Pozvánka do Literárneho a hudobného múzea ŠVK počas jarných prázdnin

KULTÚRA
0 /

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum si pre vás pripravilo počas jarných prázdnin špeciálny program pre deti v dvoch svojich expozíciách múzea: Bábkarský salón a Ľudové hudobné nástroje na Slovensku.

„Neseďte doma, múzeum volá!“ Strávte jarné prázdniny s deťmi v Literárnom a hudobnom múzeu!

BÁBKARSKÝ SALÓN

Expozícia mapuje bábkarské tradície na Slovensku: rodinu Stražanovcov, rodinu Anderlovcov, Antona Anderleho z Radvane, výrobcov bábok na strednom Slovensku, ochotnícke súbory, históriu a súčasnosť Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici, amatérskych a profesionálnych výrobcov bábok.

Časť expozície je venovaná slovenskej scénografke Jane Pogorielovej a jej manželovi divadelnému technológovi Antonovi Dušovi. Návštevníci si môžu vyskúšať vodenie bábok, zahrať si bábkovú rozprávku, čítať rozprávku a potom ju zdramatizovať. Bábkarský salón môžu využívať aj na hodiny výtvarnej a estetickej výchovy. Videozáznamy vhodne dopĺňajú odbornú problematiku bábkarstva.

V expozícii na vás čaká:

„NETRADIČNÉ GAŠPARKOVO  DIVADLO“

Príďte sa zoznámiť s Gašparkom, ktorý vás prevedie Bábkarským salónom a pomôže vám poskladať si vlastné divadlo z drevených dielcov. Ak sa vám to podarí, môžete si spolu zahrať svoju rozprávku.

Vhodné pre deti všetkých vekových kategórií.

   

„KTO POVEDAL MŇAU?“

Zábavné putovanie malého psíka za objavovaním známych zvukov zvierat.

Vhodné pre deti od 3 do 5 rokov, pre skupinu najmenej 5 detí.

ĽUDOVÉ HUDOBNÉ NÁSTROJE NA SLOVENSKU

Literárne a hudobné múzeum zabezpečuje na Slovensku výskum výroby a uplatňovania ľudových hudobných nástrojov. Tie patria medzi najstaršie umelecké prostriedky vôbec. Tradičné hudobné nástroje sú základom ľudovej inštrumentálnej hudby. Na Slovensku tvoria v porovnaní s inými stredoeurópskymi kultúrami značne rozsiahly celok, ktorý v súčasnosti tvorí do 200 nástrojových typov.

Expozícia prináša 250 ľudových hudobných nástrojov od 60 tvorcov. Väčšina z nich bola vyrobená v 20. storočí. Z druhej skladby prezentuje signálne, samoznejúce, vzduchozvučné a strunové nástroje.

Najrozsiahlejší celok je venovaný píšťalám a z nich najmä špecifickému slovenskému hudobnému nástroju – fujare, ktorá sa stala symbolom etnickej preukaznosti Slovákov. Expozíciu dopĺňa video premietanie, ale aj možnosť uskutočniť tvorivé aktivity (hra na ľudových hudobných nástrojoch, rytmicko-pohybové hry, hravé vedomostné kvízy a súťaže).

V expozícii sú pripravené nasledovné aktivity:

„FUJARA A PÍŠŤALKA“

Dva jedinečné slovenské hudobné nástroje. Ako sa vyrábajú, z čoho sa skladajú a ako znejú, si môžeš aj sám vyskúšať. V expozícii na teba čakajú aj iné zaujímavé ľudové hudobné nástroje zo Slovenska. Vhodné pre deti všetkých vekových kategórií.

ZA TAJOMSTVOM SLOVA PERIŇÁKY”

Čo to boli periňáky? Aký mali zvuk a na čo slúžili, sa dozviete v expozícii Ľudové hudobné nástroje na Slovensku. Môžete si ich aj prakticky vyskúšať.  Vhodné pre deti všetkých vekových kategórií.

Múzeum uvedené vzdelávacie aktivity ponúka aj po skončení jarných prázdnin. Bude otvorené od pondelka 19. februára do piatka 8. marca 2024 v čase od 10:00 do 17:00 hod. Posledný vstup do múzea je o 16:00 hod.

V prípade záujmu kontaktujte telefónne čísla: +421 48 4710772, +421 905 303 593. Vstupné podľa platného cenníka.

Expozícia Múzeum – domov múz je do konca februára 2024 z technických príčin zatvorená.

 

Zdroj: Soňa Šóky a Jana Lašáková , Foto: archív ŠVK