FOTO: Banská Bystrica si pripomenula významnú kapitolu našich novodobých dejín – oslobodenie mesta

História
0 /

Od oslobodenia mesta pod Urpínom uplynulo 79 rokov. Úctu pamiatke vojnových obetí v pondelok 25. marca 2024  vyjadrili položením vencov k Čiernemu obelisku predstavitelia nášho mesta, kraja, Okresného úradu, NR SR, Múzea SNP, SZPB, armády a ďalších inštitúcií či strán v Banskej Bystrici vrátane študentov. Pripomeňme si faktograficky aj históriu oslobodzovania Banskej Bystrice vojskami Červenej a Rumunskej armády.

Pietny akt pri Čiernom obelisku

Po potlačení SNP v októbri 1944 prevzali vládu nad Banskou Bystricou nacistické vojská. V uliciach a medzi ľuďmi vládol týždne i mesiace strach. Ráno 25. marca 1945 sa rozpútal boj o mesto pod Urpínom. Vďaka vojakom oslobodzovacích oddielov Červenej a Rumunskej armády sa ho v popoludňajších hodinách podarilo oslobodiť, pričom posledné boje v okolí vtedajšieho územia nášho mesta sa skončili nasledujúci deň.

Tento dátum si pripomíname nielen kvôli historickým udalostiam. Mal by byť mementom aj pre mladšie generácie, aby nezabudli, že sloboda sa rodí ťažko, ale veľmi ľahko je možné o ňu prísť.

„Položením venca k čiernemu obelisku som dnes vyjadril našu vďačnosť hrdinom, ktorí neváhali, a aj za cenu vlastného života bojovali so zbraňou v ruke proti zlu. Nie vlastnou vinou sa stali súčasťou tragických vojnových udalostí. Členovia oslobodzovacích oddielov priniesli koncom marca 1945 slobodu aj do Banskej Bystrice,“

uviedol po pietnom akte banskobystrický primátor Ján Nosko.

Všetci účastníci pondelkovej pietnej spomienky symbolicky vzdali úctu obetiam, vďaka ktorým sa do mesta pod Urpínom mohol vrátiť mier. Každý rok si v tento deň výročia želáme, aby sa ľudstvo poučilo zo svojich zlých rozhodnutí,  aby sa neopakovali chyby minulosti. Hrôzu naháňajúce slovo vojna však dodnes nevymizlo z našich slovníkov. Slovo mier je stále hodnotou, ktorej krehkosť a pominuteľnosť si bolestne uvedomujeme.

„Spomienky na vojnu a úcta k pamiatke osloboditeľov nás musia motivovať k túžbe hovoriť pravdu o našej histórii, na ktorú nesmieme zabudnúť. Som presvedčený, že sme povinní si ju pripomínať a najmä sa z nej poučiť. Je potrebné hľadať si k sebe cestu, skúšať opäť a znova si porozumieť, pestovať vzájomnú toleranciu a úctu. Stačí sa len rozhliadnuť a nemyslieť pri tom len na seba, ale i na iných. Aj dnešná doba potrebuje hrdinov. V súčasnosti sa nimi môžeme stať my všetci,“

dodal Nosko.

História oslobodzovania Banskej Bystrice

Z historických prameňov sa dozvedáme, že už 23. marca boli oslobodené obce v bezprostrednej blízkosti mesta – Iliaš, Kremnička, Rakytovce, 24. marca – Kráľová, Majer, Radvaň, Šalková. V ranných hodinách nasledujúceho dňa – 25. marca na Kvetnú nedeľu – začínali prichádzať na územie mesta prví vojaci oslobodzovacích armád.

Ako prvá sa dostala do mesta prieskumná jednotka poručíka Pavla Stepanoviča Kadikova 25. marca 1945 o tretej hodine ráno. Rozhorel sa boj o mesto, jednotlivé ulice i hlavné námestie. O 11-tej hodine bolo už námestie oslobodené a nemeckí vojaci organizovane ustupovali smerom k rímskokatolíckemu cintorínu a následne na pripravené obranné pozície v Kostiviarskej a okolitých vrchoch. 25. marca 1945 po 14-tej hodine boli pôvodná „malá“ Banská Bystrica i Senica slobodné.

Na druhý deň 26. marca boli oslobodené pôvodné obce Rudlová, Sásová, Podlavice a Skubín. Kvetná nedeľa roku 1945 sa stala symbolicky pre Banskú Bystricu a jej obyvateľov prísľubom nového lepšieho života.

Ale ešte celý týždeň čelilo mesto a jeho osloboditelia snahe o znovudobytie mesta novými prisunutými zálohami nemeckej armády a ostreľovaniu z vopred vybudovaných delostreleckých pozícií. Aj preto boli Jakub i Kostiviarska oslobodené 1. apríla a Uľanka až 4. apríla (ako Bratislava či Liptovský Mikuláš). Územie mesta, ktoré dnes prejdeme autom za niekoľko minút oslobodzovali vojaci oboch armád 12 dní.

Na území „malej“ Banskej Bystrice (bez okolitých obcí, ktoré sú dnes jej súčasťou) bolo podľa archívnych dokumentov pochovaných 59 padlých vojakov Červenej armády a 106 vojakov Rumunskej armády.

Banská Bystrica bola teda oslobodená 25. marca 1945 jednotkami 40. Červenej armády v súčinnosti s 1. Rumunskou armádou, ale rozkaz k oslave jej oslobodenia bol vydaný najvyšším velením Červenej armády 26. marca 1945. Preto je na pamätníku – Čiernom obelisku už od jeho postavenia uvedený dátum 26. marca ako deň oslobodenia mesta.

Dátum 25. marec 1945 ako Deň oslobodenia mesta bol rozhodnutím Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici schválený ako významná udalosť do zoznamu nehmotných kultúrnych pamätihodností nášho mesta.

Zdroj: (tom) a Roman Hradecký, Foto: mesto BB a archív