FOTO: Významný deň nielen pre UMB

SPRÁVY
1 /

Utorok 25. septembra 2018 sa zapísal do kroniky  Univerzity Mateja Bela  významnými udalosťami. Uskutočnil sa slávnostný akt inaugurácie opätovne zvoleného rektora doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. Zároveň prebehlo slávnostné otvorenie v poradí  už 27. akademického roka.

Tlačová beseda rektora UMB

Ešte pred samotnou inauguráciou a slávnostným otvorením akademického roka usporiadal rektor Vladimír Hiadlovský spolu s vedením univerzity tlačovú besedu, na ktorej sa vrátil k podpisu významného dokumentu – Magna Charta Universitatum na najstaršej španielskej univerzite v Salamanke.

Spolu s riaditeľom Kysuckého múzea v Čadci Milošom Jesenským rektor UMB predstavil spoločný projekt prekladu a vydania diela u nás ešte stále nedoceneného učenca Mateja Bela Notitia Hungariae Novae historico – geographica. Zároveň obaja informovali o podpise memoranda o spolupráci medzi dvomi inštitúciami. Matej Bel sa objavil aj na novej souvenir eurobankovke vydanej UMB.

IMG_20180925_081508_resized_20180927_122605211

Na otázku Bystricovín s akými očakávaniami vstupuje rektor UMB do nového akademického roka 2018/19, Vladimír Hiadlovský odpovedal:

„Moje najväčšie očakávania okrem toho, že považujem našu UMB za dobrú vysokú školu na Slovensku a chceme ju ďalej rozvíjať,  smerujú k zmene  nastavenia systému  vzdelávania v školstve a teda aj na vysokých školách. To sa týka aj kritérií akreditácie VŠ v zmysle nového vysokoškolského zákona. Neuberáme sa dobrým smerom, najmä čo sa týka financovania škôl, dotknem sa toho aj vo svojom inauguračnom prejave. Nemôže byť jediným kritériom absolútny počet študentov. Je to vec, na ktorej sa zhodne odborná obec aj rektorská konferencia. Autonómia vysokých škôl je deklarovaná, ale na financovanie má dosah ministerstvo školstva.“  

umb2

Pred akademickou slávnosťou, pri soche Mateja Bela,  bolo podpísané Memorandum o vzájomnej spolupráci medzi Kysuckým múzeom v Čadci a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Jeho podpisom prijali obidve strany spoločný záväzok spolupracovať pri vydávaní doposiaľ nepublikovaných prekladov diela vzdelanca a polyhistora Mateja Bela Notitia Hungariae Novae historico – geographica (Historicko-zemepisné vedomosti o súvekom Uhorsku).

IMG_20180925_090337_resized_20180927_122716486

Inaugurácia a otvorenie nového akademického roka

Slávnostný charakter podujatia podčiarkol svojím vystúpením husľový virtuóz Peter Michalica. Nasledoval slánostný akt inaugurácie staronového rektora Vladimíra Hiadlovského za účastí predstaviteľov UMB a ďalších vysokých škôl, štátnej správy a samosprávy i ďalších inštitúcií

Rektor vo svojom inauguračnom prejave zdôraznil význam univerzít ako autonómnych inštitúcií a dôležitosť ich úlohy v meniacej sa spoločnosti. Privítal prváčky a prvákov, ktorých vyzval, aby aktívne využili aspoň časť príležitosti, ktorú im ponúka vysokoškolské štúdium. V závere svojho inauguračného prejavu adresoval slová celej akademickej obci:

„Želám Vám silu meniť veci, ktoré zmeniť môžete, pokoru prijať a akceptovať veci, ktoré zmeniť nedokážete a múdrosť, aby ste vždy vedeli tieto skutočnosti navzájom rozlíšiť.“

umb6

Prítomní si vypočuli aj príhovor primátora mesta Jána Noska, ktorý mimoriadne pozitívne hodnotil spoluprácu medzi Univerzitou Mateja Bela a mestom Banská Bystrica. Obzvlášť vyzdvihol projekt Univerzita mestu – mesto univerzite, v rámci ktorého sa predstavujú významné osobnosti nášho regiónu.

umb

Eurobankovka s Matejom Belom

Výnimočným bolo aj uvedenie suvenírovej eurobankovky vydanej Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zámerom jej vydania je priblížiť budúcim majiteľom osobnosť Mateja Bela, Veľkú ozdobu Uhorska, polyhistora a učenca, ktorého názov nesie univerzita.

Na bankovke je zobrazená socha Mateja Bela, slávnostne odhalená pri príležitosti 25. výročia úspešného pôsobenia Univerzity Mateja Bela, tiež ukážka jeho najvýznamnejšieho diela na pozadí s budovou, v ktorej sídlila prvá fakulta v našom meste – Pedagogická fakulta. V súčasnosti v týchto priestoroch pôsobí Ekonomická fakulta UMB a budova je od apríla 2018 národnou kultúrnou pamiatkou.

0-euro-souvenir-UMB1

V prvý deň predaj eurobankovky prekročil počet 4000 ks. Dňa 26. septembra bol spustený predaj cez e-shop, kde si mohli a môžu bankovku zakúpiť ďalší zberatelia za sumu 3 € za kus.

Zdroj: Dana Straková a (tom) , Foto: UMB, TASR a redakčné