Lesníci ručne kosia chránenú lúku na Poľane

Príroda
0 /

Lesníci zo štátneho podniku Lesy SR aj tohto roku ručne pokosia takmer 2,5 – hektárovú lúku pri Kyslinkách v Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana, ktorá sa nachádza  priamo v kaldere vyhasnutej sopky. Kosenie na vyhasnutom vulkáne sa koná vo štvrtok 11. júla.

Hovorca spoločnosti Lesy SR, š.p.  Pavel Machava k tradičnému koseniu chráneného areálu Dolná Zálomská na Kyslinkách uviedol:

„Ručné kosenie je zamerané na zachovanie priaznivého stavu mokraďových biotopov. Počas dňa sa budú zároveň konať súťaž v kosení, škola kosenia – hrabania a sprievodný program s občerstvením. Samotné kosenie areálu sa začne o šiestej hodine ráno.“

Podmáčané územie a štatút v roku 2000 vyhláseného chráneného prírodného areálu Dolná Zálomská si vyžiadali obmedzenia pri používaní ťažkých mechanizmov v spojitosti s manažovaním trávnatých porastov.

Aj napriek tomu, že by sa časť lúky dala pokosiť aj ľahkými motorovými kosačkami, lesníci sa snažia dodržiavať tradície, preto túto časť CHKO kosia ručne. Seno z horských lúk potom využívajú ako krmivo pre zver v chránenom poľovnom revíri Poľana.

Chránený areál Dolná Zálomská je časťou lúky, ktorú obhospodaruje štátny podnik Lesy SR priamo v kaldere Poľany. Prezentuje biotopy charakteristické zachovanými druhovo bohatými spoločenstvami pramenísk a slatín, ktoré tvoria stredne vlhké rastlinné spoločenstvá. Okolo chráneného areálu vedie modrá turistická značka a náučný chodník Kyslinky – Poľana – Kyslinky.

Práve táto lokalita je z botanického hľadiska považovaná za jednu z najcennejších v CHKO Poľana. Okrem vzácneho páperníka pošvatého tam rastie napríklad aj zvonček hrubokoreňový či vstavačovec májový.

Zdroj: TASR, Foto: Lesy SR a CHKO Poľana