Medzinárodný organový festival Vivat Vox Organi 2023 pokračuje 28. októbra improvizačným koncertom v Evanjelickom kostole

KULTÚRA
0 /

V poslednú októbrovú sobotu sa v Banskej Bystrici uskutoční improvizačný organový koncert popredného slovenského organistu, skladateľa, pedagóga a koncertného umelca Stanislava Šurina, ktorý bude improvizovať na prednášané meditácie teológa, básnika, prozaika, esejistu a výtvarníka Daniela Pastirčáka.

Podujatie nesie podtitul „Údolie suchých kostí“ a Pastirčákove meditácie budú reflektovať aktuálne spoločenské dianie. Predstavenie sa koná v sobotu 28. októbra 2023 o 18:00 hod. v Evanjelickom kostole na Lazovnej ulici.

Daniel Pastirčák

Narodil v Prešove.V súčasnosti pôsobí ako kazateľ Cirkvi bratskej v Bratislave. Svoje verše, prózy a eseje publikoval na prelome 80. a 90. rokov v Slovenských pohľadoch a Tvorbe T, neskôr v Romboide a Mostoch. Spolupracuje s rozhlasom i televíziou.

Debutoval v roku 1993 zbierkou „Damianova rieka – rozprávky o láske a večnosti“. Kniha získala ocenenie Ibby. V roku 1997 vydal básnickú zbierku „Tehilim“ a v roku 2000 rozprávkovú ságu „Čintet, alebo more na konci sveta“. Kniha získala cenu VÚB.

Kazateľ Pastirčák

Kazateľ Pastirčák

V roku 2005 publikoval svoju druhú básnickú zbierku Kristus v Bruseli. Na vydanie pripravuje knihu Malé mýty o počiatku. V roku 2015 bol hosťom 16. ročníka Měsíce autorského čtení na Wayback Machine.

Okrem literatúry sa venuje aj tvorbe pre divadlo. Preložil hru od T.S. Eliota „Cocktail Party“. V roku 2004 napísal novú verziu hry o Svätej Dorote, ktorá bola uvedená v Slovenskom národnom divadle. Pre bábkové divadlo napísal divadelnú verziu „Čintetu“ uvedenú na divadelnom festivale v Toruni. Je autorom scenára hry „Vrchol v hmle“ a filmového scenára „Budeme sa stretať v snoch“, ktorý bol medzi piatimi scenármi nominovanými na ocenenie Český Lev.

Daniel Pastirčák

Daniel Pastirčák

Paralelne s literárnou tvorbou sa venuje aj výtvarnej tvorbe. Zúčastnil sa festivalov a výstav knižnej ilustrácie a vystavoval na Slovensku a v zahraničí. Na konci 90. rokov mal samostatné výstavy v Londýne a v Prahe. Aktuálne až do 26. novembra 2023 vystavuje v Galérii mesta Levoča, spolu výtvarníkom Jakubom Milčákom.

V poslednom čase sa venuje projektu výtvarných bohoslužieb, v ktorých sa výtvarná inštalácia a projekcia spája s improvizovanou hudbou a prvkami rituálu. Jedným z takýchto projektov bol Ash Wednesday podľa T. S. Eliota.

Stanislav Šurin je popredným slovenským organistom a organizátorom organových festivalov a kultúrneho života. Študoval na Konzervatóriu v Bratislave, na Diecéznom konzervatóriu vo Viedni, na VŠMU v Bratislave u profesora Ivana Sokola a súkromne, u profesora Johanna Trummera v Grazi.

S orchestrom Slovenskej filharmónie uviedol niekoľko skladieb pre organ a orchester. Organové recitály hral vo viacerých štátoch Európy, v USA, Mexiku, v Kanade a na Tchajwane. V rokoch 1991-1995 bol organistom Dómu sv. Martina v Bratislave. Účinkoval na mnohých mediálnych prenosoch bohoslužieb vrátane inaugurácií slovenských prezidentov a návštev pápeža Jána Pavla II.

Stanislav Šurin

Stanislav Šurin

Je zakladateľom a organizátorom organových festivalov v Bratislave, Trnave, Piešťanoch a Skalici. Svoje CD nahral v Grazerskom dóme a Schubertkirche vo Viedni. Je zakladateľom a predsedom Bachpvej spoločnosti na Slovensku a členom Európskej konferencie cirkevno-hudobných asociácií (CEDAME). V oblasti historických organov je poradcom Krajského pamiatkového ústavu v Trnave. V rokoch 1999-2002 bol šéfredaktorom časopisu o duchovnej hudbe – Adoramus Te.

V rokoch 2006 – 2008 pôsobil vo funkcií Diecézneho hudobníka Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. V súčasnosti pôsobí ako poradca pri opravách a rekonštrukciách historických a pri stavbách nových organov (napr. Slovenská filharmónia, Katedrála sv. Martina v Bratislave, Katolícka univerzita Ružomberok). Vyučuje na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Venuje sa aj kompozícií. Je autorom Trnavskej omše, viacerých skladieb na duchovné a liturgické texty, piesní na texty slovenských a francúzskych básnikov (predovšetkým Miroslava Válka).

Program predstavenia

Daniel Pastirčák / SK – meditácie

Stanislav Šurin / SK – organ

Trvanie: 90 minút

Úvodná improvizácia

Téma: Hrad prepevný je Pán Boh náš (ES)

Meditácia: Odstup

Improvizácia

Téma: Kdes` moje spasenie (ES, JKS)

Meditácia: Údolie suchých kostí

Improvizácia

Téma: Keď, Ježiš sladký, spomínam (Stanislav Šurin)

Meditácia: Záhrada dvoch tiel

Improvizácia

Téma: Nearer, my God, to thee (Lowell Mason)

Meditácia: Medzi mnou a tebou

Improvizácia

Téma: Veni Creator Spiritus (gregoriánsky hymnus)

Meditácia: Boh v tvári dieťaťa

Improvizácia

Téma: Narodil sa Kristus Pán (ES, JKS)

Meditácia: Radosť

Improvizácia

Téma: Keby som bol vtáčkom (Mikuláš Sch. Trnavský)

Báseň: Zastrč Boha

Improvizácia

Téma: Ľalia poľná (Marián Varga)

 

Zdroj: Matúš Kucbel, Foto: Stanislav Krupčík a ilustračné