Participatívny proces zameraný na obnovu mestského parku je ukončený, vyjadrí sa k nemu verejnosť

SPRÁVY
8 /

Cieľom participatívneho procesu bolo počas posledného polroka zvyšovať povedomie o histórii parku, informovať o limitoch z hľadiska krajského pamiatkového úradu, rozširovať obzory o možnostiach revitalizácie prostredníctvom medzinárodnej odbornej diskusie a spoločne sa dohodnúť na vízii, základných funkciách, hodnotách, ako aj prioritách v rámci obnovy mestského parku.

Participatívny proces

Záujem o to, ako by malo vyzerať obľúbené miesto stretávania sa všetkých Banskobystričanov po revitalizácii, prejavilo viac ako 200 obyvateľov. Výstupy tvoria jeden z podkladov súťažných podmienok pre vyhlásenie krajinársko-architektonickej súťaže návrhov, ktorú momentálne pripravuje odbor architekta mesta. Dovtedy môžu obyvatelia zhodnotiť priebeh participatívneho procesu prostredníctvom online dotazníka.

Participatívny proces k obnove mestského parku pozostával z troch etáp. Prvá sa skladala z prípravy a plánovania samotného procesu, v rámci ktorej sa uskutočnili stretnutia zamerané na budovanie kapacít mestského úradu a pracovno-plánovacie stretnutia. Druhú etapu tvorila osveta, zber a priorizácia podnetov od širokej verejnosti a odborníkov.

Aktivity zahŕňali napríklad rozhovory so starousadlíkmi, Potulky mestom, odbornú konferenciu či štruktúrované rozhovory vo fokusových skupinách. Finálny návrh so zapracovaním relevantných podnetov od obyvateľov bol prezentovaný verejnosti v rámci Dní mesta v priestoroch historickej radnice v júni tohto roka.

„Participatívny proces k obnove mestského parku ukázal silu kolektívnej inteligencie ľudí a dôležitosť spolupráce samosprávy, obyvateľov a odborníkov pri tvorbe verejných priestorov. Aj vďaka tomu je Banská Bystrica na správnej ceste k obnove tejto národnej kultúrnej pamiatky, ktorá má v meste pod Urpínom svoje nezastupiteľné miesto,“

hovorí Soňa Kariková, koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie MsÚ v Banskej Bystrici.

Vizualizácia z pôvodného projektu

Vizualizácia z pôvodného projektu

Zámerom samosprávy je proces zapájania Banskobystričanov do vecí verejných neustále zlepšovať.  Pre ďalšie smerovanie v tejto oblasti potrebuje poznať názory verejnosti, ktorá môže zhodnotiť participatívny proces zameraný na obnovu mestského parku prostredníctvom online dotazníka.

Krajinársko – architektonická súťaž

Treťou a zároveň poslednou etapou predchádzajúcou samotnej revitalizácii mestského parku, je krajinársko-architektonická súťaž, na základe ktorej bude vybratý spracovateľ projektovej dokumentácie.

„Súťažné podmienky by mali byť hotové do konca augusta a súťaž návrhov by sme chceli vyhlásiť začiatkom septembra tohto roka. V porote, ktorá bude posudzovať jednotlivé návrhy, bude mať svoje miesto okrem nezávislých odborníkov aj občiansky zástupca – architekt Lukáš Cesnak,“

uzatvára Martin Pavelek, vedúci Odboru architekta mesta MsÚ v Banskej Bystrici.

Vizualizácia riešenia stredovej časti parku

Vizualizácia riešenia stredovej časti parku

Celý výstup participatíveho procesu Mestského parku na Tajovského ulici nájdete na tomto odkaze. Všetky podrobné informácie sú dostupné na webovej stránke mesta: https://www.banskabystrica.sk/mestskypark/.

Pôvodný projekt sa nerealizoval

Treba pripomenúť, že mesto Banská Bystrica malo už pred 4 rokmi zaujímavý projekt revitalizácie mestského parku s rozlohou 8,15 ha vypracovaný architektmi a inžiniermi z vybranej popradskej spoločnosti M PROJECT a odsúhlasený aj pamiatkármi.

Primátor Ján Nosko diskutuje s miestnymi aktivistami

Primátor Ján Nosko diskutuje s miestnymi aktivistami

Naň sa samospráva snažila získať eurofondy vo výške 1,6 milióna eur. Miestni aktivisti však napadli celý projekt a po proteste prokurátora bolo už vydané stavebné povolenie zrušené z procesných dôvodov. Táto situácia sa zopakovala aj vlani, preto sa mesto rozhodlo začať celý proces prípravy projektu až po jeho výslednú realizáciu odznova, po diskusii s odbornou a laickou verejnosťou.

Faktom zostáva, že keby sa postupovalo podľa pôvodného projektu, revitalizovaný mestský park v Banskej Bystrici mohol dnes vyzerať takto:

Zdroj: Dominika Adamovičová a (tom) , Foto: ilustračné, vizualizácie a archív