Divadlo z Pasáže otvorí sezónu cez „dotyky“

KULTÚRA
0 /

Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže v Banskej Bystrici otvára divadelnú sezónu účasťou na festivale Dotyky a spojenia v Martine. Keďže prezentácia živého umenia sa v „kovidovom svete“ stala výnimočnou, je hranie na tomto festivale malým zázrakom.

Umelecká riaditeľka divadla Eva Ogurčáková uvádza:

 „Ceníme si možnosť na tomto podujatí otvoriť hlavný program festivalu práve našou inscenáciou Norma.“

Eva Ogurčáková

Eva Ogurčáková

Inscenácia Norma je úvahou o vlastnom mieste a pozícii v spoločnosti, o predsudkoch a ich dôsledkoch, ale aj o pochopení a tolerancii. Herci Divadla z Pasáže stvárňujú svoje osobné témy, obrazy na javisku sa však týkajú každého z nás.

Ako definujem sám seba? Do akých kategórií ma zaraďujú iní na základe môjho správania či názorov? Ako ukázať ľuďom, že ma ich zaradenie niekedy hlboko zraňuje? Výstižne to popisuje režisérka Monika Kováčová:

„Inscenácia je o škatuľkách, do ktorých nás zabalili iní, preto môže byť v niektorých momentoch boľavejšia, ako by ste čakali. Je o škatuliach, do ktorých si svoj bordel zabalíme sami a skryjeme ho pred zrakom niekde na povalu, preto môže byť v niektorých momentoch osobnejšia, ako by ste čakali.“

Monika Kováčová (v strede) s hercami

Monika Kováčová (v strede) s hercami

Tento divadelný zážitok prináša možnosť hlbokého zamyslenia sa na témy, ktoré momentálne tak intenzívne ovplyvňujú náš každodenný život. Vnímavý divák dostáva príležitosť na hlbokú sebareflexiu o jeho postojoch k inakosti a odlišnosti názorov či skrytých predsudkoch a kategorizácii ľudí… A možno práve to je cesta ku vzájomnému pochopeniu a väčšej spoločenskej tolerancii.

Prestavenie sa uskutoční v rámci festivalu Dotyky a spojenia v Martine, konkrétne  v utorok 7. septembra o 17:00 hod.

Zdroj: Eva Ogurčáková , Foto: Divadlo z Pasáže a ilustračné