Inaugurácia obnoveného organa v Španej Doline bude v sobotu 27. júla

KULTÚRA
0 /

Medzinárodný organový festival Vivat  Vox Organi v Banskej Bystrici bude aj tento rok hostiť organistov z celého sveta. Súčasťou festivalu bude tiež slávnostná a historická chvíľa inaugurácie barokového organa majstra Martina Podkonického z roku 1751, ktorého obnova a reštaurovanie budú v najbližších dňoch ukončené.

Inaugurácia organa a Vivat Vox Organi 2019

Iniciátor myšlienky obnovy špaňodolinského organa – organista Matúš Kucbel hovorí:

„Pomocou dobrých ľudí a finančných partnerov sa nám podarilo zachrániť posledný zvukovo autentický barokový organ na Slovensku, ktorého píšťalový fond je takmer kompletne pôvodný z roku 1751 a tak je jeho zvuk absolútne verným a vysoko cenným pamätníkom slovenského barokového organárstva.“

Siedmy ročník medzinárodného organového festivalu Vivat Vox Organi 2019 otvorí inauguračný koncert na obnovenom organe Martina Podkonického z roku 1751 v Španej Doline. Slávnostná kolaudácia a inaugurácia organa je plánovaná na sobotu 27. júla 2019. Organ bude odovzdaný na svoju službu pri svätej omši v tento deň o 15:00 hod.

Posviacke bude predchádzať neverejná kolaudácia organa. Predsedom kolaudačnej komisie bude slovenský organológ a vysokoškolský pedagóg Dr. Marián Alojz Mayer z Bratislavy. Členmi komisie budú popredný slovenský organista, skladateľ, koordinátor stavieb a obnov organov Dr. Stanislav Šurin a organový virtuóz, vysokoškolský pedagóg a koncertný majster David di Fiore.

Po svätej omši, približne od 16:00 hod., je pripravený organový maratón barokovej organovej hudby v podaní Stanislava Šurina, Davida di Fiore a koordinátora projektu obnovy, organistu Matúša Kucbela. V prestávkach medzi jednotlivými koncertmi bude pre návštevníkov sprístupnený chór s možnosťou prehliadky obnoveného organa aj s odborným výkladom.

Počas inaugurácie bude prebiehať finančná zbierka určená na dofinancovanie obnovy organa. Celková suma na obnovu a reštaurovanie sa navýšila z dôvodu zmeny plánu obnovy, nakoľko boli objavené historické mechy Martina Podkonického, ktoré sa napokon aj zreštaurovali, čo navýšilo celkovú cenu obnovy. Pôvodný plán totiž počítal s variantom výroby repliky barokových mechov. Počas inaugurácie bude tiež k dispozícii expozícia fotografii z reštaurátorských prác.

Návštevníci inauguračných slávností barokového organa z Banskej Bystrice môžu na dopravu do Španej Doliny využiť pravidelnú linku autobusového spojenia s odchodom z AS Banská Bystrica do Španej Doliny o 13:45 hod. Po skončení slávností sa môžu návštevníci vrátiť späť autobusom zo Španej Doliny do Banskej Bystrice s odchodom o 18:45, zo špaňodolinského námestia.

Po otváracom koncerte bude medzinárodný organový festival Vivat Vox Organi 2019 v Banskej Bystrici pokračovať nasledovným programom:

VIVAT VOX ORGANI 2019

VII. ročník medzinárodného organového festivalu v kostole Premenenia Pána v Španej Doline  a v Evanjelickom kostole a. v. v Banskej Bystrici na Lazovnej ulici 27. júl – 18. september 2019

Sobota, 27. júla 2019, 16:00

Kostol Premenenia Pána, Špania Dolina

Inauguračný koncert obnoveného barokového organa Martina Podkonického z roku 1751

DAVID DI FIORE / USA

STANISLAV ŠURIN / SK

MATÚŠ KUCBEL /SK

Sobota, 3. augusta 2019, 19:00

Kostol Premenenia Pána, Špania Dolina

STEFANIA METTADELLI / IT

Sobota, 10. augusta 2019, 19:00

Kostol Premenenia Pána, Špania Dolina

GUNNAR PETERSEN / NO

Sobota, 17. augusta 2019, 19:00

Kostol Premenenia Pána, Špania Dolina

JOHANNES SKUDLIK / DE

Sobota, 24. augusta 2019, 19:00

Kostol Premenenia Pána, Špania Dolina

GERAUD GUILLEMOT organ / FR

KRISTÍNA SUCHÁ soprán / SK

Streda, 28. augusta 2019, 19:00

Evanjelický kostol a.v., Lazovná ulica v Banskej Bystrici

WALDEMAR KRAWIEC / PL

Streda, 4. septembra 2019, 19:00

Evanjelický kostol a.v., Lazovná ulica v Banskej Bystrici

MARTIN BAKO / SK

Streda, 11. september 2019, 19:00

Evanjelický kostol a.v., Lazovná ulica v Banskej Bystrici

DAVID DI FIORE / USA

Streda, 18. september 2019, 19:00

Evanjelický kostol a.v., Lazovná ulica v Banskej Bystrici

GIOVANNIMARIA PERRUCCI / IT

Vstupné na koncerty je dobrovoľné.

 

Zdroj: Matúš Kucbel , Foto: ilustračné