FOTO: V Liptovskej Kokave sa objavil ďalší medveď, ŠOP SR sa vracia k prípadu zastrelenej medvedice

SPRÁVY
2 /

Ešte nedoznel prípad zastrelenej medvedice Ingrid – matke dvoch mláďat, v Liptovskej Kokave sa v nedeľu objavil ďalší medveď. Štátna ochrana prírody SR so sídlom v Banskej Bystrici sa vzhľadom na množstvo negatívnych reakcií ľudí k prvému prípadu rozhodla poskytnúť bližšie vysvetlenie vynúteného usmrtenia mediálne známej medvedice.

Vo štvrtok  dňa  1. júna po 23:00 hod. došlo v Liptovskej Kokave k usmrteniu medvedice. Išlo o synantropného asi troj až štvorročného jedinca, ktorý sa už v minulosti kŕmil v blízkosti ľudských sídel, či priamo v intravilánoch obcí na odpadkoch v kontajneroch.

V uvedený deň medvedica opätovne vnikla do intravilánu obce priamo do objektu základnej a materskej školy na strom. Na miesto boli privolaní zástupcovia obce, poľovného revíru, polície, hasičov a Štátnej ochrany prírody. Pristúpilo sa najprv k plašeniu medvedice, aby ju bolo možné mimo obce odchytiť tak ako v predchádzajúcich prípadoch.

Po 23:00 hod. medvedica zo stromu rýchlo zliezla a rozbehla sa na miestneho obyvateľa, čím došlo k bezprostrednému ohrozeniu života, a prítomný člen PZ musel zasiahnuť. O povolenie mimoriadneho odlovu v rámci intravilánu obce požiadal zástupca obce Liptovská Kokava, pričom následne vzhľadom na situáciu vydal rozhodnutie príslušný Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši.

 

Spomínaná medvedica priviedla na svet mláďatá nezvykle skoro a hneď ich začala učiť spôsobu života, aký jej vyhovoval – na odpadkoch v obciach, či v ich blízkosti. Mláďatá ani nemali šancu sa od matky naučiť prirodzene správať a stávali sa aj z nich typické kontajnerové medvede. To bol dôvod prečo jej boli odobrané, aby dostali šancu na spokojný život v poloprírodnom prostredí, kde by im nehrozilo nebezpečenstvo.

Umiestnené budú v medveďom parku v Maďarsku. Ich mladá matka bola imobilizovaná a opätovne prevezená do Tichej doliny v Tatranskom národnom parku. Bolo to jediné miesto, kde sme ju mohli umiestniť – nikde inde sme totiž nedostali súhlas.

Pracovníci intenzívne telefonovali  potenciálnym subjektom, hľadali sme lokalitu, kde by dostala tretiu šancu v odľahlom prostredí a mala možnosť návratu k pôvodnému prirodzenému spôsobu života tak, aby bola akceptovaná medveďou populáciou. Nepodarilo sa to ani napriek našej maximálnej snahe.

Ľudia svojou činnosťou a rozširovaním svojich aktivít uberajú zvieratám ich prirodzený životný priestor. Zvieratá sa snažia neustále sa meniacej situácii prispôsobiť a sú vlastne nútené k neprirodzenému správaniu. Ak chceme tento trend zastaviť, musíme si všetci vstúpiť do svedomia – investori, developeri, ale aj poľovníci, poľnohospodári či verejnosť. Musíme sa správať zodpovedne tak, aby zvieratá nemuseli hľadať potravu v intravilánoch, ale v lese, ako sa to dialo od nepamäti.

Aj tento prípad ukázal, aké je dôležité zaisťovať kontajnery so zvyškami potravín pred medveďmi a nedávať im dôvod zvykať si na prítomnosť človeka. Ukázal na nekompatibilitu legislatív a nefunkčnosť systému.

 

Zdroj: ŠOP SR, Foto: facebook Liptovska Kokava online + ŠOP SR