Mimoriadny kultúrny výbor NR SR nepodržal Múzem SNP v Banskej Bystrici

SPRÁVY
6 /

Výbor Národnej rady SR pre kultúru a médiá súhlasí s presunutím Múzea Slovenského národného povstania pod Ministerstvo obrany SR. Uviedol to po utorkovom mimoriadnom rokovaní výboru jeho predseda Kristián Čekovský (OĽaNO).

Prejavila sa koaličná väčšina 

Väčšina členov výboru sa na tom uzniesla potom, čo si vypočuli argumenty ministerky kultúry Natálie Milanovej, ministra obrany Jaroslava Naďa (obaja OĽaNO) a generálneho riaditeľa  Múzea SNP Stanislava Mičeva.

Toto rokovanie výboru iniciovala poslankyňa Ľubica Laššáková (HLAS-SD):

„Zámer rozdelenie a presunutia múzea pod gesciu ministerstva obrany a Vojenský historický ústav je v rozpore s názorom odbornej a laickej verejnosti. Neodsúhlasila ho Múzejná a galerijná rada – poradný a expertný orgán ministerstva kultúry, petíciu na podporu múzea  v priebehu dvoch týždňov podpísalo vyše 5000 ľudí. Múzeum SNP nie je vojenským múzeom, približuje celkové spoločensko-politické, hospodárske i sociálne pozadie udalostí, ktoré súvisia s SNP a koncom druhej svetovej vojny.“

 

Stanovisko Hlasu

HLAS – sociálna demokracia vyzýva ministerku kultúry Natáliu Milanovú a ministra obrany Jaroslava Naďa, aby konečne počúvali hlasy odbornej verejnosti o delimitácii Múzea SNP. Dnešné rokovanie mimoriadneho parlamentného výboru pre kultúru ukázalo aroganciu moci zo strany oboch ministrov. Návrh uznesenia bývalej ministerky Ľubice Laššákovej, aby Múzeum SNP zostalo ako celok v gescii ministerstva kultúry neprešiel.

Milanová a Naď zjavne nechápu kultúrny a duchovný rozmer Múzea SNP, ktorý nie je len skladom zbraní, o ktoré sa treba starať. Múzeum sa nesmie deliť a drobiť a musí zostať ako celok. Ľubica Laššáková verí, že sa v koalícii nájde zdravý rozum a koncept Milanovej a Naďa nenájde nakoniec ani u väčšiny koaličných poslancov podporu.

Ľubica Laššáková

Ľubica Laššáková

Vyjadrenia zo zasadnutia výboru

Ministerka kultúry Natália Milanová tvrdí, že v prípade presunu Múzea SNP pod obranu sa deje úplne zbytočná, politicky podkutá hystéria:

„Spustila sa bezdôvodne lavína strachu, lavína neistoty – Múzeum SNP na svojom poslaní nebude ukrátené, môže fungovať akurát lepšie.“

Minister obrany Jaroslav Naď hovorí:

„Z môjho pohľadu je to prospešné a logické opatrenie, preto sme sa na ňom dohodli. Žiadali to aj samotní vojaci Zmena bude mať formu legislatívnej úpravy a prejde riadnym pripomienkovým procesom. Stále zvažujem aj otázku, aby múzeum neprišlo o právnu subjektivitu.“

Jaroslav Naď

Jaroslav Naď

Generálny riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev označil plánovaný zámer za nesystémový a nelogický:

„Vnímam to ako mocenský zásah do dobre fungujúcej inštitúcie uznávanej na Slovensku i v zahraničí, ktorý poškodí doteraz vybudovanú medzinárodnú spoluprácu i fungujúcu štruktúru. Tento krok s vedením múzea nikto neprediskutoval, pričom ministerka kultúry sa doteraz o múzeum nezaujímala.“

Vedúci petičného výboru za zachovanie súčasného stavu Peter Maráky si myslí, že zámer odporuje litere kompetenčného zákona.

„Múzeum má prejsť do pôsobnosti ministerstva, ktoré má fakultatívnu možnosť starať sa o pamiatky a pamäťové inštitúcie z gescie ministerstva, ktorému takúto úlohu kompetenčný zákon ukladá ako povinnosť.“

Stanislav Mičev

Stanislav Mičev

Členovia kultúrneho výboru Jozef PročkoMonika Kozelová (obaja OĽaNO) vyslovili presvedčenie, že v celej záležitosti nejde o odborný problém, ale o politickú aktivitu opozície.

„Nevidím problém v tom, ak sa zachová činnosť múzea, aby to prešlo pod rezort obrany, ktorý môže poskytnúť viac peňazí,“

dodala Kozelová. Podľa Pročka môže byť problémom jedine nedostatočná komunikácia, preto ministerku Milanovú poprosil o jej zintenzívnenie.

Rozdelenie a prechod banskobystrického múzea pod Vojenský historický ústav v Bratislave  by znamenali, že samotné Múzeum SNP spolu so vzdelávacím centrom na Fončorde, vrátane starostlivosti o kultúrnu pamiatku Pamätník v Nemeckej a Národnú kultúrnu pamiatku Kalište bude v gescii ministerstva obrany, ministerstvo kultúry si ponechá iba Digitalizačné centrum na Partizánskej a expozíciu v Osvienčime.

Natália Milanová

Natália Milanová

Podpredseda výboru poslanec Dušan Jarjabek (Smer) si myslí, že politickým krokom je práve rozhodnutie o delimitácii bez relevantného zdôvodnenia, len s deklarovaným finančným benefitom. Podľa neho vzniká v danej situácii i otázka zmysluplnosti ministerstva kultúry:

„Načo je ministerstvo kultúry, keď sa nevie postarať o svoje erbové inštitúcie?“

O pláne zmeny zriaďovateľa a podpísaní memoranda v tomto zmysle informovali ministri obrany a kultúry 5. mája, zmenu odôvodňovali aj možnou vyššou alokáciou financií pre múzeum.

Vedenie Múzea SNP sa obáva, že krok, ktorý nebol prediskutovaný, môže zapríčiniť fragmentáciu činnosti múzea a poškodenie vybudovanej reputácie, prípadná strata právnej subjektivity zasa znemožní čerpať externé dotačné zdroje. Na podporu zachovania súčasného stavu vznikla petícia, v priebehu dvoch týždňov ju podpísalo 5 044 ľudí a je stále otvorená: https://www.peticie.com/peticia_za_zachovanie_muzea_snp_v_zriaovateskej_posobnosti_ministerstva_kultury_sr

Diskusia o budúcnosti banskobystrického Múzea SNP ešte bude pokračovať. V konečnom dôsledku o legislatívnom návrhu ministerstiev obrany a kultúry rozdeliť toto jedinečné múzeum budú rozhodovať poslanci NR SR.

Zdroj: TASR a (tom), Foto: ilustračné