FOTO: Úspešný piaty ročník literárnej súťaže Banskobystrické pierko 2022

KULTÚRA
0 /

Verejná knižnica Mikuláša Kováča (VKMK) pripravila už piaty ročník autorskej literárnej súťaže v písaní poézie a prózy pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ a žiakov literárno-dramatických odborov ZUŠ pod názvom Banskobystrické pierko 2022.

Banskobystrické pierko 2022

Súťaž bola určená nielen školám v Banskej Bystrici a okolí ale aj v okrese Brezno (čo je regionálna metodická  pôsobnosť knižnice).  Hlavným zámerom organizátorov je nájsť a podporiť literárne nadané deti, s ktorými by knižnica mohla aj po skončení súťaže pracovať a rozvíjať ich literárny talent (napr. prácou v detskom literárnom klube v knižnici pod vedením skúsených lektorov).

Súťaž prebiehala od 1. apríla do 10. mája 2022 a v tomto období mohli deti literárne tvoriť.  Literárna súťaž v poézii a próze, žiakov ZŠ a ZUŠ nebola ani v tomto ročníku nijako tematický obmedzovaná, dokonca už ani pandemicky.

Súťažiaci autori i jej organizátori – vyhlasovatelia súťaže mali tak úplne rozviazané ruky. Hlavným zámerom však naďalej ostalo, aby každé dieťa – žiak ZŠ či ZUŠ, ktoré sa bude chcieť zúčastniť, dostalo voľný priestor literárne vyrozprávať svoj vymyslený či skutočný príbeh a to takou formou, akú si samo vyberie (poézia – próza). Súťaž z tohto hľadiska organizátori ponechali naďalej rozdelenú do dvoch  kategórií:

 1. pre žiakov I. stupňa ZŠ a ZUŠ (1. až 4. ročník – pre prózu i poéziu zvlášť)
 2. pre žiakov II. stupňa ZŠ a ZUŠ (5. až 9. ročník – pre prózu i poéziu zvlášť)

Organizátori pri organizovaní súťaže vždy spolupracujú aj s pedagógmi základných škôl, ktorí sú hlavnými motivátormi žiakov a môžu tvorivosť detí podporiť priamo v škole, motivovať žiakov do zapojenie sa do súťaže a podobne.

Slávnostné vyhodnotenie  literárnej súťaže sa uskutočnilo 9. júna 2022 v pobočke VKMK na Fončorda. Z cca 80 oslovených ZŠ a ZUŠ z okresov Banská Bystrica  a Brezno do uzávierky prišlo 59 prác  (23 x poézia, 36 x próza)  a zapojilo sa 13 škôl.

Najviac prác prišlo v  4. ročníku, pandemicky najťažšom, keď sa do súťaže zapojilo až 22 škôl (78 súťažných prác). Za päť ročníkov bolo do súťaže zaslaných celkom 257 súťažných prác, z toho až 172 x próza a 85 x poézia.

Odborná porota

Miroslav Kapusta – spisovateľ a básnik, člen Spolku slovenských spisovateľov, vedúci  banskobystrickej pobočky ParsArtem a člen literárneho klubu LITERA 2 v Banskej Bystrici.

Zuzana Kuglerová – spisovateľka a poetka, členka Spolku slovenských spisovateľov, SC PEN klub, Akadémie slovanskej literatúry so sídlom vo Varne, Medzinárodnej akadémie ruskej slovesnosti so sídlom v Moskve a zakladajúca členka ParsArtem.

Soňa Šóky – projektová a PR manažérka VKMK Banská Bystrica.

Víťazi Banskobystrického  pierka 2022

Poézia

V kategórii I. stupňa žiakov ZŠ a ZUŠ (1. – 4. ročník) bolo do súťaže zaslaných celkom 8 súťažných príspevkov, z ktorých odborná porota vybrala a ocenenia udelila nasledovne:

 1. miesto Erin Flaugnatti za súbor 10 básní (ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica 4. trieda)
 1. miesto Michaela Snopková za báseň Päť najlepších kamarátok (ZŠ Sama Cambela, Slovenská Ľupča 3. trieda)
 1. miesto Lea Valentová za súbor 3 básní (ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica 4. trieda)

Čestné uznanie Bianka Boháčová za báseň Medulienka (ZŠ a MŠ Pohorelá 3. trieda)

Čestné uznanie LilianSingh za báseň Zvieratá (ZŠ Sama Cambela, Slovenská Ľupča 3. trieda)

Čestné uznanie Lenka Debnárová za báseň Červený tulipán (ZŠ Sama Cambela, Slovenská Ľupča 3. trieda)

V kategórii II. stupňa žiakov ZŠ a ZUŠ (5. ročník – 9. ročník) sa za literárne práce v poézii udelili ceny nasledovne:

 1. miesto Veronika Vavricová za báseň V anglických komnatách (ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica 8. trieda)
 1. miesto Viktória Giertlová za báseň bez názvu (ZUŠ Krčulová 21, Brezno 7. trieda)
 1. miesto – Veronika Turanská – za báseň Môj sen (ZUŠ Krčulová 21, Brezno 8. trieda)

Čestné uznanie Igor Janoška za báseň Tŕne čiernej ruže (ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica 9. trieda)

Čestné uznanie Sára Valentová za báseň Slovensko (ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica 7. trieda)

Čestné uznanie Dávid Kováč za báseň Na brehu dvaja stáli (ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica 6. trieda)

Próza 

V kategórii I. stupňa žiakov ZŠ (1. – 4. ročník) boli ocenenia za literárne práce v próze udelené nasledovne:

 1. miesto Peter Adamczak za prózu Kniha príbehov (1. trieda, ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica)
 1. miesto Ella Turošíková za prózu O malom bocianovi (3. trieda, ZŠ Sama Cambela, Slovenská Ľupča)
 1. miesto Jonáš Kvietok za prózu Samove príbehy (4. trieda ZŠ Pionierska, Brezno)

Čestné uznanie Lara Schwartz za prózu Malí špióni (3. trieda, ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica)

Čestné uznanie Hanka Hrnčiarová za prózu Peter a jeho stratený pes (4. trieda, ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica)

Čestné uznanie Alžbeta Petríková za prózu Rozprávka o zemských škriatkoch (3. trieda, ZŠ Nemecká)

V kategórii II. stupňa žiakov ZŠ (5. – 9. ročník) boli ocenenia za literárne práce v próze udelené nasledovne:

 1. miesto Kristína Ďuriančíková za prózu Agent 0 (8. trieda, ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica)
 1. miesto Andrea Čunderlíková za prózu Späť (9. trieda, ZŠ, Moskovská 2, Banská Bystrica)
 1. miesto Kristína Lukáčová za prózu Olistená veda (6. trieda, ZŠ a MŠ A.Sládkoviča, Hrochoť)

Čestné uznanie Alžbeta Galvánková za prózu Otec hrdina (7. trieda, ZŠ a MŠ A.Sládkoviča, Hrochoť)

Čestné uznanie Petra Kľačková za prózu Nedorozumenie (7. trieda, ZŠ a MŠ A.Sládkoviča, Hrochoť)

Čestné uznanie Daniela Nožková za prózu Skutočný príbeh o našom medveďovi (8.  trieda, ZŠ a MŠ A.Sládkoviča, Hrochoť) 

Laureátom a celkovým víťazom Banskobystrického pierka 2022 sa po rozhodnutí odbornej poroty stala Hannah Solariková za prózu v 2. kategórii Výlet (ZUŠ Slovenská Ľupča – 2.stupeň).

Vyhodnotenie žiackych kolektívov

Odborná porota sa okrem cien za žiacke súťažné práce rozhodla oceniť i ZŠ – ZUŠ z hľadiska najaktívnejšieho zapojenia sa do súťaže, ktorých vedenie a najmä ich učitelia mali značný podiel na pomoci svojim zverencom nielen pri ich výchove k literárno – tvorivej činnosti, ale aj v pomoci pri ich administratívnom spracovaní a ochote zaslať ich literárne príspevky do súťaže.

1. kategória – najviac zaslaných žiackych prác

 1. miesto a Cenu za najaktívnejšie zapojenie sa do súťaže o Banskobystrické pierko získava ZŠ Sama Cambela, Slovenská Ľupča – 15 príspevkov (8 x poézia, 7 x próza)
 1. miesto a Cenu za najaktívnejšie zapojenie sa do súťaže o Banskobystrické pierko získava ZŠ a MŠ A. Sládkoviča, Hrochoť 9 príspevkov (9 x próza)
 1. miesto a Cenu za najaktívnejšie zapojenie sa do súťaže o Banskobystrické pierko získava ZŠ Ďumbierska, Banská Bystrica 8 príspevkov (4 x poézia, 4 x próza).

2. kategória – najviac ocenených žiackych prác v rámci jednej školy

 1. miesto ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica, z ktorej ohodnotení boli až piati žiaci. Z celkového počtu 8 zaslaných prác (4 x poézia, 4 x próza),obsadili 2 x 1. miesto, 1 x 3. miesto + 2 x čestné uznanie.
 2. miesto ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica, z ktorej boli ohodnotení traja žiaci. Z celkového počtu 6 zaslaných prác (3 x poézia, 3 x próza), obsadili 2 x 1. miesto a 1 x 2. miesto.
 1. miesto ZŠ Sama Cambela, Slovenská Ľupča, z ktorej ohodnotení boli štyria žiaci. Z celkového počtu 15 zaslaných prác (8 x poézia, 7 x próza), obsadili 2 x 2. miesto a 2 x čestné uznanie.

Ukážky z víťazných prác predniesli študentky – dobrovoľníčky: Lea Babjaková (študentka 1. ročníka Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského) a Veronika Zacharovská (žiačka 9. ročníka ZŠ Slobodného slovenského vysielača).

Organizátori súťaže vidia, že literárna súťaž má zmysel a jej hlavným cieľom je hľadanie a podpora mladých literárnych talentov. Tohoročná súťaž bola o radostnej atmosfére, usmiatych súťažiacich, dobre sa cítiacich rodičoch a pedagógoch v publiku a našom príjemnom pocite z dobrej vykonanej práce.

„Slávnostné vyhodnotenie sme sa snažili pripraviť na profesionálnej úrovni, tak aby si ho všetci užili. Už teraz sa tešíme na ďalší šiesty ročník súťaže,“

uviedla manažérka VKMK Soňa Šóky.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica.

 

Zdroj: Soňa Šóky   , Foto: VKMK Banská Bystrica