FOTO: O záchranu banskobystrického Domu kultúry sa spoločne pokúsia kraj a mesto

SPRÁVY
9 /

Vrátiť Dom kultúry Banskobystričanom a zmeniť ho opäť na miesto stretnutí, umenia i vedy majú záujem Banskobystrický samosprávny kraj a Mesto Banská Bystrica. Zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy už podpísali memorandum o spoločnom postupe, ich cieľom je získať budovu do vlastníctva, zrekonštruovať ju a dať jej nové využitie.

Spoločný postup BBSK a Mesta Banská Bystrica

Už je tomu viac ako desať rokov, odkedy sa v Dome kultúry v centre Banskej Bystrice konal posledný mestský ples. Pôvodný vlastník OZ KOVO v roku 2007 budovu predal súkromnému developerovi, od roku 2013 chátra a čaká na záchranu.

Vrátiť Dom kultúry Banskobystričanom ako dôstojný kultúrno-spoločensko-vedecký stánok majú dnes záujem Banskobystrický samosprávny kraj a Mesto Banská Bystrica. Ich zástupcovia už podpísali memorandum o spoločnom postupe, v ktorom deklarujú, že ich cieľom je získať budovu do vlastníctva, zrekonštruovať ju a využívať tak, aby opäť mohla slúžiť obyvateľom mesta i širokého regiónu.

Zľava Ján Nosko a Ján Lunter

Zľava Ján Nosko a Ján Lunter

„Dnes sme si spoločne pozreli, v akom žalostnom stave sa niekdajšia pýcha Banskej Bystrice nachádza. Takmer každý obyvateľ mesta, ale trúfnem si povedať že aj kraja, bol v Dome kultúry aspoň raz – či už na koncerte, plese, divadelnom predstavení alebo má spomienky na venček, stužkovú či beánie, ktoré sa tu konali. Je obrovská škoda, že takáto budova, ktorá má okrem spoločenskej aj nesmiernu architektonickú hodnotu, takto chátra. Preto sme sa ako kraj rozhodli do procesu jej záchrany vstúpiť, podpísali sme memorandum o spoločnom postupe s mestom Banská Bystrica a ako prvý krok sa pokúsime získať budovu a pozemky do nášho vlastníctva,“

uviedol na pondelkovom  tlačovom brífingu predseda BBSK Ján Lunter.

Príležitosť  na odkúpenie Domu kultúry budú mať pritom mesto a kraj v dražbe, ktorá sa dá očakávať v najbližších mesiacoch. Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko k tomu povedal:

„Mesto je vlastníkom podstatnej časti pozemkov pod Domom kultúry a hoci samotný objekt nikdy mestu nepatril, jeho odkúpenie a opätovné sprevádzkovanie patrí už niekoľko rokov k našim najväčším prioritám. V roku 2020 nám podporu vyjadrili aj mestskí poslanci, ktorí zároveň odsúhlasili vyčlenenie finančných prostriedkov v mestskom rozpočte na kúpu tejto vzácnej budovy. Keď sme v uplynulom období spozorovali záujem Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý hľadal priestory pre svoje kultúrne organizácie, oslovili sme ich s ponukou, či by nechceli ísť do tohto projektu spolu s nami. Sme radi, že vedenie BBSK náš návrh prijalo a dnes môžeme začať v napĺňaní všetkých potrebných krokov. Po niekoľkomesačných rokovaniach sme podpísali memorandum o spoločnom postupe, v ktorom vzájomne deklarujeme, že Dom kultúry chceme spoločne odkúpiť, komplexne zrekonštruovať a opäť sprístupniť Banskobystričankám a Banskobystričanom.“

Ján Nosko

Ján Nosko

Nové využitie

Mesto Banská Bystrica má v budúcnosti záujem prevádzkovať najmä kultúrno-spoločenskú estrádnu sálu a k nej prislúchajúce zázemie, ktoré by bolo využívané na organizovanie kultúrnych podujatí.  Ďalšie časti objektu – komorné divadlo, kinosála i administratívne priestory – by v prípade úspešnej kúpy patrili Banskobystrickému samosprávnemu kraju. Obaja partneri majú ambíciu prinavrátiť  celej budove patričné využitie, ktoré si po rokoch zaslúži.

„Radi by sme tu videli naše Bábkové divadlo na rázcestí, ktoré dnes sídli v historickej budove, ktorá veľmi limituje jeho ďalší rozvoj i komfort návštevníkov. Rovnako sú tu vhodné priestory pre zriadenie populárno-vedeckého centra zameraného na astronómiu a vesmír, s ktorým sme pôvodne uvažovali na Kačici, ale tieto priestory by preň boli vhodnejšie. Rozšíriť by sme vďaka tejto investícii vedeli aj už existujúce regionálne centrum inovácií InnoLabb a z prenajatých priestorov by sa sem mohli presťahovať neďaleké pobočky Verejnej knižnice Mikuláša Kováča. Zatiaľ sme však len na úplnom začiatku, celý proces kúpy a následnej rekonštrukcie je odhadovaný na  osem rokov. Raz však treba začať,“

priblížil Ján Lunter.

Ján Lunter

Ján Lunter

„Naším spoločným cieľom je pripraviť projekt na rekonštrukciu a prevádzku celého objektu. Aj keď sme len na začiatku, verím, že raz Dom kultúry opäť ožije a bude vítať stovky návštevníkov i umelcov z mesta a širokého regiónu. Tento zámer zapadá aj do nášho plánu komplexne obnoviť lokalitu Námestia slobody na základe víťazného návrhu medzinárodnej urbanisticko-architektonickej súťaže,“

dodal Ján Nosko.

Ako vyplynulo zo slov vedúcich predstaviteľov kraja a mesta, objekt Domu kultúry chcú samosprávy odkúpiť v dražbe (najnižšie podanie koncom júna 2021 bolo 1,914 milióna eur), pripraviť projekt jeho obnovy a uskutočniť ho (hrubý odhad investície je vo výške okolo 10 miliónov eur, podľa župana s dokončením do roku 2029). O stvárnení nového Domu kultúry by mala viac napovedať verejná anonymná urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na komplexné riešenie priestoru Námestia slobody, ktorú vyhlásilo mesto Banská Bystrica koncom júla 2021.

Citlivá obnova a zelené riešenia

Dom kultúry sa nachádza v centrálnej časti Banskej Bystrice, je súčasťou Námestia slobody.  Pôvodná stavba je z roku 1979, prístavba z roku 1988. Objekt je päťpodlažný, s jedným podzemným podlažím a štyrmi výškovo rozdielne uskočenými nadzemnými podlažiami. Atypickú stavbu navrhol architekt Jozef Chrobák a v roku 1979 získalo toto dielo Cenu Zväzu slovenských architektov (Cena Dušana Jurkoviča).

Stavba bola tiež zapísaná do národného registra dedičstva modernej architektúry 20. storočia DOCOMOMO (Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of theModernMovement).

Zámerom kraja a mesta je tento architektonicky hodnotný solitér citlivo zrekonštruovať, zachovať jeho architektonickú hodnotu i detaily a s použitím moderných prístupov a technológii nastaviť jeho ekonomickú a ekologickú udržateľnosť.

Budova by tak mohla byť vzorovým príkladom rekonštrukcie s použitím zelených riešení, ako napr.  zelenej strechy, vertikálnej zelene či vodných prvkov, ktoré by pomáhali  zmierňovať dopady klimatickej zmeny v priestore, ktorý je dnes tvorený prevažne betónom a dlažbou.

Zdroj: Lenka Štepáneková a Zdenka Marhefková, Foto: BBSK, Mesto BB a Mirka Chabadová