Február vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

KULTÚRA
0 /

Mesiac  február 2024 sa vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča nesie v duchu lásky ku knihám, pokračujúceho zážitkového vzdelávania pre deti a mládež aj zaujímavých podujatí pre rôzne záujmové skupiny osôb nášho mesta. Prinášame vám februárový program podujatí vo VKMK.

Dňa 12. februára sa v najväčšej pobočke Verejnej knižnice M. Kováča na Fončorde uskutoční ďalšie z pravidelných stretnutí Knižného klubu Živena. Všetci knihomoli si tu môžu vymieňať názory na prečítané knihy a dávať tipy na zaujímavé čítanie.

14. februára sa bude v pobočke Centrum konať premietanie filmu s audiokomentárom Sedem zhavranelých bratov, ktoré je prvotne určené slabozrakým a nevidiacim. Podujatie je súčasťou cyklických podujatí a v 1. polroku 2024 sú pripravené už ďalšie 3 podujatia tohto typu.

Počas valentínskeho týždňa od 12. do 16. februára čaká na všetkých čitateľov mimoriadne obľúbená aktivita – Valentínske rande naslepo s knihami. Zapojené sú do nej tri pobočky knižnice – Centrum, Fončorda a Sídlisko.

Vo februári si v termíne od 19. do 23. 2. knižnica pripravila Prázdninové zaHRAjkovo – pestrý program v čase jarných prázdnin pre deti od 6 do 10 rokov. Spojený bude s čítaním, spoločenskými a kartovými hrami a tvorivými dielňami.

Denne od 9:30 do 11:30 hod. (okrem stredy, kedy program Prázdninového zaHRAjkova bude prebiehať od 12:00 do 14:00 hod.) budú môcť deti a ich rodičia stráviť príjemný čas v Pobočke detskej literatúry, ktorá sídli na Lazovnej 26.

28. februára sa v pobočke Fončorda na Jilemnického 48 bude konať prvá z nového cyklu prednášok „Minerály, drahé kamene a ich liečivá sila“ Alexandrou Cenkov. V prvej prednáške sa lektorka zameria na aktuálnu tému respiračných ochorení, únavy a vyčerpania.

Marketingová manažérka Verejnej knižnice Mikuláša Kováča Mgr. Katarína Lehotská Mikuláková hovorí:

„Aj počas februára u nás prebiehajú zážitkové podujatia pre MŠ, ZŠ a SŠ, ktorými atraktívnou formou nadväzujeme na školské osnovy i potreby škôl. Vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča, kultúrnej inštitúcii v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, intenzívne pripravujeme špeciálny program pre skupiny stredoškolákov, ideálny v čase maturitných skúšok na školách. S pozitívnym ohlasom sa doteraz stretli témy Inakosť v literatúre a Humor v literatúre, kde okrem prednášok na dané témy je pre študentov pripravený aj zábavno-vedomostný kvíz. Veríme, že aj pre tínedžerov môže naša knižnica predstavovať vhodné miesto na trávenia školského i voľného času.“

Katarína Lehotská Mikuláková

Katarína Lehotská Mikuláková

Zdroj: Katarína Lehotská Mikuláková, Foto: VKMK