Deviaty september je Pamätným dňom obetí holokaustu a rasového násilia

História
1 /

Na Slovensku si 9.septembra pripomíname obete holokaustu a rasového násilia. Tento pamätný deň zároveň vyzýva ľudí k zápasu proti všetkým prejavom rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie a akejkoľvek formy útlaku a diskriminácie.

Holokaust na Slovensku

Práve 9. september sa v roku 1941 neslávne zapísal do histórie Slovenska, a to schválením nariadenia č. 198/1941 Slov. z. o právnom postavení Židov – tzv. Židovského kódexu. Išlo o vládne nariadenie o právnom postavení Židov, ktoré ich nekompromisne pripravilo nielen o základné občianske a ľudské práva, ale aj o majetok.

Väčšina Židov tak bola odkázaná na pomoc od štátu, ktorý následne ich situáciu „riešil“ deportáciami. Na to, čoho bola schopná vtedajšia štátna moc, by sme nemali nikdy zabudnúť!

Ľudácky režim sa snažil zbaviť Židov a tým aj sociálneho problému, ktorý sám vytvoril. K definitívnemu rozhodnutiu o deportáciách Židov zo Slovenska na územie okupované Nemeckom prišlo na začiatku roku 1942.

Prvý transport 1 000 židovských žien vypravili z Popradu 25. marca 1942, v polovici apríla začali Slovensko opúšťať transporty, v ktorých už deportovali celé rodiny. Posledný transport odišiel 20. októbra 1942.

Nemecko súhlasilo s deportáciou slovenských Židov pod podmienkou, že slovenská vláda zaplatí za každého deportovaného poplatok vo výške 500 ríšskych mariek, čo sa aj stalo. Väčšina z celkového počtu 57 transportov smerovala do Lublinskej oblasti, 19 transportov do tábora v Osvienčime.

Celkovo bolo zo Slovenska v roku 1942 deportovaných takmer 58 tisíc Židov a túto vlnu deportácií prežilo iba niekoľko sto ľudí. Druhá vlna transportov bola v čase nemeckej okupácie Slovenska v réžii nacistov a týkala sa zhruba 13 tisíc ľudí.

Múzeum Slovenského národného povstania si pripomenulo Deň obetí holokaustu a rasového násilia pietnym spomienkovým podujatím v predvečer tohto pamätného dňa   8. septembra 2023 v záhrade Chavivy Reik v areáli Pamätníka SNP. V rámci programu zazneli príhovory hostí ako aj čítanie mien obetí holokaustu a rasového násilia.

Autor: (tom), Foto: archív a ilustračné