Pomôžme Horehroniu oživiť históriu Coburgovcov

Z regiónu
1 /

Obec Pohorelá sa pokúša prostredníctvom grantu Slovenskej sporiteľne získať finančné prostriedky na obnovu historického parku v miestnej časti Pohorelská Maša. Za obnovu parku môžu všetci záujemcovia bezplatne hlasovať formou sms v tvare: HLAS (medzera) 88 na číslo 0902 020 292.

Komunitná záhrada v historickom parku Coburgovcov

Pokiaľ by sa podarilo získať finančné prostriedky na jeho obnovu mohla by v parku vzniknúť komunitná záhrada slúžiaca miestnej komunite i pacientom domova sociálnych služieb, ktorý dnes park spravuje. Táto revitalizácia zároveň podporí rozvoj cestovného ruchu v regióne.

História Coburgovcov je neodmysliteľne spätá s Horehroním a železiarskou výrobou, ktorá v minulosti živila mnohých našich predkov. Vo východnej časti Horehronia sa kedysi nachádzal prosperujúci Pohorelský železiarsky komplex, ktorý dodnes pripomínajú budovy hámrov a ďalších objektov súvisiacich so železiarskou výrobou. Začínajúc v Polomke – Hámri a končiac v Červenej skale, dnes miestnej časti obce Šumiac, boli železiarske hámre až v siedmych osadách.

Práve v Pohorelskej Maši sa nachádzalo reprezentačné sídlo rodiny Coburgovcov a keďže bol August Coburg vášnivý botanik a poľovník, dal zhotoviť v blízkosti sídla prekrásny oddychový park so vzácnymi drevinami. V parku sa okrem iného nachádza i budova správy majetku vyhlásená ako národná kultúrna pamiatka.

„Revitalizácia parku by mohla pomôcť naštartovať rozvoj v tejto časti regiónu. Jedná sa o skutočne vzácny park, ktorý ostal mnohé roky bez zásahu, nakoľko obec nedisponovala finančnými prostriedkami na jeho obnovu. V súčasnej dobe sa pod záštitou Horehronského múzea, ktorého zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj, pracuje i na komplexnej štúdii Coburgovskej železnej cesty, ktorá mapuje celý železiarsky komplex a jeho objekty na Horehroní, vrátane historického parku,“

vysvetľuje Petra Ridzoňová Hlásniková, výkonná riaditeľka OOCR REGIÓN HOREHRONIE.

Coburgovská železná cesta Horehroním ale aj samotná história Coburgovcov patria medzi rozvojové priority na ktorých pracuje spolu s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE aj Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja. Táto tematická trasa bude zároveň súčasťou ponuky krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus v produktovej línii Stopy dejín.

Park je skutočným skvostom nakoľko sa v ňom nachádzajú vzácne dreviny. V jeho hornej časti, ktorá je definovaná ako lesopark bol navrhnutý systém vodopádov. V blízkosti železničnej trate mali Coburgovci i súkromnú zastávku.

„Kedysi bol park využívaný pacientami  domova sociálnych služieb avšak pohyb v ňom momentálne nie je bezpečný vzhľadom na množstvo náletových drevín. Pôvodné detské ihrisko je taktiež v nevyhovujúcom stave. Pokiaľ by sa nám podarilo získať prostredníctvom sms hlasovania dostatok hlasov, v parku by mohla vzniknúť komunitná záhrada. Priestor by slúžil pacientom ale i komunite obyvateľov počas zaujímavých prednášok o arboristike, environmentálnej výchove či poľovníctve. Projekt vznikol vďaka spolupráci s Domovom sociálnych služieb Pohorelská Maša, ktorý spravuje väčšinu parciel v parku,“ 

dodáva Ing. Jana Tkáčiková, starostka obce Pohorelá.

Viac informácií o tom ako za tento projekt zahlasovať sa môžu záujemcovia dozvedieť na stránke obce www.pohorela.sk, prípadne na facebookovej stránke Horehronie – oficiálna stránka regiónu.

História Pohorelskej Maše

Obec Pohorelská Maša vznikla v 2. polovici 18. storočia okolo železiarskej huty a hámra. Táto maličká obec je veľmi spätá s Coburgovcami. Nachádzajú sa tu tri veľmi významné pamiatky: neogotický kostol z roku 1903, liatinový pamätník a kaštieľ – letné sídlo Coburgovcov.

Rímsko – katolícky kostol

V obci Pohorelská Maša bol vystavený roku 1903 zo základiny Filipa Coburga, aby robotníci nemuseli chodiť do vzdialenejších chrámov. Kostol bol postavený na mieste starého, ešte dreveného coburgovského kaštieľa.

Filip Coburg ho sám každú nedeľu, aj so svojou suitou rád navštevoval, keď sa tu zdržoval. Ešte v tom istom roku bol zasvätený rožňavským biskupom Ivankovičom svätému Filipovi. Počas vysviacky bol tu osobne prítomný Filip Coburg so svojou rodinou, synom Leopoldom, dcérou Dorotou a s mnohými významnými hosťami. Vtedy do kostola mohol vstúpiť len ten kto sa preukázal pozvánkou, nakoľko okrem šľachty, grófov bolo prítomné posviacky aj mnoho pospolitého ľudu z celého Horehronia.

Kostol navštevovali všetci Coburgovci pri svojich návštevách Horehronia, vrátane bulharského cára Ferdinanda I.. V lete v roku 1911 sa v tomto kostole konala birmovka jeho obidvoch dcér – princezien Jevdokije-Eudoxie a Nadeždy – a princa Cyrila.

Liatinový pamätník

Obec Pohorelá a jej osada Pohorelská Maša patrili v 18. až 20. storočí k najvýznamnejším centrám železiarskeho podnikania rodu Cobugovcov v strednej Európe. Jednou z pamiatok, ktoré sa zachovali z tohto obdobia je aj liatinový pavilón – výkovok pohorelských železiarov na počesť Ferdinanda Coburga z roku 1841.

Nachádza sa na konci Pohorelskej Maše pri štátnej ceste I/66 na začiatku lokality Krivý Potok. Filagória je zapísaná v zozname chránených kultúrnych pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu Slovenskej republiky.

Kaštieľ

Bol vystavaný Augustom Ľudovítom Coburgom v rokoch 1834 – 1835. Slúžil ako letné sídlo rodiny Coburgov, kráľa bulharského a ním vodených hostí. Ešte pred výstavbou tohto malo panstvo drevený, ktorý stál na mieste, kde dnes je chrám Boží. Keď už nový bol používaný panstvom, starý slúžil za obytné miestnosti robotníkom až do doby, keď už svojou schátralosťou ohrozoval životy v ňom prebývajúcich.

 

Zdroj: Región Horehronie a Pohorela.sk, Foto: archív a ilustračné