Kraj usiluje o zápis betlehemských obchôdzok do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva

KULTÚRA
1 /

Betlehemská hra, alebo lokálne choďeňie s betľehemom, gubajka, pošajdes, jasľičkári, jasličkare, betlehemci, betlehemesek, krippelei či jasličková hra. To všetko sú názvy, ktoré označujú stále živú tradíciu, viažucu sa k vianočným sviatkom.

Banskobystrický samosprávny kraj prišiel s iniciatívou jej zápisu do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Pozýva všetky samosprávy a betlehemcov nielen v kraji, aby sa k nej pridali.

Netradične, uprostred apríla, zavítali na Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) betlehemci z Detvy – Piešť v tradičných odevoch, s betlehemom i štrngalámi. Nebola to však náhoda – župa, spolu s partnermi z mesta Hriňová, Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici a občianskeho združenia Javorie prišla s iniciatívou zápisu betlehemských obchôdzok do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Nominácie je potrebné podať do konca apríla, kraj vyzýva všetky mestá, obce a vedúcich betlehemských skupín po celom Slovensku, aby sa k tejto iniciatíve pridali a vyplnili informatívny súhlas a krátky formulár.  Ten je zverejnený na webe Stredoslovenského osvetového strediska www.sosbb.sk aj na sociálnych sieťach kraja.

„Betlehemská hra je stále živá, ľudová vianočná tradícia, ktorá sa zachováva nielen v našom kraji, ale prakticky vo všetkých regiónoch Slovenska. Verím, že sa nám spoločnými silami podarí, aby táto tradícia zostala zachovaná pre ďalšie generácie a bola uznaná aj na reprezentatívnom zozname. Do kultúry v našom kraji investujeme každý rok priemerne viac ako 2 milióny eur. Každé jedno takto vynaložené euro je dôležité z pohľadu zachovávania a prezentácie nášho kultúrneho dedičstva, z pohľadu obnovy kultúrnych pamiatok  a aj preto, aby sme mohli večer ísť do divadla, mohli si požičať knihu z knižnice, prísť na tvorivé dielne do osvetového strediska či dozvedieť sa viac o hviezdach a vesmíre,“

uvádza predseda BBSK Ondrej Lunter.

Zľava Ondrej Lunter a Roman Malatinec

Zľava Ondrej Lunter a Roman Malatinec

Blízko k betlehemským tradíciám má podpredseda BBSK pre kultúru Roman Malatinec, ktorý bol jedným z hlavných iniciátorov tejto myšlienky:

„Pochádzam z Podpoľania, kde je táto tradícia kontinuálne živá mnoho rokov. Viacerí z nás si nevedia predstaviť vianočné sviatky bez betlehemcov – ja osobne som po betleheme chodil pätnásť rokov ako chlapec, v mojej rodnej dedine. Táto tradícia potrebuje pomôcť, potrebuje byť uznaná. My otvárame dvere spolupráce všetkým, vo všetkých krajoch, kde je stále živá.“

Zľava Roman Malatinec a Ondrej Lunter

Zľava Roman Malatinec a Ondrej Lunter

Podľa Malatinca spolu s partnermi informovali o tejto iniciatíve všetky osvetové strediská na Slovensku a teraz oslovia ostatné samosprávne kraje, aby tieto oslovili všetky mestá a obce na svojom území, nech sa to dostane ku konkrétnym jednotlivcom zachovávajúcim betlehemské obchôdzky, ktorí sa napokon zapoja do informovaného súhlasu s zápisom tejto tradície do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva kultúrneho dedičstva

Odborným garantom a partnerom je Stredoslovenské osvetové stredisko, ktoré celú iniciatívu zápisu do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva koordinuje.

Tatjana Salajová

Tatjana Salajová

„Naozaj sa veľmi tešíme, že sme súčasťou tejto iniciatívy, ktorá má nesmierny význam z hľadiska dokumentácie prejavov tradičnej ľudovej kultúry. Betlehemská hra je súčasťou širšej skupiny vianočných hier, ktoré sa uskutočňovali od Štedrého večera do Troch kráľov. Najstaršie správy o betlehemských hrách pochádzajú z 15. storočia z Bratislavy, Bardejova a Banskej Štiavnice,“

informuje Tatiana Salajová, riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska.

Betlehemské hry sú podľa jej slov veľkým fenoménom aj preto, že biblická predloha je premiešaná s obradmi zimného slnovratu a miestnymi ľudovými tradíciami, hudobnou a odevnou kultúrou, čo tieto hry robí unikátnymi od obce k obci.

Marián Ďurica

Marián Ďurica

„Na základe aktivity mesta Hriňová boli v roku 2017 a 2018 zapísané medzi kultúrne dedičstvo podpolianske drevené vyrezávané kríže a podpolianske rozkazovačky, teraz prichádzame s nápadom zapísať sem betlehemcov. Je to naša domáca, podpolianska interpretácia betlehemských pastierov, ktorým podľa Lukášovho evanjelia anjel zvestoval novinu narodenia Ježiša Krista a oni sa mu ako prví išli pokloniť,“

dodáva Marián Ďurica, prednosta mestského úradu v Hriňovej.

Zdroj: Lenka Štepáneková a (tom) , Foto: Marek Mačica