Najdlhšia ľúbostná báseň na svete v bystrickej knižnici

KULTÚRA
0 /

Verejná knižnica Mikuláša Kováča (pobočka Fončorda) v rámci Týždňa slovenských knižníc pripravila pre žiakov základných a stredných škôl stretnutie s pedagogičkou, spisovateľkou, prekladateľkou, osvetovou pracovníčkou Mgr. Máriou Petrovou z Banskej Štiavnice.

Podujatie nieslo poetický názov Najdlhšia ľúbostná báseň na svete a študentom priblížilo život evanjelického farára, slovenského básnika, publicistu a prekladateľa Andreja Sládkoviča a jeho lásky Márie Pišlovej. Napokon 31. marca si pripomenieme 200. výročie narodenia Andreja Sládkoviča.

Mgr. Mária Petrová priblížila študentom okrem životnej púte Andreja Sládkoviča a Maríny Pišlovej, predovšetkým báseň Marína, ktorú Andrej Sládkovič napísal v roku 1844. Báseň má 291 strof a 2900 veršov. Je to už 174 rokov Najdlhšia ľúbostná báseň sveta. Od roku 2017 je zapísaná ako oficiálny svetový rekord vo World Record Academy, najväčšej organizácii na certifikáciu svetových rekordov.

Hlavným námetom básne bola nešťastná láska k milovanej študentke Márii Pišlovej. ktorá žila v centre Banskej Štiavnice. Hoci boli do seba zaľúbení, ich láske nepriala rodina Maríny. Marína sa neskôr musela vydať za bohatého pernikára a voskára Juraja Geržu a ich láska zostala navždy nenaplnená.

Ostala však krásna ľúbostná báseň Marína, ktorá je považovaná za klenot slovenskej literatúry. Báseň doteraz vyšla v 46 vydaniach v 8 jazykoch (slovenčina, maďarčina, nemčina, francúzština, poľština, srbochorvátčina, angličtina a hindi). Najväčšia zbierka Marín na svete je v Banke lásky (Epicentrum lásky v dome Márie Pišlovej) v Banskej Štiavnici. Originál rukopisu Sládkovičovej Maríny je uložený v trezore Slovenskej národnej knižnice v Martine.

Jediná verná kópia rukopisu sa nachádza práve v Banke lásky, ktorá je práve vytvorená z veršov básne Marína. Keď do nej vstúpite, ocitnete sa vo vnútri Najdlhšej ľúbostnej básne sveta. Každému písmenku, znaku a medzere básne je priradená jedna Schránka.

Na každej schránke je kúsok originálneho Sládkovičovho rukopisu básne Marína z roku 1846. Vo veršoch sú schránky, v ktorých si ľudia z celého sveta uschovávajú symboly lásky alebo túžby po láske.

Banka lásky je fundraisingový projekt, poplatky za schránky v Trezore lásky slúžia na financovanie záchrany Domu Maríny a celosvetovú popularizáciu básne Marína.

„Pútavé a zanietené rozprávanie Márie Petrovej študentov a pedagógov rozhodne zaujalo a sme radi, že sme ho v knižnici mohli študentom vďaka nášmu hosťovi sprostredkovať,“

uviedla projektová a PR manažérka VKMK Soňa Šóky.

Mgr. Mária Petrová, ktorá celý svoj život zasvätila šíreniu kultúry a osvety, najmä v meste Banská Štiavnica je známa aj ako sprievodkyňa a lektorka podujatia „Cestička lásky“, v rámci ktorej turistov a záujemcov o kultúru sprevádza v Banskej Štiavnici po stopách Andreja Sládkoviča a jeho Maríny (lýceum, Marínin dom, evanjelický kostol – miesto Maríninho sobáša a Marínin hrob).

Za svoju doterajšiu činnosť jej obyvatelia Banskej Štiavnice udelili trikrát ocenenie Osobnosť kultúry Banskej Štiavnice a v roku 2010 bola BBSK ocenená Kvetom kultúry za tvorivý invenčný prínos v kultúrnej činnosti.

Zdroj: Soňa Šóky, Foto: VKMK a ilustračné