Mesto nemalo šťastie pri výbere dodávateľa nových kremačných pecí v Kremničke

SPRÁVY
12 /

Po 40 rokoch prevádzky banskobystrického Krematória v Kremničke sa mesto rozhodlo vymeniť  kremačné pece, ktorým už dochádzala životnosť. Dvojročná príprave podkladov k verejnému obstaraniu zhotoviteľa konečne priviedla Banskú Bystricu k reálnemu riešeniu situácie.

Kremačné pece fungovali v prevádzkyschopnom stave už len vďaka pravidelnej generálnej údržbe, no aj tá bola z roka na rok náročnejšia. Nie každý vie staré mechanizmy opraviť, problém je aj v nákupe náhradných dielov. Výmena pecí bola preto nevyhnutná.

V júli 2018 podpísalo vedenie mesta a riaditeľ Záhradníckych a rekreačných služieb (ZAaRES) zmluvu s vysúťaženým zhotoviteľom na rekonštrukciu Krematória, ktorým sa stala poľská firma JML INDUSTRY sp. z o. o. Katowice.  Výška investície predstavovala po verejnom obstarávaní sumu 1 045 000 eur.  Financovanie projektu je zabezpečené vďaka čerpaniu úveru, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom v apríli 2018.

„Celkový zámer výmeny kremačných pecí, ktoré sú v havarijnom stave sme začali pripravovať už koncom roka 2016. Som rád, že napriek časovo náročnej príprave podkladov a zdĺhavému procesu verejného obstarávania sa nám po dvoch rokoch podarilo dospieť k podpísaniu zmluvy s vysúťaženým dodávateľom. O výmene kremačných pecí sa rozpráva už viac ako desať rokov. Dovolím si tvrdiť, že už dnes je neskoro a ide o investíciu päť minút po dvanástej,“

skonštatoval vtedy primátor Ján Nosko.

Zhotoviteľ zodpovedal za vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavby s podrobnosťami realizácie projektu. Pred samotnou výmenou pecí mal zabezpečiť v objekte krematória nevyhnutné stavebné práce. Následne malo dôjsť k inštaláciu dvoch kremačných liniek s riadiacim systémom, softvérom a aplikáciou pre funkčnosť dodaných technológií, s päťročnou zárukou na dielo vrátane zabezpečenia bezplatného servisu.

„Po počiatočných stavebných úpravách sa mal konkrétna výmena pecí realizovať počas prevádzky Krematória. Bolo dohodnuté, že keď sa prvá pec uvedie do činnosti,  bude sa demontovať druhá. Predpokladané ukončenie prác bolo do konca roka  2018. Keďže išlo o staré mechanizmy a priestory, všetko záviselo aj od prípadných neočakávaných problémov, ktoré sa na takejto stavbe môžu vyskytnúť,“

povedal  Ivan Šabo, riaditeľ mestskej príspevkovej organizácie ZAaRES, ktorá má Krematórium v Kremničke vo svojej správe.

Prvé problémy sa vyskytli pri posudzovaní vplyvov stavby na životné prostredie, keď dp schvaľovacieho procesu zasiahol notorický účastník takýchto konaní na celom Slovensku Marcel Slávik, zo zásady torpédujúci ich priebeh a prípravu stavieb. Následne sa zdržalo aj stavebné konanie, v rámci samotnej výstavby, ktorá vykazovala viaceré nedostatky,  sa musel robiť aj nový statický posudok

Kvôli problémom na strane zhotoviteľa sa postupne presúvali termíny dokončenia stavby. Tie sa natiahli až do konca minulého roka, keď firma oznámila mestu insolventnosť a hrozí jej bankrot.  Doposiaľ mala v Kremničke poľská firma preinvestovať na stavbe cca 700 tisíc eur.

„Vlani sme so zhotoviteľom prác absolvovali niekoľko stretnutí ohľadom harmonogramu a dokončenia diela. Boli sme však opakovane zavádzaní,“

uviedol na utorkovom mestskom zastupiteľstve Ivan Šabo.

Ako dodal, mesto spolu s ZAaRESom reálne uvažujú o odstúpení od zmluvy. Tento rizikový krok ešte musia potvrdiť právnici, ale zrejme inak sa Banská Bystrica nepohne ďalej. Bude to znamenať vykonanie auditu stavby, problematické súdne vymáhanie škôd od bankrotujúcej firmy.

V konečnom dôsledku bude mesto nútené  vypísať  nové výberové konanie na špecifického zhotoviteľa, ktorý dokončí rozostavané dielo, avšak za iných finančných podmienok, ako to bolo pred dvomi rokmi.

Dovtedy sa budú v Krematóriu v Kremničke konať iba smútočné obrady a zomrelých k spopolneniu bude musieť ZAaRES naďalej voziť so zvýšenými nákladmi do novozámockého krematória…

Autor: (tom), Foto: ilustračné