Mesto Banská Bystrica má schválený historicky najvyšší rozpočet na rok 2019

SPRÁVY
0 /

Banskobystrickí poslanci v utorok na 2. zasadnutí mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili historicky najvyšší vyrovnaný rozpočet mesta Banská Bystrica v objeme takmer 84 miliónov eur na strane príjmov i výdavkov. To možno považovať za úspešné vykročenie volených zástupcov občanov nášho mesta do nového volebného obdobia

Jednomyseľne prijatý návrh rozpočtu mesta na budúci rok

Vyrovnaný rozpočet na rok 2019 dáva priestor na budovanie parkovísk a vytváranie parkovacích miest, obnovu ciest a chodníkov, podporu cestovného ruchu a pokračovanie v obnove materských škôl.

„Som rád, že poslanci rozpočet mesta schválili a podporili ho. Aj keď sa jedná o historicky najvyšší rozpočet, je potrebné povedať, že veľká časť prostriedkov pôjde na plnenie legislatívnych zmien. To znamená novela cestného zákona, zákona o „odmeňovaní zamestnancov“ a zmena týkajúca sa zabezpečovania „obedov zadarmo“ v materských a základných školách. Myslím si, že rozpočet vytvára stabilitu pre ďalšie obdobie a je nastavený tak, aby mesto mohlo plniť svoje základné funkcie,“

povedal primátor Ján Nosko.

Mesto plánuje pokračovať v údržbe a rekonštrukcii materských škôl a výstavbe nových parkovacích plôch. Na opravy a údržbu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev či vybudovanie nových parkovacích miest je vyčlenených 600 000 eur.

„Projekčne sa pripravuje parkovisko na Tatranskej ulici, po príprave a vysúťažení taktiež most v Iliaši. Pokračuje sa vo financovaní už rozbehnutých projektov, ako je napríklad cyklotrasa ESC – Podlavice, výstavba parkoviska na Tulskej ulici, rekonštrukcia a obnova vnútroblokov na Tulskej a Sitnianskej ulici, výmena svietidiel s rozvádzačmi a iné,“

dodal prednosta MsÚ Martin Adamec.

V mestskej časti Radvaň sa v rámci športovej infraštruktúry vybuduje mestský mládežnícky štadión, na ktorý má mesto vyčlenenú z fondu minulých rokov sumu 1 520 000 eur a ďalších 730 000 eur bude financovaných formou dotácie z Úradu vlády SR.

V oblasti propagácie a marketingu sa zaznamenal nárast o zhruba 152 000 eur. Dôvodom je prevádzka novovybudovanej kancelárie Informačného centra v priestoroch dopravnej časti Terminal Shopping Center. Nárast výdavkov na informačné centrá je krytý aj z prostriedkov podnikateľskej činnosti, ktorá je od nového roka súčasťou rozpočtu.

V rámci opravy a údržby kultúrnych pamiatok v roku 2019 bude dokončený projekt Obnovy vojnového cintorína v Majeri z obdobia 1. svetovej vojny (150 000 eur). Jednou z plánovaných činností je tiež vyvíjanie aktivít smerujúcich k záchrane historickej časti mesta európskeho významu, Medeného Hámra. Na vypracovanie komplexného odborného posudku je v rozpočte vyčlenených 35 000 eur.

Na realizáciu projektov predkladaných občanmi mesta v rámci Participatívneho rozpočtu je vyčlenená rovnaká suma ako v predošlom roku 40 000 eur.

 Voľba orgánov mesta a mestského zastupiteľstva

V 31 – člennom mestskom zastupiteľstve bude pôsobiť 5 poslaneckých klubov. Predsedom osemčlenného klub SMER-SD, SNS je Marek Modranský, podpredsedom Jakub Gajdošík. Osemčlenný Klub nezávislých poslancov má predsedu Stanislava Mičeva, podpredsedom je Milan Smädo. Predsedom trojčlenného klubu Srdcom Bystričania je Martin Turčan, podpredsedom Matúš Molitoris.

Klub Banskobystrickej alternatívy má osem členov s predsedom Vladimírom Pirošíkom a podpredsedníčkou Hanou Kasovou. Trojčlenný klub Banskobystrickej pravice vedie predseda Martin Klus, podpredsedom  je Igor Kašper. Nezaradenou poslankyňou zostala Erika Karová.

Poslanci sa dohodli na vytvorení a zložení mestskej rady, výborov mestských častí a odborných komisií MsZ. Rokovania o obsadení postu viceprimátora resp. viceprimátorov budú ešte pokračovať.

Po dohode poslaneckých klubov zastupiteľstvo zvolilo novú mestskú radu. Tá bude mať osem členov. Sú nimi predseda a podpredseda klubu SMER-SD, SNS Marek Modranský s Jakubom Gajdošíkom, predseda a podpredseda Klubu nezávislých poslancov Stanislav Mičev s Milanom Smädom, predseda klubu Srdcom Bystričania Martin Turčan, predseda klubu Banskobystrickej alternatívy Vladimír Pirošík s Milanom Lichým a podpredseda klubu Banskobystrickej pravice Igor Kašper.

Poslanci zároveň schválili znížení maximálnej výšky možného zvýšenia platu primátora mesta, určeného uznesením č. 431/2016-MsZ z 19. 4. 2016  zo 70 na 60 percent s účinnosťou od 1.decembra. Je to v súlade s novelou zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.

Základný plat primátora mesta je súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve  vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a určeného násobku. Podľa počtu obyvateľov Banskej Bystrici násobok pre primátora mesta je v zmysle novely vo výške 3,54.

Autor: mesto BB a (tom), Foto: ilustračné, video TV ESO