora pre kultúru sa jej ťažko presadzuje…

Veľmi dôležité informácie uvádza pani ministerka na svojom statuse. Avšak tak závažné a dôležité informácie musí ministerka kultúry predstaviť verejnosti normálnym spôsobom a pred novinárskou obcou. Povedala, že na podporu kultúry bude vyčlenených 40 miliónov  eur z eurofondov začiatkom budúceho roka, ale čo bude dovtedy? Chceme a žiadame, aby nám pani ministerka predstavila konkrétny plán, ako mieni sanovať výpadok do konca roka 2020, ako pomôže umelcom pracovníkom v kultúre. Vari majú čakať do jari budúceho roka, že niečo má byť? 

Je rozdiel v pomoci profesionálnym umelcom a miestnej či regionálnej kultúre?

Chápem, že treba pomôcť profesionálnym umelcom a plne to podporujem; avšak nie len v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR alebo len profesionálom na voľnej nohe.  Chceme hovoriť aj  o profesionálnych umelcoch v regiónoch, mestách a obciach, ktorí pôsobia v zriaďovateľskej pôsobnosti samospráv – divadlá, múzeá, galérie, knižnice, osvetové strediská, ktoré prevažne usporadúvajú hromadné podujatia a majú značné výpadky vlastných príjmov.

Očakávame, že sanovať tieto finančne výpadky samosprávne kraje či miestne samosprávy nedokážu.  Mám pochybnosti, či pani ministerka a pán premiér vôbec myslia na túto skutočnosť. Ak nebudú môcť regionálni a miestni umelci či kultúrne inštitúcie vykonávať svoju riadnu činnosť, tak výpadok príjmov ohrozí ich  ďalšiu existenciu.

Ako by sa to podľa Vás dalo riešiť?

Na základe informácií,  ktoré máme z Fondu na podporu umenia (FPU),  bola  zverejnená výzva  č.2,  ktorá je určená na podporu profesionálnych umelcov.  Avšak my to vnímame v širšom kontexte oprávnených potrieb kultúrnej obce na celom území SR.  Netrpezlivo očakávam nové výzvy FPU, ktoré by mohli reflektovať aj na potreby kultúry nielen na celoštátnej profesionálnej, ale aj miestnej a regionálnej úrovni  vo všetkých segmentoch – tak v divadlách ako aj vo folklórnych súboroch. A na toto sa predsa musia nájsť peniaze v štátom rozpočte pri zvýšenom deficite a financií prichádzajúcich z EÚ.  

Aká je situácia v miestnej a regionálnej kultúre?

Množstvo profesionálnych umelcov pôsobí v amatérskych kolektívoch a robia záslužnú prácu, avšak majú pracovné úväzky  v rôznych obciach a vedú či už divadelné alebo folklórne súbory, tanečné krúžky a podobne. Preto sa pýtame, ako im pomôcť, môžu sa uchádzať o podporu a akým spôsobom?

Veľmi citlivo vnímame situáciu v mestách a obciach, kde očakávame značný výpadok finančných prostriedkov, ktoré by mali byť vyčlenené na oblasť kultúry. Dofinancuje tieto chýbajúce prostriedky štát samosprávam?

Uvedomujeme si aj to, že je ohrozená činnosť amatérskych kolektívov ako aj jednotlivcov, ktorí často aj bez dostatočnej finančnej odmeny zachovávajú miestnu a regionálnu kultúru. Obávame sa, že  obce, mestá a kraje  nebudú mať zdroje na podporu miestnej a regionálnej kultúry a veľké množstvo kultúrnych aktivít môže zaniknúť, čo by bola nevyčísliteľná  strata pre originálnu regionálnu kultúru. Samosprávy budú mať veľký problém udržať kultúru zo svojich rozpočtov, pokiaľ nepríde finančná pomoc od štátu.

A ako je na tom umelecké školstvo?

Množstvo nadaných ľudí – budúcich umelcov študuje umelecké odbory napr. v Bratislave alebo iných mestách.  Títo umelci majú popri štúdiu svoju prácu v divadlách a iných kultúrnych inštitúciách, ktoré teraz  nebudú vykonávať svoju činnosť, pretože sa zatvoria alebo ich prevádzka bude obmedzená. Títo študenti začnú mať existenčné problémy z nedostatku práce, ale aj s ubytovaním, nakoľko internáty budú zatvorené a priváty si bez príjmu nebudú môcť dovoliť.

Domnievam sa, že študenti umeleckých odborov často pracujú ako externisti, teda nie ako kmeňoví zamestnanci a pri problémoch zamestnávateľov nedostanú zmluvy, budú mať existenčné problém, pričom častokrát je to ich jediný prijem.

Neviem si napríklad predstaviť činnosť Umeleckého súboru Lúčnica, v ktorom pôsobia tanečníci – študenti z celého Slovenska, keď pôjdu z internátov domov kvôli opatreniam. A takýchto prípadov je veľa aj v iných oblastiach kultúry.

Ako sa staviate  k tejto kritickej situácií?

Žiadame ministerku, aby sa na kultúru pozerala v širšom aspekte a nielen okrajovo a útržkovito, ale v celoslovenskom aspekte na všetkých úrovniach kultúry.

Čo znamenajú prijaté opatrenia vlády a hygienikov pre oblasť kultúry.?

Vzniká množstvo otázok, na ktoré kultúrna obec nemá odpovede. V opatreniach, ktoré boli prijaté, sa hovorí o zákaze hromadných podujatí resp. o minimálnej účasti na nich vrátane účinkujúcich a obslužného personálu. Avšak umelecké súbory sa nedopátrajú, aké povinnosti  im z toho vyplývajú, čo môžu a čo nie. 

Môže v divadlách, balete, súboroch či v orchestroch prebiehať skúšobný proces a za akých podmienok? V opatreniach pre kultúru vôbec nie je presne definované, ako máme postupovať. Preto žiadame tento materiál dopracovať aj pre oblasť kultúry. Aby boli zrejmé pokyny pre profesionálnu i amatérsku oblasť kultúry a umenia.

V opatreniach sa spomína prevažne šport, ale kultúra nie,  čo je pre mňa nepochopiteľné.  Ako keby sa nás nemal kto zastať. Ďakujem touto cestou športovcom, ktorí nám pomohli a spomenuli nás aj v médiách. Žiaľ kultúrna obec nie je tak jednotná ako športovci.

Ďakujeme za rozhovor.

Autor: Miro Toman, Foto: ilustračné