Pelleho jedenástka začne v pondelok zbierať podpisy pre HLAS na bystrickom Námestí SNP

PR
0 /

Na Slovensku vzniká nová politická strana HLAS – sociálna demokracia. Jej lídrom je Bystričan Peter Pellegrini. Spolu s ďalšími kolegami a poslancami NR SR začnú zbierať podpisy občanov potrebné k registrácii strany v pondelok symbolicky na Námestí SNP v Banskej Bystrici.

Pelletón štartuje v pondelok na bystrickom Námestí SNP

Peter Pellegrini hovorí:

„Chceme byť sociálnodemokratickým hlasom chudobných, slabých, zamestnaných či sociálne odkázaných. Budeme aj hlasom moderny. V schránke nachádzame prvé stovky podpisov od občanov. Ste úplne skvelí a veľmi ďakujeme za každého jedného podporovateľa. Pridať sa môžete nasledovným spôsobom – stiahnete si podpisový hárok na https://pellegrini.sk/hlas-socialna-demokracia/, vytlačíte, vypíšete svoje údaje a pošlete na adresu P. O. BOX 6, 841 06 Bratislava 48.“

Ak sa chcete osobne stretnúť so zakladajúcimi členmi novej strany HLAS – sociálna demokracia na čele s Petrom Pellegrinim a poslancami NR SR po jeho boku, ktorých médiá vtipne označili názvom „Pelleho jedenástka“, príďte v pondelok 13. júla 2020 o 11:30 hod. na bystrické Námestie SNP. Tu môžete podporiť vznik novej strany svojím podpisom na podpisový hárok, prípadne sa zapojiť ako sympatizant či aktivista novovznikajúcej strany.

Vznik novej politickej strany

Podmienky vzniku strany upravuje § 6 zákona o politických stranách. Podľa § 6 ods. 1 zákona o politických stranách, strana vzniká dňom zápisu do registra strán. Návrh na registráciu strany podáva prípravný výbor, ktorý musí byť najmenej trojčlenný. Návrh musí byť písomný, podpísaný každým členom prípravného výboru a pravosť podpisov musí byť osvedčená.

V návrhu musia byť uvedené mená, priezviská, rodné čísla, adresy trvalého pobytu všetkých členov prípravného výboru a musí byť uvedené, kto z členov prípravného výboru je splnomocnencom.

Prílohou návrhu musia byť tieto doklady:

a)  zoznam občanov, ktorí súhlasia, aby strana vznikla (zoznam musí podpísať najmenej 10 000 občanov, ktorí dovŕšili 15 rokov veku a každý občan musí uviesť svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a číslo občianskeho preukazu alebo číslo pobytového preukazu občana Európskej únie);

b)  stanovy strany vo dvoch vyhotoveniach;

c)  doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 663,50 €;

d)  vyhlásenie o adrese sídla strany s uvedením obce, názov ulice a čísla domu, podpísané splnomocnencom (sídlo strany musí byť na území Slovenskej republiky).

Autor: (dem), Foto: ilustračné