Medzinárodný deň detskej rakoviny šíri osvetu o tejto chorobe každoročne 15. februára

Zdravie
1 /

Občianske zduženie Svetielko nádeje, ktoré pracuje pri detskej onkológii v Banskej Bystrici už vyše 18 rokov, sa opäť pripája k celosvetovej kampani Medzinárodný deň detskej rakoviny na podporu povedomia o detskej rakovine a jej liečbe.

MUDr. Pavel Bician, Svetielko nádeje, o. z.: „Pripnime si zlatú stužku a nechajme tak odkaz malým hrdinom v boji s rakovinou.“

Pandémia a deti s rakovinou

Posledný rok života s pandémiou poznamenal aj proces liečenia detí chorých na rakovinu. predseda Svetielka nádeje MUDr. Pavel Bician hovorí:

Pre deti s rakovinou je bežné to, čo dnes zažívame všetci.  Sú izolované kvôli imunite, ale teraz je to pre ne zasa o čosi ťažšie. U nás prebieha rekonštrukcia kliniky, detská onkológia je dočasne umiestnená v ešte náročnejších podmienkach a kvôli pandémii musia deti tráviť čas len na izbách.

Pavel Bician

Pavel Bician

Fakty o detskej rakovine

Na túto zákernú chorobu vo svete ochorie ročne vyše 300 000 detí. Na Slovensku je to vyše 200. Úspešnosť liečby u nás dosahuje úroveň najvyspelejších krajín a je na úrovni vyše 80 % vyliečených pacientov. Najčastejším typom ochorení sú leukémia, nádory mozgu, lymfómy a solídne nádory, ako je napríklad neuroblastóm a Wilmsov nádor.

Pri včasnom zachytení ochorenia má dnes detský pacient veľkú šancu na vyliečenie. V samotných začiatkoch úsilia o liečbu detskej rakoviny bola iba asi trojpercentná šanca. Dnes, vďaka moderným liečebným postupom a podpornej starostlivosti, je to 80 %.

Minulý rok sme zaviedli špeciálny program nutričnej výživy, ktorý môže ešte zvýšiť úspešnosť liečby. Rakovine dieťaťa sa vo všeobecnosti nedá predchádzať alebo ju skríningovať. Avšak dá sa zrealizovať včasnú a presnú diagnózu a po nej nasadiť účinnú liečbu a podporiť ju čo najkomplexnejšou starostlivosťou,“

dopĺňa MUDr. Bician.

Pomoc deťom a ich rodinám napriek obmedzeniam

Riaditeľ občianskeho združenia Svetielko nádeje  Ing. Igor Obšajsník uvádza:

 „Kanisterapiu, ktorú si deti vďaka psíkom veľmi obľúbili, sme mali na oddelení naplánovanú jedenkrát týždenne. Pandémia tento plán zmarila. Podarilo sa nám ju napokon zrealizovať celkovo 20 x za minulý rok, čomu sa veľmi tešíme. Napriek náročnej situácii sa snažíme so zamestnancami a dobrovoľníkmi Svetielka nádeje nachádzať spôsoby, ako pomáhať deťom efektívnejšie sa liečiť a zvládnuť celý proces uzdravenia.”

Igor Obšajtník

Igor Obšajtník

Čo potrebujú deti choré na rakovinu a ich rodiny?

Liečba rakoviny býva často náročná po všetkých stránkach: zdravotnej, psychickej, sociálnej aj finančnej. Pre deti a ich rodiny je nevyhnutná pomoc vo všetkých týchto oblastiach, aby bola liečba úspešná.

V uplynulom roku pomohli zamestnanci a dobrovoľníci Svetielka nádeje 63 novým detským onkologickým pacientom a ich rodinám, čo je najviac v histórii združenia. V rámci prepravnej služby najazdili  84 042 km a uskutočnili 362 prepráv, poskytli bezplatné ubytovanie pre rodiny počas návštev pri dlhodobej liečbe – túto službu využilo 50 rodín, v detskom mobilnom hospici sa postarali o 13 detí, z toho 1 s onkologickou diagnózou a 12 detí s inou život limitujúcou diagnózou.

Lekári a sestričky napriek pandémii zrealizovali 87 návštev, najazdili 14 849km a starali sa o deti z obcí a miest dostupných do 2 hodín jazdy autom. V letných mesiacoch svetielkáči zabezpečili výlety, ktorých sa zúčastnilo 17 rodín. Čo je pre mnohé rodiny veľká pomoc, uhradili im doplatky za lieky 22 849,31 €  a v rámci hospicovej starostlivosti lieky vo výške 9 040,26 €, t.j. spolu 31 889,57 €.

Odborný tím v Detskej fakultnej nemocnici

Odborný tím v Detskej fakultnej nemocnici

V rámci podpory liečby poskytli odborníci z psychosociálneho tímu nasledovnú podporu: liečebný pedagóg poskytol 899 intervencií  v rozsahu 1435 hodín pre 91 detí, psychológ  poskytol 565 intervencií v rozsahu 1 412 hodín pre 101 rodín a 28 zamestnancov Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie, inštruktor sociálnej rehabilitácie poskytol 488 intervencií v rozsahu 732 hodín pre 125 rodín.

V spolupráci so združením Physio Canis zrealizovalo Svetielko nádeje  20 kanisterapií, na ktorých sa zúčastnilo 87 detí v celkovej dĺžke trvania 60 hodín. Dobrovoľníci v rámci projektu Dobrovoľnícka návštevná služba na detskej onkológii odpracovali 156hodín a desiatky ďalších hodín na akciách Svetielka nádeje ako aj v rámci pomoci s nákupmi pre hospitalizované rodiny počas pandemických opatrení.

Pandémia vyvolala ďalšiu potrebu – zabezpečenie stravy pre hospitalizovaných rodičov, ktorú Svetielko nádeje zabezpečilo a financovalo v celkovej hodnote 5 933,89 €.

Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou Banská Bystrica  Svetielko nádeje  vlani podporilo sumou 86 472,55 €, ktorá bola použitána zakúpenie nových prístrojov a podporu vzdelávania lekárov a sestier. Preto Svetielko nádeje veľmi pekne ďakuje všetkých darcom a tiež prispievateľom 2% z dane, vďaka ktorým môže všetku pomoc realizovať!

Pripnime si zlatú stužku

„Vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu a prijaté opatrenia bude tohtoročná kampaň prebiehať v online priestore. Špeciálny program máme pripravený na druhý februárový víkend   pre deti. Vďaka milej spolupráci a ústretovosti Kina Lumiere si deti mohli bezplatne pozrieť online premietanie filmu Pieseň mora v sobotu 13. 2. o 16:00 hodine  a v nedeľu 14. 2. v rovnakom čase film Minna a továreň na sny,“

približuje jednotlivé aktivity eventová manažérka Svetielka nádeje Vanda Prandorfyová a dodáva:

„V pondelok 15. februára o 17:00 hodine pripravuje Svetielko nádeje panelovú diskusiu s pozvanými hosťami, ktorí budú hovoriť o úspešnosti liečby rakoviny detí ako aj o ďalších témach, ktoré s liečbou detskej rakoviny súvisia. O 18:00 hod. odvysiela Rádio Lumen  svätú omšu za detských  pacientov na onkologických oddeleniach na Slovensku a za tých, ktorí sa o nich starajú.”.

Vanda Prandorfyová

Vanda Prandorfyová

Pripnutím zlatej stužky podporili Svetielko nádeje a deti s rakovinou v tejto kampani aj známi športovci Nasťa Kuzminová, Matej TóthFK Pohronie. Podporu rovnakým gestom vyjadrili aj primátori Banskej Bystrice, Zvolena a Žiaru nad Hronom.  Symbolicky si 15. februára pripne v online priestore zlatú stužku aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Práve zlatá stužka je medzinárodným symbolom kampane na podporu povedomia o detskej rakovine a jej liečbe.

„Pripnime si zlatú stužku na oblečenie, alebo teraz, keď je svet ešte viac online, „pripnime” si ju ako rámik na sociálnej sieti a nechajme tak odkaz malým hrdinom v boji s rakovinou, že sme s nimi a nenecháme ich v tom samých,“

vyzýva MUDr. Pavel Bician.

Nasťa Kuzminová v strede

Nasťa Kuzminová v strede

V Banskej Bystrici bude 15. februára od 17:00 hod. symbolom zlatej stužky vysvietená najvyššia budova v meste – Europa Business Center a aj Hodinová veža na Námestí SNP. Svetielko nádeje ďakuje všetkým partnerom, ktorí sa ku kampani pridajú v Banskej Bystrici, ale aj v ďalších mestách.

Medzinárodný deň detskej rakoviny a Svetielko nádeje

S iniciatívou pripomínať si 15. februára Medzinárodný deň detskej rakoviny prišla v roku 2002 organizácia Childhood Cancer International (CCI).

Občianske združenie Svetielko nádeje pôsobí pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici a špeciálne pri jej detskom  onkologickom oddelení už vyše 18 rokov. Zameriava sa na zlepšovanie a skvalitňovanie života detí a mladistvých s onkologickým alebo iným vážnym ochorením a ich rodín.

Okrem toho sa usiluje pozitívne vplývať na verejnosť, aby ostatní ľudia dokázali citlivo vnímať situáciu týchto detí a rodín a vytvárali pre nich prostredie porozumenia, prijatia a pomoci.

Zdroj: Vanda Prandorfyová , Foto: ilustračné