Doktorka Peková ide ďalej svojou vedeckou cestou a hľadá pravdu o vírusoch

ROZHOVOR
6 /

Prinášame vám aktuálny video rozhovor s molekulárnou genetičkou Soňou Pekovou, ktorá ako prvá v ČR v roku 2020 testovala verejne najznámejší koronavírus, označila ho za uniknutý z laboratória a vzhľadom na jeho rýchlo sa meniace zloženie predpovedala výskyt mnohých mutácií, voči ktorým nemusia byť účinné všetky vyvíjané vakcíny. Hoci ju časť vedeckej obce a médií za jej odvážne hypotézy zatracovala, postupom času sa ukazuje, že v mnohých veciach mala pravdu. A ide ďalej svojou vedeckou cestou…

Na základe svojho skúmania vyslovila hypotézu o umelom pôvode tohto vírusu uniknutého z laboratória a jeho rýchlo sa meniacej štruktúre vo forme nových mutácií, aj s určitými pochybnosťami o účinnosti zrýchlene sa vyvíjajúcich experimentálnych vakcín v boji s novou koronou, za čo ju prostredníctvom médií odsúdila nielen časť vedeckej obce a označila za dezinformátorku, ale stala sa nepriateľom štátu a farmaceutických firiem.

Aký je skutočný príbeh doktorky Soni Pekovej? Aká bola jej cesta k tomu, čo robí dnes? Prečo sa nebála povedať verejne svoj odborný názor? Žijeme podľa nej v slobodnej dobe? Aké sú riziká súčasnej vedy? Dozviete sa v exkluzívnom video rozhovore, ktorý po dlhšej odmlke pre Nadačný fond Svedomie národa poskytla táto zaujímavá, hoc pre niekoho kontroverzná či zatracovaná česká vedkyňa.

MUDr. Soňa Peková, PhD.

Táto česká molekulárna genetička má slovenský pôvod. Narodila 11. septembra  1974 v Prievidzi, ale život ju zavial do  Česka.

V roku 1998 vyštudovala všeobecné lekárstvo na  Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Hradci Králové . Potom pracovala v  Ústave molekulárnej genetiky AVČR a  Ústave hematológie a krvnej transfúzie .  V rokoch 2005-2009 pôsobila v laboratóriu klinickej biochémie, hematológie a imunológie Nemocnice Na Homolce. V roku 2006 získala na  1. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej doktorát v odbore molekulárnej biológie, genetiky a virológie.

V rokoch 2009-2014 bola vedúca laboratória molekulárnej diagnostiky Chambon v roku 2013 premenovanú na Synlab Genetics.  Medzi rokmi 2014-2019 viedla laboratórium veterinárnej molekulárnej diagnostiky Vemodia a laboratória molekulárnej diagnostiky KitGen.

Soňa Peková v laboratóriu

Soňa Peková v laboratóriu

V roku 2017 sa stala súdnou znalkyňou v odboroch molekulárnej biológie, molekulárnej genetiky a molekulárnej mikrobiológie na humánne aj veterinárne otázky. V marci 2020 ako vedúca Tilia Laboratories odhalila dva prípady nákazy vírusom SARS-CoV-2 a vyvinula nový typ testu na detekciu tohto vírusu.

V súvislosti s činnosťou laboratória bola následne ministrom zdravotníctva Vojtechom nepriamo nepravdivo obvinená zo zlej praxe (infikovanie sa pri odbere a hospitalizácia), za čo sa jej minister neskôr ospravedlnil.

Podľa vyjadrenia riaditeľa Štátneho zdravotného ústavu nemala Tilia Laboratories o schválení pre medicínsku diagnostiku záujem, pretože nespĺňala požiadavky na certifikáciu, akreditáciu a externé hodnotenie kvality. Preto, hoci bolo doktorka Peková oslovená, pôvodne ani nežiadala o zaradenie do systému. Laboratórium bolo schválené rozhodnutím ministra zdravotníctva 18. marca 2020 kvôli núdzovému stavu.

Do roku 2018 bola autorkou alebo spoluautorkou 45 odborných publikácií, ktoré boli celkom 438 -krát citované v iných vedeckých prácach. Jej Hirschov citačný index dosiahol hodnotu h = 12.

Viacerí odborníci kritizovali jej vystupovanie na verejnosti, v ktorom podľa nich šírila neoverené tvrdenia týkajúce sa pandémie covidu-19 a niektoré jej výroky považovali za manipulatívne.  Ako však ukázal čas, viaceré z jej hypotéz sa potvrdzujú resp. sú čoraz viac pravdepodobnejšie.  Mimochodom koľkokrát už musel počas vývoja pandémie koronavírusu meniť názory generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus?

Pekovej hypotézu o umelom pôvode koronavírusu potvrdil napríklad profesor Tasuku Hondzo, držiteľ Nobelovej ceny za rok 2018  za objav liečby rakoviny pomocou inhibície negatívnej imunitnej regulácie, genetickou analýzou dospelo k tomuto záveru aj americké Národné laboratórium.

Dnes vidíme na celom svete, že koronavírus naozaj mutuje a rýchlo mení svoju štruktúru presne tak, ako to doktorka Peková na základe svojich analýz predpovedala. A mohli by sme pokračovať.

Za svoje otvorené a odvážne vedecké názory ju miesto diskusie začal niektorí vedci a lekári označovať za dezinformátorku a šíriteľku hoaxov. Potvrdzuje sa však akési nepísané pravidlo, že rozdiel medzi hoaxom a pravdou je pol roka. Je to o otvorenom kritickom myslení a permanentnej hoc aj kontroverznej diskusii, ktorú by mali viesť všetci vedci a lekárski odborníci o danom probléme, pokiaľ sa nenájde správne  riešenie

Doktorka Soňa Peková sa po rôznych obvineniach a mediálnych útokoch na svoju osobu koncom minulého roka stiahla z verejného života do svojho laboratória.  Až teraz po dlhšej odmlke verejne vystúpila, aby s nadhľadom predstavila ľuďom svoje videnie sveta v súvislosti s vírusmi a tým, čo robí. Táto odvážna žena ide ďalej za pravdou svojou cestou, nech si o nej myslí kto chce čo chce a to je na nej sympatické, aj keď nie každý s ňou musí súhlasiť…

Doktorka Peková v civile

Doktorka Peková  v civile

Autor: (tom) , Foto: ilustračné