O histórii Slovenky vznikne kniha, svojimi príbehmi môžu do nej prispieť aj pamätníci

História
0 /

Spoločnosť ARKON, a.s., ktorá stojí za premenou areálu Slovenky v Banskej Bystrici na novú mestskú štvrť SLOVENKA2, iniciovala vznik knižnej publikácie, ktorá zmapuje históriu tejto lokality. Svoj zámer spoločnosť predstavila na májovej Bystrickej hodinke v Národnom dome.

Kniha príbehov bude mapovať históriu Slovenky

V strede Banskej Bystrice je miesto, do ktorého vtlačili svoje príbehy mnohí Banskobystričania – volá sa Slovenka. Ohýbalo sa tu drevo na stoličky, na ktorých sedeli ľudia aj za oceánom.

Tkalo sa tu súkno na deky, krpce aj papuče pre celé Československo. V závodoch Slovenka sa spriadali úspechy slovenskej módy, neskôr bol areál dlho opustený. Život by mu mal vrátiť projekt novej mestskej štvrte, SLOVENKA2, ktorá sa chce stať domovom šitým na mieru ale aj obľúbeným miestom Banskobystričanov.

Na to, aby sa takým stala, je dôležité spoznať aj históriu a základy – nielen tie zo železa a betónu, ale aj také, ktoré vznikli z ľudských príbehov. Z dostupných artefaktov a vybraných spomienok pamätníkov vznikne kniha, ktorá bude zachytávať minulé a vytvárať budúce príbehy Slovenky.

Okrem historických prameňov a archívnych materiálov budú súčasťou knihy aj rozhovory so zamestnancami a pamätníkmi niekdajšej textilky, ale tiež s architektami, ktorí pripravujú projekt novej štvrte.

Do zberu príbehov sa môže zapojiť aj verejnosť prostredníctvom stránky www.pribehySlovenky.sk, cez ktorú môžu zaslať svoju spomienku alebo príbeh svojich blízkych, a môžu pripojiť aj fotografie alebo iné materiály spojené s týmto územím alebo samotnou textilkou.

Najzaujímavejšie z nich sa potom stanú súčasťou reprezentatívnej a aj obsahovo kvalitne spracovanej publikácie, vďaka ktorej sa zachovajú spomienky na toto dôležité územie Banskej Bystrice.

O projekte SLOVENKA2

Územie Slovenky je z pohľadu mesta veľmi dôležité a relatívne veľké, a preto aj development, akým je SLOVENKA2, sa musí realizovať v etapách a jeho dokončenie bude trvať niekoľko rokov. Aktuálne pokračuje proces prípravy podkladov pre získanie územného rozhodnutia pre projekt, konkrétne predložením urbanistickej štúdie.

Po jej schválení bude tento dokument slúžiť ako podklad pre zmeny a doplnky platnej územno-plánovacej dokumentácie a zároveň pre etapizáciu výstavby projektu SLOVENKA2.

Zdroj: Anna Bieliková , Foto: Essence communications, ilustračné a archív